Stránka letáku UNIKOM – velkoobchod – str. 8

Tento leták platí do 1. 10. 2021.
Tento leták platí do 1. 10. 2021.

Přepis textu:

UNIKOM     Chupa     Chúps     UNIKOM     Chupa     Chúps     (1723     UNIKOM     678     OPAMIA     PAVIA     ni UNIKOM     PLAYLIST     Bochánky hánky     DISKO     Milka     Miñonky     BEST     647     577     UNIKOM     CRAZY     UNIKOM     DH 7,44K     CRALY     DISKO     DISKO     424     DIPS     511     DIPS     UNIKOM     DE 4.88 Kg     UNIKOM     EDA 5,88 K     PERFETTI VAN MELLE S.E.O.,     Lizitko Ch Ch melody stowberry,     Lizátko ChCh best of wheel 12a. obj i.14177238, skull stiowberry/ lime     abjč.14177209, 15g     PERFETTI VAN MELLE sr.o,     DISKO     MON DELEZ S1.0, Zaté     bochánky čokoláda,     bị.č 10104034, klasik, MONDELÉZ S.a, Disko čoko ládová nápli, abji. 10104036, ka ko     obj č.10104035, 289     659     UNIKOMI     CH 7, 58 KI     771     obj č.14177318     UNIKOM     MO NDE LËZ S.co., Mika Biscuits cake&choc     35g, obj.č.10104117, Choco cow 40g,     obj č.10104221, Choco giains 42g     obj i 10104222, Choco mini stos 37,5g.     obji.10104115, White ChocoMini 37 5g.     obj .10104122     s čokoládovou náplni, obji.10104037, kakao s miéčnou náplni,     obj.č.10104038, mléčná nápli, objč.10104040, 169g     MO NDELĒZ s.ro., Miñonky caffe latte, ob-     įi10102438, kakoové, obji.10102449, oiš kovė,     obj č 10102457, smetanové, obji 10102461, 50g     PERFETTI VAN MELLE Sr.o. Lizátko ChCh XXL classic,     obji14177237, playlist flovars, abji.14177252, 29g     PERFETTI VAN MELLE S..O. ChCh     Cozy dips cola, obj i.14177232,     stiowberry, obj.i14177231, 14g     SIESTA     SIESTA     SIESTA     STRÁŽNICKÉ NICKE ICKÉ ICKÉ     1030     UNIKOMI     BeBe     BRAMBURKY     Ch Chi Chio     PRKY     RKY     lanina     POPC POPCO     mentos HOCO     Radine     Delissa     Orioit     POPCORN     Kakaove om m     Rad     PERFETTI VAN ME LLE Sr.o, Mentos Choco,     objč.14177991, Choco white, objč.14177992, 38g     OBLATKY     592     814     Mliečns     Radi     MONDELÉZ Sr.o, Sies ta     holká, obj. č.10104099.     mléčná, obj ž.10104106,     olš kovd, ob     ji.10104132, 35g     833     UNIKOM     707     LUNIKOM Petr Hobža Snack a.s, Stážnické brambůrky česnekové     a obj11792200, hoičicové, obj.č.11792202, slaninové,     UNIKOM     DH IKI     UNIKOMI     OPH 1,36 K     OPLATKY     1290 Rod     abji.1792220, solené, abji.11792230, 60g     FAMILY PACK     UNIKOMI     DPH 14.4 K     971     más lový, obj.ž11309993, slaný, objč11309883, 80g     NESTLÉ S1.0. Delissa cocoo,     objč.10101207, hazelnuts,     objč. 10101208, 115g     NESTLÉ SL.0., Hošlerky     dixžé lág, obj.č14101256     POMBAR     UNIKOMI     DPM IL7IKI     MON DELĒZ Sr.o., Bebe Rodinné cereá lní, obj č.10102117,     jemné, obj č 10102165, kakoové, obj i.101021 69, mléčné,     obj.