Stránka letáku UNIKOM – velkoobchod – str. 7

Tento leták platí do 1. 10. 2021.
Tento leták platí do 1. 10. 2021.

Přepis textu:

UNIKOM     UNIKOM     1411     BÚCKOVA     INKA DVKA     JKA     UNIKOM     DPH ,23 KA     BA!     POMAZANKA     Energy Bar     Hand     ŠUNKOVÁ     PENA     1488     UNIKOM     P 17,11 K     1645     UNIKOM     Hame     BEŽÍ     PAŠTIKA     STA     HO MASA     Hewd     ITEJ     678     UNIKOM     Zeleninové lečo     Energy Ba     Sek s karotko     AMORETTA     1272     UNIKOMI     CLASSIC     Hawe     Energy Bar     Halali     Čalamáda     7264     ORKLA FOO DS ČR a SR as, Hidšek s     ORKLA FOO DS ČR a SR a.s, Bočková pomazánka, obj.č.40112133, Drübeži je mná poš fika, karofkou, obi.č. 36 11 2161, Želeninové     obj.č.401 2159, Játrová paštika, obj. č. 40112220, Májka, obj i. 40112303, Matej     obji 40112277, Pasta z uzeného masa, objč 40112402, Svočinka, obj. č40112471,     7094     CHERRISSIMO     EXCLUS VE     UNIKOMI     sOPH 83,54     Energy Bar     t mi     lečo, obj..36112265, TO370     Šun ko vi pëno, obj, 40112527, 75g     UNIKOM     OH BL58 KE     FS IMPORT - EXPORT, Dezert     Amoreta 280g, obj.i.13153099     FS IMPORT - EXPORT,     Mysli tyinka BA! 5 fru its,     obj.i 21153380, BAI 5 seeds,     objč21153386, BA! brusinka,     obj.i. 21153400, BA! olechy,     obj i.21153416, 40g     FS IMPORT - EXPORT, Dezert Cherissimo     exclusive 285g, objč.13153129     2223     UNIKOMI     DPH 25,54 KA     ORKLA FOODS ČR a     SR a.s., Halali T0370,     obj i36112129     ORKLA FOODS ČR a SR     a.s., Čalamáda T0370,     objč36112105     Attack     Attack     324     FUDGE     UNIKOM     orH 3,73 KI     Pafino     Haré     1742     UNIKOM     OTMA OIMA     MÁIKA     Guri     Ciuremdt     CLASSIC -     DPH 2003 KI     2174     SEDITKY     Neapolski     Milánská     ale Mini     UNIKOM     CH 25,00 K     Atack     321     1010     UNIKOM     OPH IL 42 E     MÁJKA     MÁJKA     Haned     Moravanka     UNIKOM     OFH 3,49 KI     1119     vjanka Istanka     ORKLA FOO DS ČR a SR a.s., Omáčka Boloñská,     obji 30112101, Milánskó, obj, č.32112545,     Neapolská, objč 30112501, 350g     UNIKOMI     EDFH 1287 K     ORKLA FOO DS ČR a SR a.s., Májka, obj. č41112410, s brusinka mi, obji.40112800, s kuiecim     masem, obj.č.40112810, se zeleným pepřem, obj.i4011 2820, škvarková, objč 39112636,     zabija čkovi, obj, 39112681, 170g     FS IMPORT - EXPORT, Karamely Kiowka fudge     100g, obj č.14153150     I.D.C. a.s, Pškoty dlouhé Pafino 100g     obj či0103189     I.D.C. a.s, Attock čokolódový,     abji.10103140, kokosový,     obj i10 1031 43, liskooškový,     obj.č10103141, méčný, ob-     jž10103 142, 30g     I.D.C. a.s., Piškoty     mini Sedifky 35g.     abj i 101031 96     631     UNIKOM OVE     ORKLA FOODS ČR a SR a.s, Hiadšfanka, obj i.36 11 2157, Kunovjanka,     objč. 36112177, Moravanka, obj. č36112201, TO370     Hamdi Hama Hamai Hama Hamái Hamia Hamanek     KAVENKY     JABLU     SDý BROE     ČERVE     ONC     1750     883     UNIKOMI     DPH 10,15 KI     JAHO     &JAB     HERU     ŠVESTKA     BAN     BJABI &JABLKO     UNIKOMI     OF 20.13 KI     KAKAOVE     KÁVENKY     ICOK     OTMA OTMA KEUP     I.D.C. a.s, Mila Tezy     50g, obji.10103125     13 52     UNIKOMI     CPH 15,55KI     OTMA     KAKAOVE     OTMA     VESN     OTMÁNEN     1645     KÁVENKY     KORN     UNIKOM     CPH 18,2 KA     MO/ARTSTICES     VESN KAKAOVE     ORKLA FOODS ČR a SR a.s., OV Broskev /banán, obji.19112790, Červené ovoce, obj.