Stránka letáku UNIKOM – velkoobchod – str. 5

Tento leták platí do 22. 10. 2021.
Tento leták platí do 22. 10. 2021.

Přepis textu:

Smetana     UNIKOM     UNIKOM     Launa     CEGGLE     Baguette aquette     qulásová Zelňačka Slepiči     Hovězí Houbová rancouzská-aramboračka     knedličky     Gulášová     Creme     Dual     OLM OLM OL     OLMA     Spray     Laura     1785     UNIKOMI     Floritlortlor loriar     HSAHN     2889     UNIKOM     TO 33,22 K     554 JAHODA     VANIE KA     MALIN MERUN.     ORKLA FOODS ČR a SR a.s., Pocfivá Brambončka s houbami 100g, obji. 28105235, Franco uzs ká slovnostní 100g, obj.č.28105298, Gulašová 101g, objč. 28105320, Houbová 60g, obj.č.28105288,     Hovězí 81g, obj č.28105355, Mada ská gulöšová 125g, obji 28105441, s látrovými knedličky 92g, obj E28105499, Sepiči 89g, dobj i. 28105538, Zelnačko 84g, obji 28105559     2459     UNIKOM     4737     UNIKOM     DEH 28.2 K     OLMA a.s., loguit Floian 2,3% limitovaná edice,     obj č31697347, jahoda, obj.č.31697333, malina,     obj i.31697340, me nuiñ ka, obj i.31697341, mix,     obji.31697342, vanika, obji.31697360, 150g     16 69     UNIKOM     ONIKOM     CEH 54.48 KE     RAJO as, Šehočka RAJO as, Šehočka     Vitala spay 250m, Louno spray 250ml,     obj.č31221220     Vitana     Vitana     PEPŘ ZELENÝ     rtana     Vitana     Vilana     PEPŘ     CITRÓNOVÝ     RAJO a.s., Smetana Creme     Dual 25% 1, obj. č31708710     PEPŘ BÍLÝ     MLETÝ     PEPŘ ČERNÝ     VLETÝ     PEPŘ     ČTYÉ BAREV     PEPŘ ČERNÝ     CELV     abj i.31221215 RAJO a.s., Bogeta s bylinkovým máslem,     obj.i. 39220002, s česnekovým máslem,     objč. 39220003, 175g     CELY     CLEGGLE     1907     UNIKOM     1792     UNIKOM     MEGGLE     MEGGLE     1278     1911     1325     1176     MEGGLE     MEGGLE     UNIKOM     De 14,0     UNIKOMI     DPH 21,98 KI     UNIKOMI     E 15,24 KA     UNIKOMI     DI 13.52 KI     lacto     lact     Smetana     NA VARENÍ     Habtejszin     Smetana     ORKLA FOO DS ČR a SR     a.s., Pepi bilý mletý 189.     obj.i.22105068     ORKLA FOODS ČR a SR     a.s., Pepi zelený celý 12g     obj.č.22105889     LACTUSE FRE     ORKLA FOODS ČR a SR     a.s., Pepi černý mletý 18g.     obj i.22 105070     ORKLA FOO DS ČR a SR     as, Pepi diyi barev 18g.     obji. 221 05720     ORKLA FOODS ČR a SR     a.s., Pepi černý celý 18g,     obji 22105069     ORKLA FOODS ČR a SR     a.s., Pepi citiónový 18g,     obji 22105925     104     30     2290     Vitana     tana itana ny     lana     Vitana     Vitana wn     UNIKOM     OH 26.34 K     Vitana     MUŠKÁTOVÝ     OŘECH     MUŠKÁTOVÝ     KVĚT     2551     2290     UNIKOMI     EPH 26,14 KI     4068     7985     UNIKOMI     CHILLI     KOUSKY     NOVÉ KOŘENÍ É KOŘENÍ     KURKUMA     MLETA     ZÁZVOR     MLETY     UNIKOMI     CPH 29,34 Ka     UNIKOM     orH 44,78 KI     RAJO a.s., Smetana na vaiení 10%     500ml, obj, č.31221164     MLETĖ     CELÉ     RAJO a.s, Smetana ke šlehání 30% 11, obj.