Stránka letáku XXXLutz – Být věrným zákazníkem se vyplatí – str. 51

Tento leták platí do 31. 7. 2024.


Leták je v kategoriích: Nábytek


Tento leták platí do 31. 7. 2024.

Přepis textu:

Těšíme se na vás     v XXXLutz     XXXLutz Brno     Splaviska 1154, 664 42 Bro     Tel.: 518 704 000     XXXLutz Olomouc     Kafkova 17, 779 00 Olomouc     Tel.: 587 209 700     XXXLutz Praha Letňany     Veselská 709, 199 00 Praha 9     Tel.: 212 200 700     XXXLutz Ostrava     Rudná 3185/71, 700 30 Ostrava     Tel.: 558 115 500     XXXLutz Liberec     K Bauhausu 609, 460 11 Liberec     Tel.: 487 354 900     Kontaktovat nás můžete také na: infocentrum@xxxlutz.cz     XXXLutz České Budějovice     České Vrbné 2399, 370 11 České Budějovice 2     Tel.: 389 603 800     Všeobecné podmínky pro držitele XXXL hit karty:     Shrnutí nejdůležitějších bodů z obchodních podmínek věrnostního programu XXXL     hit karta. Úplné znění obchodních podmínek věrnostního programu XXXL hit karta     získáte v našich XXXLutz obchodních domech u XXXL odborných poradců nebo je     najdete online na webu xxxlutz.cz.     1. Předmět smlouvy a registrace     - Společnost XLCZ Nábytek s.r.o. (XXXLutz") poskytne registrovaným uživatelům (,,zákazní-     kům") věrnostní program v podobě XXXL hit karta.     2. Služby a výhody v rámci XXXL hit karty     - Služby a výhody: zákazníci obdrží exkluzivní a individualizované výhody a služby společ-     nosti XXXLutz a jejích partnerů.     Mezi výhody XXXL hit karty patří:     - exkluzivní výhody se speciálními cenami a nabídkami;     - roční bonus za nákupy, jak je popsáno v bodě 2.3 těchto podmínek;     - exkluzivní a individualizovaná nabídka služeb (např. pronájem XXXL dodávek, šití);     - narozeninové překvapení;     51     - exkluzivní poukázky do XXXLutz restaurace - XXXLutz restaurace se nacházejí pouze     v Praze a Brně;     - slevová knížka XXXL hit karta;     - exkluzivní soutěže;     - individualizované e-mailové newslettery, marketingová komunikace exkluzivních služeb     v rámci XXXL hit karty a jiné marketingové komunikace;     - průzkumy spokojenosti s vašimi nákupy u XXXLutz a průzkumy stylu vašeho interié-     rového designu;     - další podobné výhody a služby;     -XXXLutz newslettery jsou přizpůsobeny zákazníkům (především údaji o používání news-     letteru, průzkumy, uplatněnými kupóny, údaji cookies, údaji o nákupech, prodejními     rozhovory, chováním u poskytovatelů třetích stran - zejména v mobilní aplikaci). Společnost     XXXLutz využívá tato data k individualizaci newsletteru ve chvíli, kdy zákazník při nákupu     nebo při procházení internetu použije k přihlášení do XXXL hit karty e-mailovou adresu,     číslo hit karty či osobní účet. Zákazníci se z odběru e-mailových newsletterů (všech nebo jen     vybraných) mohou kdykoliv odhlásit, a to kliknutím na odkaz pro odhlášení na konci každého     newsletteru nebo zasláním e-mailu na adresu marketing@xxxlutz.cz. Odhlášení newsletterů     nezahrnuje ukončení zasílání zpráv o stavu XXXL hit karty (např. informace o bonusu nebo     změně obchodních podmínek).     3. Výpočet bonusu:     - XXXLutz vyplácí zákazníkům bonus za provedené nákupy tak, jak je uvedeno v regist-     račním formuláři. Výpočet bonusu provádí XXXLutz a považuje se za platný, pokud proti     němu zákazník nevznese námitku do jednoho měsíce od doručení. Zúčtovací období     a žebříček bonusů naleznete ve své slevové knížce XXXL hit karta na straně 2. Získaný bonus     je poskytován ve formě poukázky na nákup zboží v obchodních domech XXXLutz, poukázky     do XXXLutz restaurace nebo poukázky na dárek. Je vyloučeno hotovostní nebo bezhoto-     vostní proplácení získaného bonusu. Pokud z právního hlediska nebude uzavřena příslušná     transakce, nebo pokud zakoupené zboží nebylo zcela či částečně zaplaceno, vyhrazuje si spo-     lečnost XXXLutz právo zadržet a/nebo získat zpět bonusové výpisy, bonusové poukázky a to     před i po jejich vydání. To platí také pro nesprávné zadání rezervace nebo zneužití hit karty.     