Stránka letáku UNIKOM – velkoobchod – str. 6

Tento leták platí do 30. 7. 2021.
Tento leták platí do 30. 7. 2021.

Přepis textu:

ROYAK     O RYZE     UNIKOM     UNIKOM     UNIKOM     WORLD     VODKA     AWARDS     1750     Vile     V Vitt Vitann     WERLD     UNIKOMI     LOPH ,13 K     NHUTRAL     e jem ogion     KURE KOVÁ ŠAFÁI ČESNEČKA     99 56     19202     UNIKOM     PH 120 KA     UNIKOM     EPH 232.34 K     NALEV     YROVA AE AG PAO ONSKA     ALIAN H AI ERICAN     Style- Stale EStydo     997     184     UNIKOM     BOŽKOV     MAGISTER MAGISTER     BOŽKOBOŽKOVIOŽKOV     PEPUELICE     LUNIKOM     H IL KI     ORKLA FOODS ČR a SR a.s., Bistio Boloiská omáčka 63g, objč. 28105125, Bistro Kung Poo     65g, obj.i. 28 105109, Bistro Kuie no paprice 72g, objč. 28105130, Bistro Syová o móč ka 72g.     CRIGINAL     CERNÝ     VODKA     VODKA     legendario     KÁVOV INY a.s     Znojemský nálev 11,     objč23143555     U * NAN     KEY KEY     13844     ORKLA FOO DS ČR a SR a.s., Česnečko 22g, obj i. 2810581 5,     Šafaiská hovězí á2g, obj.č.28105817, Kováiská uzená 40g. obji. 281Ó 135, Ameican style Maka vony a sýr 60g, obj.i 28105231, Italian style Fusili s rajčaty     obj i. 28 105820, Kuieci nudlová 38g, objč. 28105821     57g obji. 28 105095, Thai style Nudle a kai 57g, obji 28105 192     9418     UNIKOM     UNIKOM     DPH 17 SIK     11084     UNIKOM     STOCK Plzeň- Božkov     S.o, Bažkov Vodka     Republica 40% 0,71, 36319     obj. č.53126876     2600     ORH 134, 12     Vilarn     GRILOV GRILOV     STOCK Plzeň- Božkov     10. Božkov Vodka 375% obič53126771, White 37,5%,     0,51, obji 53126346     STOCK Plzeň BožkovS.L.O., STOCK Plzeii- Božkov s.o, Mogister STOCK Pizeň- Bažkov sr.o, Božkov Bilý 30%,     Rum Key Pana ma 3Y0 38%,     UNIKOM     SDOH 439,46 KE     Vitan     Vitan     GYRO KRKOVI GRILOVACÍ     SLESNEK     Vitan     Vitan     Nana     UNIKOMI     DPH 29,90 KI     Dark, obj i. 53126195, Original,     abji 531 26840, 22%, 05I     obji 53126085, Černý 33%, objč 531 26089,     Oiginal 37, 5%, obj i 53126265     CRILOVACÍ K     KURE     ZELENI     KOŘENI     Prite     obj i. 53126770, 0,5     STOCK Plzeň BožkovS..o., legendario Elixir     de Cuba 34% 0,71, obị, č.53A89050     11347     UNIKOM     73 90     88 90     5290     UNIKOM     Ovesná     svačinka     1024     UNIKOMI Bosi, obič 321 05074, Bolognese, obj i. 32105082, Napoleto-     E IL obi321051 50. Oliek bas lico, obji. 32105160, T0350     ORKLA FOODS ČR a SR as., Omáčka Amabiata, obji 32105075     UNIKOM     DH 942KE     UNIKOMI     DPA 07,57 K     6190     UNIKOM     ORKLA FOODS ČR a SR a.s., Grilovaci 30g, obj ž. 22105025, Gilovaci s česnekem 33g.     objč. 22105023, Grīlova nd zelenina 28g, obj ž. 22io5026, Glované kuře 28g, obj.22105027,     Gyos 25g, obj č.22105030, Kikovička sčesnekem 28g obj i.22 105044     DYNYBY DYNYBYL     RÖYAL     P a MASOX na MASOX     Gir Gin     STÁVA GULÁS     1493     BYLINKOV     MASOX     1705     UNIKOM     FEPROV     RHORCH FLLI& ČESE RUS MKOV     EARBECIE     2487     HOUB ZELENIN     UNIKOM     SD 17,17     UNIKOM     DPH 28,40 K     STBAKOW HAKOVA SAKOVA BAKOW LAKOVA CAKOVA     SVESTKOVÁ EPŘOVÁ ICHORCIKE LIE ČESNED USINKOVÁ ARBECUE     GEN RÁI     SLEP     FERNET CITRUS     HOV     bujón     bujón     573     UNIKOM     byjón     ORKLA FOO DS ČR a SR as., Masox     áks 72g, obj i. 28 105206     STOCK Plzeň- Božkov SL.o, Gin Dynybyl UNI KOM a.s,     Vinaistvi pánů z Lipéss.o., Cabernet Sauvignon, Vinaistvi pánú Special dry, obji. 53478300, Violet,     z Lipé s.co.,     Pálova 0,75,     obj i. 508 38790     UN IKOM a.s.,     Tuzemský     Royal 33% 0,51, obji10165650, s kakoem, obj.