č.19112789, Hruška/banán,     objā.19112775, Jabiko/dýně, obji19112782, Jahoda, obj.i.1911 2791, Menuñka, obj.i.19112784, Švestka,     NALEV     KÁVENKY     obj.č.19112788, 100g     OTMA DTMA     472     OTMA     OTMA OTMA     Kečup ečupEUP ertovako Elkánka     39 99     UNIKOM     UNIKOM     DPH 5,43 K     43 89     UNIKOM     LD.C. a.s, Kakaové iezy,     objč.10103105, exta,     obič10103104, olškové,     objč.101031 08, 50g, ko ko-     sové 45g, obj i. 10103112,     Kóvěnky, objč. 1 0103113,     Arabica, obji.10103115,     Cappuc cino, obji.10103117     Latté, obj. 10103116, 50g     Ves na, objč. 1 0103273,     citon, obj. č.10103275, 50g     U NIKOM a.s.,     Znojemský nálev 1,     obj č.23143555     ORKLA FOODS ČR a SR a.s, Cikánská omáčka, objE32112501, Čertovská     omá čka, objč 32112511, Kečup dētský, obj.č34112101, 300g, Kečup     jemný Otma, obji.34112127, ostrý Otma, obj.č.341121 53, 310g     TREBORS WEETS S.r.o., Cheny premium     145g, obj.i 13929250     TREBORSWEETS     Ch     TREBORSWEETS S.r.0, Moza tsticks     200g, obj. č.13163083     SL.O., X Kon sýt 35g,     obj i.11791940     1690     UNIKOM     o 1944 KE     (ompioni, ampioni, mpionmi,     TREBORSWEETS     207     2760     UNIKOMI     Linit nelt rdl ndl nall nd     EXCELLENCE ELLENCE ELLENCE ELLENCE ELLENCE ELLENCE     S.ca, Želé     Trolli myši lág.     obji.14565575     UNIKOMI     DP 2,38K     Majks     90%     COCOA,     EXTRA     REAMY     35% 70%     RANGE     TENSE     CHILLI     TREBORSWEE TS     S.E.O., Žvýkočky     ko bička 289.     obj.č.14929841     OCOA     toCOA,     Joham Kotányi, Mýnek Česnek 48g, obj.. 22137825, Čokoláda 62g, objč.22137289, Himalajská sůl 88g,     obj i. 22137865, Himalájská sůl s sajčaty 63g, obj i22137864, Chili Birdseye 24g, objč.22137879, Chi is     moiskou soli 35g, obj.či221 37291, Jalapeños 24g, obji. 22137869, Kaamel s vani kou 539, obji 22137293,     Kari 45g, obj i. 22137294, Moiská sůl 92g, obj. č.22137345, Pepi 4 barev 35g, obj.č.22137295, Pepi černý 36g,     obj. č.22137296, Provens áiské bylinky 339, obj.i 22137297, Skolice a cukr 34g, objč. 22137298, Skořicový sen 52g. UNI KOM as, Tëskoviny fusili, obj.č. 25 105103, Penne, objč.25105 104, Storfini,     ASTA ITALIA     STA ITALIA     PASTAR     COLOL 4049     UNIKOM     DI 44.56     DARK     DARK     DARK     PAAE     472     UNIKOM     DH S.43 K     Lind18 Sprüngli, Lindt Excele nt 70%, obj i.12177501, Excelent 85%, obj.č12177475, Excelent 90%, ob     jž12544025, Excelent extra creom, obji1 2544026, Excelent chili, obj i12177510, Excelent pomeranč/     mandle, objč.1 2177511, 100g     obj.č.22137906, Smēs na steaky 41g, obj.č.221 37912, Steak pepiový 45g, objič.22137917     obj i. 25105111, 500g     VWHODNÝ NÁVIP     MIESZKO     VÝHODNÝ NÁKUP    

×

    Sdílení