Stránka letáku UNIKOM – velkoobchod – str. 1

Tento leták platí do 1. 10. 2021.
Tento leták platí do 1. 10. 2021.

Přepis textu:

Piyni     UNIKOM     13     UNIKOM     20     Akční nabidka plati od 13.9. do 1.10.2021     662     UNIKOMI     Jemná     drabcz     ZENIN     itrová     DĚTSKÉ     SKYDS     350     Chodura     Be skydské uzeniny     a.s, Certovský špek     1g, obji 90820736     9490     UNIKOM     ČESKÁ CENA, Čaj černý     20k1,5g, obj.č.17185080     20c     8390     PH 10914K     UNIKOM     OPH 4,03 KE     UNIKOM     OPH 4 KI     otivový     ČESKÁ CENA, Poštika játrová, obj.40112216, jemná     drůbeži, obj i.40112156, 48g     ČESKÁ CENA, Čaj ze lený     20k1,5g, obj.č17185090     687     UNIKOMI     otej     11990     UNIKOMI     DI 7,90 K     6621     ONIKOM     Colotidove justjeky     Beskydské     Uzeniny as, Pivni     salám 1/2 1kg.     abjž.90820600     CSce 803     Beskydské uzeni ny a.s, Staromë sts ká     klobása 1kg, obj. č.90820300     UNIKOM     DPH 9.23 Ku     20     Chodar     2218     ČESKÁ CENA, Olej     olivový extra panenský     0,51, obj i.33236561     Tunes.     798     UNIKOM     1290     Dušend     ČESKÁ CE NA, Pškoty dětské 120g.     abji.10970200     UNIKOM     p 25.     UNIKOM     DPH 14,84 K     Grilans     20dolk     2451     UNIKOM     ČE SKÁ CENA, Čaj ovocný lesní plody     20x2g, obj č181852 10     15 90     1690     UNIKOM     ČES KÁ CENA, Čokoládové jazýčky 100g, obj.č12336111     UNIKOM     s DPH ,29KA     VERBOYA     Beskyds ké uzeniny a.s., Pimi salám     100g, obj.č. 90820603, "Cena za ks.     Beskydské uzeniny a.s., Dušená šunka se snženým obsa hem soli,     objč90820726, Fitnes šunka se sni ženým obsahem soli, obi .90820719,     100g, "Cana ze ks.     621     sky dské uzeniny a.s., Grilova nd šunka se sniženým     obsahem soli 100g, obji. 90820727, "Cera zaks     MUFINY     UNIKOM     DPH 7,4 K     MINI MUFINY     Ivademé ceny jsou za Iks.     ČESKÁ CENA, Ve piová konzerva 400g, obj.i.42112220     HELEB     Hamé     1404     HOVEZI     MORAVSKÝ SEGEDINJKÝ SVICKOVÁ     citronka     1999     247     UNIKOM     D 14, 15 KI     UNIKOM     OPH 22     MUFINY     UNIKOMI     DPH 42 K     1770     53 90     2923     UNIKOM     DPH 24 36     UNIKOM     EPH 61, KA     LUNCH     UNIKOM     ČES KÁ CENA,     Citro nka 350m,     obj.i. 23198117     ČESKÁ CENA,     Kečup sladký TOS00,     obji 34112199     ČESKÁ CENA, Muffini mini mramor     180g, obj .10707470     BAPA s.r.o, Monvský vrabec se zelim a hous kovými knedliky, obj.č39B58970, Hovězí guläš s houskovými kned iky,     obji.39858252, Segedinský guláš s houskovými knediky, obji. 39858255, Svičková na smetanë houskovými     kned liky, obj.č39858950, 450g     ČES KÁ CENA, Lunch 400g, objč.42112245     ČES KÁ CENA, Muffini čokolóda, obj. č.10707582 vanika,     obji.10707581, 300g     2250     HE LEB Sr.o., Sledové štrycle 170g,     obj č.398427 50     UNIKOM     OPH 25,88 KI     Schneider     paprikáš poličan herkules     7885     UNIKOM     9101     7887     UNIKOMI     4917     UNIKOMI     HELEB ss.o., Salát zelný     pikant, obj i 39842581,     s kienem,     8145     5396     90 89     UNIKOMI     DPH 109, 9 K     5486     UNIKOM     EDAH 56,38 KI     2799     UNIKOM     Uvadené cemy jsou za Iks.     UNIKOMI     D I0.12 KI     UNIKOM     DI 8,55 KE     UNIKOM     CPI 65,29 K     aerteider     dij .39842580, 000     dehneider     kneider     Schneider Food, s.r.o, Herkules,     obį 190865583, Papik š,     obj. č.90865591, Politan,     abj.č.90865596, 90g     1450     Švestke     VODKA     Perwmintov     LIker     Like     Fernet     HELEB S.co., Sledové rolky s cibuli, obji 39842340, pikant,     obj i. 39842341, 230g     UNIKOMI     DPH 16, N     m A NIEE TECI L     Huška     riotka     94 95     UNIKOMI     nječnou přichat     6837     dabreciaakcá     funkcový     rohlikková     UNIKOMI     LOPN 82,73 Ka     HELEB s.r.o., Makse la uzená vo lná 1kg, obj,č398421 00,     "Cene za ke     ČE SKÁ CENA, Likér s     voječnou piichutí 17% 0,5, Meruñka 30% 0,5,     abji 53259400     ČESKÁ CENA.     Lotvacider     Selneider     dekneider     obji 53259435     10690     1570     ČES KÁ CENA,     Tuzemák 37, 5% 0,51, Švestka 40% 0,5.     abj ¿53259100     1090     UNIKOM     DPH 12,54KA     1490     UNIKOM     ČESKÁ CENA,     ČES KÁ CENA,     ČESKÁ CENA,     Vodka 37,5% 0,5, Pepimint 18% 0,51, Hruška 35% 0,5,     obj i53259489     ČES KÁ CENA,     ČESKÁ CENA,     Griofka 18% 0,51,     obj č.53259255     ČESKÁ CENA, Fernet 38%     0,51, obj, č. 53259087     Zboi obdržite do vyčerpáni zá sob!     Unkomas, zóvod OVQ vekoobded porvin,     UNIKOM     SOFH 122,94 KA     UNIKOM     DFH 1806 K     abj č.53259542     obj.č.53259123     obj. č53259261     HELEB s..o., Akakrela uzená vakuovaná 1kg, obji 39385178,     Schneider Food, s.r.o., Debiec inská Schneider Food, s..., Šunkový Schneider Food, s..o., Roh liková     salám 100g, obji 39865037     Hmiki 13 284 45 Kutni tora Kalox     l/hux 327 513 347, 327 514 472, 327 514 43     emit ovoukon.ca Praenelsicel chby wreans     "Cena za ka     pečeně 100g, abjž 90865503     Šunka 100g, obj. č.90865718     ČESKÁ CENA     Uvadoné cony jsou za Ikg     VÝHODNÝ NÁKUP    

×

    Sdílení