č.10165667, s ko-     obji 53128131 kosem, obj č.1016 5671, 40g, s belgickou čoko ládou,     ORKLA FOODS ČR a SR a.s., Bujón bylinkový s česnekem, obj.i.28105142,     houbový s hi bky, obj. č.281051 43, hovëzi, objč. 28105223, slepiči,     obj č.28105224, zeleninový, obji 28105225, Masax Šíáva pod maso,     obj.č30105228, 60g, Masox gulaš dks 72g, obj č. 28 105217     FAMMILKY S.r.o. Ovesná svočinka s arašidy,     Fernet citus     Royal 20% 0,5     obj.č53268300     abji 53126142, 37,5%, 0,51     MATI SVAČINKA     obji 51838010, Chardo nnay, obj.č.50838020,     Tiomin, obj, E.50838850, Modrý Portugal,     obji 51838110, 0,75     ORKIA FOODS ČR a SR a.s. Sleak omóčka barbecue, obj, č32105163,     brusinka, obj.č.32105165, chi i ačesnek, obj.č32105166, med a hoičice, ob     į¿321ÓS169, pepiová, objč 32105 180, švestková, obj.i321051 67, 250ml     objč10165660, s brusin kami, obj.č.101 65655, 36g     SVAČI 1330     UNIKOM     OFH 15,30 K     MATE     Tutti     Frutti. Frutti Frutti     260     UNIKOM     F 29 KI     Tutti     Alaska     Compion (empio (ompioni,     UNI KOMa.s, Matj     obj.č.411121 99, Svačinka,     obji 41112211, P115     LAGRIS     FS IMPORT -     EXPORT, Alaska kakoo,     obj.č.0153400, kokos,     obj č10153410, miéko,     obj.č.10153420, ožech,     obji.10153430, 18g     515     UNIKOM     7360     UNIKOM     LAGRIS     PASTIAES     PANTILLES     CHERRISSIMO     Ed.Hans sr.o, Tutfi Frutfi cars, ob     ji14152178, oiginal, obj.č.14152177,     sıdce, objč.141521 79, 15g     ERBSEN     HRAŠEK JENNY     JEM RAŠOK     UN IKOM a.s, Ryže     VS dlouhoznná 960g,     obj č24113249     2749     UNIKOM     PH 31,61 K     ATAL     FS IMPORT - EXPORT, Cherissimo exclusive     285g, obj. č.131 53129     1690     829     U NIKOM a.s., Hidšek jemný     400g, obj..35210113     Viva     Chips     STUNIKONM     SH 1,53 KI     Perničky ky nitsky     SEA CRUISE     UNI KOM as, Tēstoviny Fusi i, obj.č.25105103, Penne,     obj.č.251051 04, Siortini, obji 25105111, S00g     1990     EXTRA tomee TenHAL T9HNAK     PACK     UNIKOM     DH 22,9KA     EXTRA     PACK     4x80g     Hame eNAL TUNIAK     A lams TENAL TONIAK     Standard     495     UNIKOM     H 5,KE     1933     7990     UNIKOM     D LA     UNIKOM a.s., Ryže     dlouhozrná Exta 1kg     obj.č24113202     TONHAL TUNIAK     UNIKOM     DPH 2223 KI     991 CHICKEN     UNIKOM     IDn IL 40     X 168 X XX     UNIKOMI     639     FS IMPORT - EXPORT,     Krekry Sea cruise sil 100g.     objč.11153115     8990     ŠAFRÁNEK JIŘÍ, Trubičky Noty kakoo, obji.10541710,     ofišek, objč.10541715, vanika, abji.10541722, 200g     ŠAFRÁNEK JIŘÍ, Chips Viva kuře 50g,     obj.č.11 541160     FS IMPORT - EXPORT, Perničky jahoda, obj.č.101 53270, švestka,     obj.č.10153280, više n, obj.č. 10153298, 150g     UNIKOM     DP 3,39 KI     UNI KOM a.s, Tuñák ko usky     v olivovém oleji 4x80g.     abji.43112156     UNIKOM a.s., Tuñák kous ky v tomatë, objč.43112154, ve slunečnicovém     olej, obj.č.43112155, ve vlastní šfávě, obj i.431121 53, 4x80g     UNIKOM     OH 7.35 K     UNI KOMa.s, Köva standard mletá 70g, obj.č.15150107     VÝHODNY NÁKUP     SZKO     ÝUODNÝ NÁKUP    

×

    Sdílení