Stránka letáku UNIKOM – velkoobchod – str. 4

Tento leták platí do 30. 7. 2021.
Tento leták platí do 30. 7. 2021.

Přepis textu:

NOINKUNIN     UNIKOM     UNIKOM     16152     UNIKOM     O S,7S KI     3628     Grand'esssertand Desser rarna Dessert     UNIKOM     EDPH 41,72K     2578     UNIKOM     carnann     eomon Chrana     Emann     DPH 2,45     Grand DessertDesset Tessert "Dessert     JIHLAVANKA LAVANKA     Tehibo     Pacholik 1olik     JACOBS DBS DBS     PICKWICK     STANDARD ANDARD     1508     UNIKOM     REMA AIO E:o     BLACK WHITE     Crean Taa     1035     G UNIKOM     1392     UNIKOM     CAPPUCCINO     mVAHILLA     PICKWICK     CLAS DUE FnsSIMO     CCINO     2369     4390     UNIKOM     DH 5049 K     570     EHRMANN S.L.O., Grand dessert café au lait, obj.č31847838, double toffee,     obj.i.31847837, ice coffee, obj č31847835, nugát, obj. č31847716, scho ko     strocciatella, obj.i.31847852, vani ka s čoko šiehočkou, obj.č. 31847836,     double choc, obj . 31847843, 190g     UNIKOM     OM 27,24KI     UNIKOM     EPH 6,56 KI     EHRMANN S..o., Pocho lik čokoláda, objč.     31847861, vani ka, obji. 31847862, 70g     ZOT s.o., Syi     Zottare lla dassic 125g.     obji.31775870     JACOBS DOUWE EGBERTS     S.a., Caj Pickwick     Ze lené varioce s ovocem,     obj.č.17108708, zelený,     obi č171087 10, 30g     TCHIBO S.r.o. Jihlovanka standard     exdo jemná, objč.15107313,     sto ndard o riginal, obji15107323,     150g     TCH IBO sr.o, Tchibo     Black&White 250g.     objč15107800     JACOBS DOUWE EGBERTS     EHRMANN Sr.o, Dezert čokoláda,     obj.č31847780, vanika, obj i.31847785,     200g     JACOBS DO UWE EG BERTS     S.1o, Kiva LOR Crema absolu,     obj č15108855, LOR Fortissimo,     obji15108865, zıno 500g     S..o., lacobs Cappuccino     8x14,4g, objž.1 5104164, Milka     8x18g, obj.i15104171, vanika     8x15g, obj.č.15104126     NEW     Mants     125     LUNIKOMI     DH 14,32 S     508     4450     UNIKOM     maba nabel ncabel     732     UNIKOM     NAGK     LUNIKOMI     H5.84K     2378     UNIKOM     806     SANAGK     kofola fola folafola fola fola     UNIKOM     DH ,27 KI     U A2KI     D 27,35 KA     Crema     ZOTT s., loguit Cremabella mix 140g, obj č31775160     O COFFIZZ FFIZZ     2101     Monte     Pasonte     HELLO     kečup     NY DRINK NY DRINK     UNIKOM     DPH 2416 K     13 55     UNIKOM     JIHLAVANKA     Mants     ZOI S.o, Snock Monte bax, obj.č31775742,     white, obji. 31775739, 429g     Monde     Mone     STANDARD     furany     WHITE     TCHIBO s.o., Coffizz     Lemon & Mint FlavouI,     KOFOLA a.s, Kofola bez cukru, obji.45115874, citus lehká, obi č45115876, objč. 45107045, Passion Fruit     LACTALIS s.r.o., Smetana     ke šleháni 31% 200g     obj.č31584573     ZOTT S.o, Monte -30% cuknu, obj.č31775113, ko kos, obj.i.317751 26, Mo nte, obj i.     31775123, white, obj.č31775598, 150g, Monte Mattel 125g, obj.č.31775116, Puding     sıdičko čoko/vanika, obji.31775830, vani ka/ čako, obji 31775832, 4x125g     malinová, obj č45115871, melo unová, obji 45115880, meruñková,     obj.i. 45115149, original, obj i.45115153, 0,51     PRESIDENT     Flovo ur, objč 45107050,     LINEA NN NICE a.s., Hello MY Dink     cola, obj.i.48124215, jabiko, ob-     ji.48124235, malina, obii48124239. TICHIBO s.c.o, Jihlovan ka Standard     mu lfivitamin, obi, č48124243, po me ciema 90g, obj i.15107333, Standaid obi34124120     rant, abj.