č.101 02173, 130g     Lays     Tar:     GRANKO     MAXX X XX ys ys s     ys     ORIGINÁL slerky     Kakao     Orion     3050     2890     1388     Perky     (1184     GRANKO     UNIKOM     DEH 35.08 Chle     UNIKOM     KAKAO     UNIKOMI     EOPH 15,96K     1408     UNIKOM     UNIKOM     DPA 13.62     IN TERS NACK a.s., Pom     -Bör kečup Family 110g.     abji 1309741     INTERSNACK as, Pom Bär     original Family 110g,     obj č11309739     100 FIRDEN ZAZTEK     221     UNIKOM     KMY BEV CZ s.o, Chips lays BBQ ibs, obj č.1170111, fromoge, obj.č11 70117, salted, obj .1170116, spring onion, objič.11170108, 60g.     Macx pap ika, obj i11170324, sa ted, obj. č.11170326, chees onion, obj i. 1170322, 65g, Stic kečup 70g, objč.1170180     2211     NESTLÉ S.o., Granko kakoové     mléko 200ml, objč. 31101100     UNIKOM     CPH 25,43 KI     3002     UNIKOM 225     NESTLÉ S.0, Hašlerky černý rybiz, objč14101604,     medu iko/citron, abji.14101607, originál,     abji 14101 252, 35g     DPH 254 N     IN TERSNACK a.s.,     Tyčinky Bohemia     slané, obj i11309884     2 pece bramboro vé,     obj č11309850, Z pece     sýové, obj.č.11309890,     85g     NESTLÉ SL.0, Kokoo na vaieni,     obj č 16101153, 100g     TICIN HRADECK     TOIKEY HRADECKE     Bohemia     NESTLÉ SL.0., Kakoo natural,     obji.16101152, 100g     NESTLÉ S.o, Kakoo Ganko     225g, obj i. 16101124     HRADL     SOLENT     KRUPKY     (1220     UNIKON     Haslerky     aslerky     UNIKOM     INTERS NACK as,     Kiupky arašidové     50g, obj.č.1 309847     565     UNIKOM     GRANKO GRANKO     GRANKO     INTERSNACK a.s, Tytinky Hrodecké graham, objil13061 56,     kmin, obj.č11 3061 58, sý, objč.11306178, 90g     Cklusive     Vetro (RLOKA Menia SlaBeskydky     Bohemia     Bohemia     Bohemia     emid     KRUPKY     KRUPKY     emia emia mia mia emia     emia     1014     UNIKOM     Zlehka hka     CKS     3002     5541     UNIKOM     UNIKOM     DH 34,52KA     212     UNIKOM     1302     12 25     NESTLÉ S.LO, Beskydky, abjž14101137, Hašerky, obji14101241, extra silné, obji.14101 245, višeň,     obji14101606, zelené job ko, obj.č.14101618, Kloka nky, obj.č.14101365, Mentalky, objč.14101 377, Slavia,     objč14101237, Vētrovky, obj.č.14101397, 90g     NESTLÉ SL.o,     Kakoo exclusiv 200g.     objā16101125     UNIKOMI     OP 14,7 K     SDPH 34,39 KA     NESTLÉ S.r.O., Kakoo Granko exclusive,     obji 16101145, Kokoo Granko, obj č.16101146,     400g     UNIKOMI     DPH 14,09 KI     INTERSNACK a.s., Kīupky aašidové     200g, objč.11309849     INTERS NACK a.s., Kiupky arašidové     100g, obji.11 309848     INTERSNACK a.s, Chips Bohemia po prika, obj.č.11309964, slani na, obj.11309965, smetana/ cibule,     obj.č11309966, sů, obji11309967, špiz, obj i1309968, Sticks jemný kečup, obj.č.1309844, 70g.     Zehka cībulkovė, obj č.11309 109, solené, obj.č1309108, 65g     VÝHODNÝ     YHODNÝ NÁKUP    

×

    Sdílení