XXXLutz Praha Stodůlky     Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5     Tel.: 230 200 000     XXXLutz Čestlice     Pražská 135, 251 01 Čestlice     Tel.: 212 200 500     XXXLutz Plzeň     Písecká 1090/10, 326 00 Plzeň - Černice,     Tel.: 378 605 100     XXXLutz Praha Černý Most     Chlumecká 712/8, 198 00 Praha 14     Tel.: 225 286 000     Kuchyňské & interiérové     studio XXXLutz     OC Galerie Butovice, Radlická 117, 158 00     Praha 5 Tel.: 212 200 420     Aktuální otevírací dobu     najdete na xxxlutz.cz     4. Ochrana dat     Informace o zpracování vašich osobních údajů souvisejících s XXXL hit kartou najdete     v Informacích o zpracování osobních údajů v rámci zákaznického programu a marketin-     gových aktivit XXXLutz.     5. Platnost smlouvy     - Zákazník i společnost XXXLutz jsou oprávněny kdykoliv i bez udání důvodu ukončit využí-     vání hit karty, a to zpětným zasláním XXXL hit karty nebo e-mailem na marketing@xxxlutz.     cz. Právo na mimořádné ukončení zůstává nedotčeno.     - XXXLutz může hit kartu kdykoliv zrušit. Platnost nabídek, voucherů nebo soutěží, které jsou     poskytovány jako součást hit karty, nejsou zrušením hit karty ovlivněny, pokud podmínky     příslušných nabídek, voucherů nebo soutěží nestanovují jinak.     6. Změny a plné znění obchodních podmínek     XXXLutz si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit. Zákazník bude o změ-     nách informován e-mailem nebo na stránkách hitkarta.cz. Pokud změna obsahuje změnu     v neprospěch zákazníka, má zákazník možnost tuto změnu odmítnout e-mailem na adrese     marketing@xxxlutz.cz nebo písemně do 30 dnů od přijetí oznámení o změně. Pro XXXL hit     kartu platí plná verze obchodních podmínek. Ty můžete získat v našich obchodních domech     XXXLutz nebo online na https://www.xxxlutz.cz/c/vop-hit-karta (Všeobecné obchodní     podmínky pro XXXL hit karty).     Zpracování vašich dat:     Společnost XXXLutz odpovídá za zpracování osobních údajů v souvislosti s věmostním     programem XXXL hit karty.     Data jsou zpracována za účelem poskytnutí služeb a výhod XXXL hit karty, které jsou popsány     v obchodních podmínkách. Pokud při nákupu v obchodě nebo online, při procházení interne-     tu nebo při přihlášení k odběru newsletteru, využijete číslo hit karty nebo k tomu připojenou     e-mailovou adresu, bude vaše uživatelské chování spojeno s vaším zákaznickým kontem hit     karta. To nám umožňuje individualizovat služby a výhody hit karty podle potřeb zákazníka.     Pokud zákazník výslovně nesouhlasí, nebudou jeho data předávána třetím stranám. Zákazníci     mají právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů, na jejich opravu, výmaz či     podání námitky proti jejich zpracování, stejně jako nárok na odvolání uděleného souhlasu     k automatickému zpracování a právo na podání stížnosti k dozorčímu úřadu. Podrobnosti     najdete v našich informacích o ochraně osobních údajů k hit kartě. Získat je můžete od     zaměstnanců XXXLutz v našich obchodních domech nebo online na xxxlutz.cz/c/ochra-     na-osobnich-udaju.     Proti zpracování vašich údajů pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo veřejného     mínění máte právo vznést námitku. Pokud tak chcete učinit, obraťte se prosím     písemně na XLCZ Nábytek s.r.o., Pražská 135, 251 01 Čestlice nebo e-mailem na     marketing@xxxlutz.cz.

×

    Sdílení