č.65221105     RAJO a.s., Méko Locto free     3,5% 11, objč 31221931     RAJO a.5.. Mléko Locto free     1,5% 11, objë 31221930     RAJO a.s., Smetana na valení     10% 1, objč.65221104     1282     UNIKOM     EPH 14 4KE     1035     1176     1437     CUNIKOM     1832     UNIKOM     1235     UNIKOM     DEH 11,0     UNIKOM     DPA 13,52 K     UNIKOM     DPH M.20 KA     MEGGLE     MEGGLE     MEGGLE     MEGGLE     Smetana     KE LEHAN     MERLE     ORKLA FOODS ČR a SR     a.s, Chi kousky 189,     obj i 22105035     ORKLA FOO DS ČR a SR     a.s., Muškátový olech 9g     abji. 22105058     ORKLA FOODS ČR a     SR a.s., Zózvor 189.     abj i 22105584     tage     ORKLA FOODS ČR a SR a.s., Nové koieni celé     15g, objč. 22105059, Nové koření mleté 15g.     abj č22105060     ORKLA FOODS ČR a SR     as, Muškátový květ 13g.     abji22105057     ORKLA FOODS ČR a SR     a.s., Kukuma miatá 28g     obj.i. 22105871     Lact10     lacto 30%     MEGLE     1579     LUNIKOM     2072     LUNIKOM     DPH 21,83 KI     taga Chet     Vituna     2251     UNIKOM     DIH 25,K     Vitina Zitana     Vituna     itina     Vitana     Vituna Eal     1938     CHILLI     MLETÉ     SKOŘICE     MLETA     PAPRIKA     CULAŠ OVÁ     PAPRIKA     LAHO DKOVA     UNIKOM     OH 22,29 KA     KMÍN     PAPRIKA     PALIVA     PAPRIKA     SLADKÁ     RAJO a.s, Syr Cotta ge light, obj. č.31221348, mix,     obj.č31221 350, natur, obj.č31221355, 180g     CELY     RA JO a.s., Smetana na vaieni bez     laktózy 10% 200ml, obji 31 221160     RAJO a.s., Smetana na     Sehóní bez laktázy 30% 200m, RAJO a.5. Smetana ke šleháni     obji 31221159     949     923     854     UNIKOM     915     30% 250ml, obj. č.31221161     UNIKOM     10,91 K B     UNIKOM     IDHI 10.52 KE     UN IKOM a.s,     Cabernet     JUNIKOM     32 68     UNIKOMI obji.S1 391123,     EPH 39.AE Chaido nnay,     Savignon,     1440     UNIKOM     ORKLA FOODS ČR a SR a.s, Chili     23g, obj.č.22105034, Kmin celý 289,     abji 22105040     ORKLA FOODS ČR a SR a.s, Paprika gulášová, obj.č. 22 105062,     på lini, obj.č.22105064, Skoīice mietá, obji.221055 16, 23g     ORKLA FOODS ČR a SR     as, Paprika slodká 23g,     obji. 22105065     ORKLA FOODS ČR a SR a.s.,     Pap rika lahúdková 23g,     obj..22105063     objč. 50391119,     obji 51391512,     11     Vituna     ilana     Vituna     Vilana     Vilana     Vitana Er     BOBKOVÝ     PAPRIKA     UZENÁ     PAPRIKA     MADARS KÁ     KMÍN     DRCENÝ     KMÍN     MLETÝ     ČESNEK     IRNET     LIST     MÉRLOT     LDONNAY     Avanti vanti vanti vanti     6990     1091     UNIKOM     OH 12, 55 KA     970     UNIKOM     OPH ILM     1122     UNIKOM     EPH 12,0 E     974     UNIKOM     CPH 11,20 KI     942     UNIKOM     DH 14, 83 KA     823     UNIKOM     D 84,5K     UNIKOM     OPH 144 KI     BOSTAVAN     SVAN     PSTAVAN     ORKLA FOODS ČR a SR     a.s., Cesnek sušený 28g,     abj i 221050 1     ORKLA FOODS ČR a SR     as., Bobkový list 39.     ομ.22105007     ORKLA FOODS ČR a SR     a.s, Papika uze ná 23g.     obj.č.22105066     ORKLA FOOD S ČR a SR a.s.,     Papriko modarská 20g,     obj.č.22 105744     ORKLA FOODS ČR a SR     a.s, Kmin dicený 289,     obj.č.22105041     ORKLA FOODS ČR a SR     a.s., Kmin mletý 289,     obj..22105042     BOHEMIA SEKT S.O., Na nfi Class ico, obji.52293101, Frogola, obj.i.52478120,     Rosé, obji 53318113, Lampone, obj, č.524781 24, 0,751     CZ Fruit, odbyłové družstvo, Jabika červená 65+     1kg, obj i.683971 20     VÝHODNÝ NÁKUP     VÝHODNÝ NÁKUP    

×

    Sdílení