č48124248, 330ml     LINEA NIVNICE     as., Kečup     jemný 200g.     Nature-Prin     KUNIN     LACTAUS Sr.o, Sý     Preside nt natural 80 i40g,     obji 31584638     2050     UNIKOM     UNIN     Smetanový novj nouy unuui novy     Snaerter     original 100g, abjž 15107560     1702     UNIKOM     SEMTE) SEMTE) SEMTE) SEMTE) SEMTE SEMTE) SEMTEX     776     UNIKOM     KUNIN     metan     Jog jogu     oma     oma     loma     ONIN     FOCUS C4CTUS FLEW     PRÉSIDENT     Toma     HIGH     oma     oma     oma     PRESIDENT     PRESIDENT     LoO NG     ORIGINAL     relano     Galbani     100%.     ocmeond Tuli dlomin     1009     abed     Geuda     LAC TALIS S.o, Jogunt smetanový bonůvka, objč 31 584257, čo ko baná nek,     objč 31584258, johūdko, obj.č31584265, malinka, objč 31 584272, menu ñika,     obj i. 31584275, 150g     1598     UNIKOM     zarella     1350     216     KOFOLA a.s., Semtex coctus, obji 48549563, flow, obj č4811 5496,     focus, obj i. 48 115494, forte, obji.48549555, high, obj.č4811 5497,     long, obj. č.48115498, original, obj.č48549552, 0,51     LUNIKOM     om 15,53 K     UNIKOM     LoH 24.58 KI     2289     UNIKOM     LACTAUS S.o., Alozzaiella 100g.     LACTALIS s.r.O., Gouda plátky, obj.č.31584632 Monsda mer plátky,     obji 31584629, Emmentál plátky, obj.č31584630, 100g     PRES PRÉS PRÉS PRÉS PRÉSIDENT     obj.č31584669     2006     UNIKOM     H 2307 KE     1866     UNIKOM     om 2145 K     KMY BEV CZ s..o, Toma Hruška, obj.č47170157, Jahoda, obj.č47170163, Lesni ovoce,     obį i 47170164, Multivitlamin 100%, obj i 47170165, Pomeanë 100%, objā 47170169,     Pomeranč marocuja mango, obji. 47170166, Zahiadní ovoce, obji. 47170176, 11     Ryze     225L     2,25L     2.25L     2,25L     Ryze     LACTAUS S.o., Camembert če snek     obj.č.31584601, chili, objč 31 584602,     pirodní, obj.č.31584605, zelený pepi,     obj.č.31584610, bylinky, objč 31 584984,     90g     925     874     KÜNIN     UNIKOMI     OH 10.4 KE     pepsi eps     iepsi     iepsi     UNIKOM     epsi     1104 e Ry2 Rgze     UNIKOMI     OH 12 0K LACTALIS S..o., Rjže mléčná čokoláda, objč. 31584186, jablko skolice, obị.č31584174, jahoda, obj.č. 31584273,     Rgze Ryze     LACTAUS S.o, Smeto na zakysa nd     krémovitá 190g, abjč.31584588 1275     Rela Relan Relax Relax telam Relax telax Relax telax Relax     Nelou Manoaklus biko Mrya     kao mel, obji 31 584177, malina, obi č31584178,ostružino, obį č31584168, pistá cie, obj i.31584200, višeň,     obị č31584184, 175g, mề nẽ cukrú 150g, obji.31584187     UNIKOMakysane     CPH 4,66 KI     KMV BEV CZ s..o, Miinda orange, obj.i.45170539, Mountain Dew, obji 45170780, Pepsi, ob-     j:45170325, Pepsi lime, obj.č45170295, Pepsi mango, obji.45170892, Pepsi Max, obj.i.45170885,     Pepsi vanilla, objč.45170907, 7UP, objč.45170951, 2,251     MASPEX CZECH S..o, Relax vičko     jahoda, obj č. 45119702, multivito-     min, obj i.45119567, pomerani,     obji 45119712,0,251     MASPEX CZECH Sr.o, Relax vičko černý rybiz, obj.č.4511 9565,     jabiko, obji. 45119700, kaktus, obj.č.45119703, lii,     obj.č4511 9591, mandarinka, obji 45119728, mango,     obji.45119706, meloun, obji. 45119708, 0,25     Ý NÁKUP     VÝHODNÝ NÁKUP    

×

    Sdílení