Stránka letáku UNIKOM – velkoobchod – str. 1

Tento leták platí do 30. 7. 2021.
Tento leták platí do 30. 7. 2021.

Přepis textu:

Vlašske NAov     UNIKOM     10     UNIKOM     Akční nabidka platí od 12.7. do 30.7.2021     Uvedané cany jsau za lkg.     7885     5394     4913     5476     UNIKOM     OFH 56,26 K     9101     6833     8142     95 90     UNIKOM     2590     LUNIKOM     ADI 29,79 KI     Chodura     8490     UNIKOM     DFH 2,4KI     UNIKOM     SOFH 95,41 KI     UNIKOMI     UNIKOM     DPH 110,12KI     UNIKOM     IGH SASK     UNIKOM     UNIKOM     DPH 74     90 88     UNIKOM     15690     UNIKOMI     DH H044K     EPH 1091A KI     YODKA     Švestka     Peprminien     Liker     Huska     Beskydské uzeniny as,     Gofhajský salám mini 400g,     objč.90820589, "Cana za ks.     zictke     Beskydské uzeniny a.s, Pivní sa lám se sýrem, obj.č. 90820607,     pivni salám, objč.90820600, 1kg     Beskyds ké uzeniny a s., Sto romēstská     klobása 1 kg, objë. 90820300     Fernet     Like     Beskyds ké uzeniny a s., Pišut Ikg.     obji.90820840     Beskydské uzeniny     a.s., Čertovský špek 1kg,     obj. č. 908 20736     ečnou plichi     Schnetder     paprikáš poličan perkules     debrecínslká     ČESKÁ CENA, Tuzemák,     obji 53259 100, Vodko,     abjč53259123, 37,5% 0,5     ČES KÁ CENA,     Griotka 18% 0,51, Švestka 40% 0,51, Pepimint 18% 0,51, Meruñka 30% 0,51,     abji 53259489     ČE SKÁ CENA, Likér s     Hnuš ko 35% 0,5, vaječ nou pichuti 17%     obj.č53259261 0,5, bj.č.53259400 obj.č.53259087     11990     UNIKOMI     OPH 137 K     ČESKÁ CENA,     ČESKÁ CE NA,     ČESKÁ CENA.     ČES KÁ CENA,     ČESKÁ CENA,     Femet 38% 0,5,     abj. ¿53259255     obj i.53259542     obj č53259435     detncider     nelder     neleder     delureider     3696     UNIKOMI     DPH 442     2471     UNIKOM     1570     UNIKOM     1450     UNIKOM     42 58     3396     24 05     3719     UNIKOM     DH 45,00K     Uvedené cany jsou za 1ks.     UNIKOM     DPH SL52 KI     UNIKOMI     DFH 4L09 KE     UNIKOMI     DPH 27, 65     HELEB     MA F rte     Švestka     VERROYA     LUNCH     Schneider Food, s.o., Debrecinská     pečeně 100g, objč. 90865503     Schneider Food, sr.o., Herkules, objič.90865583,     Papikáš, objč. 90865591, Poličan, obj i90865596, 90g     VODKA     Huška     10690     UNIKOM     DH 12,14KI     HELEB S.r.O. Mokela uzená vokuovaná 1kg.     obj i39385178, "Cana za ke     šunkový     rohliková     ČESKÁ CENA, Vepiová konzerva     400g, obj i. 42112220     ČE SKÁ CENA, Lunch     400g, obj.i.42112245     UNIKOM     ČESKÁ CENA, Tuzemák, abj.č.53259095,     Vodka, obji. 53259124, 37,5% 0,21     ČES KÁ CENA,     Šveska 40% 0,21,     obji 53259540     ČESKÁ CENA,     Meruñko 30% 0,21,     obj.č53259430     ČESKÁ CENA,     Hruška 35% 0,21,     objč.53259260     23 25     UNIKOM     2243     UNIKOM     Sehneider     dehnelder     HELEB Sr.o., Makuela uzená volná 1 kg, objč.39842100,     "Cana za kg.     1999     UNIKOM     1090     UNIKOM     (1490     UNIKOM     L DPN 22.19 K     HELEB sr.o., Sledové štnycle 170g,     obj.č.39842750     CIH 3.54 K     660     UNIKOM     DPH 59 K     LE SA ST     JAK AT o 174     605     RÝŽE     UNIKOM     DPH 6,96 KI     Schneider Food, s.r.o, Šunkový salám Schneider Food, s.r.o, Rohliková     100g, abji 3986 5037     ceska     cena     LEČO. vara     TRENCANSK     PARKYAet     2250     UNIKOM     Šunka 100g, objë.90865718     beska     jasminová     Marp     HOŘČICE     PLNOTUČNÁ     HOŘČICE     KREMŽSKÁ     2990     PEKARNA     UNIKOM     DPH 34,9     ČESKÁ CENA, Lečo     S Lzen inou 415g.     obj.č42112233     ČE SKÁ CENA, Trenčians ký     páie k s fazoli 4 10g,     obj č42112364     3274     UNIKOMI     DPH 37,45 KI     Expirační doba 3 dny.     HELEB ss.o., Salát zelný pikant, obj.č. 39842581,     s kienem, obj.č39842580, 800g     HELEB s.c.o., Mafjesové Tezy s cibuli 240g,     abj i.39842445     14 85     Uvedená ceny jsou za Ik     ČESKÁ CENA, Hoičice plnotučná     400g, obj č.3411 4161     ČESKÁ CENA, Hokice kremžská     400g, objč 34114116     KENAL CZ S.r.o., Vejce obložené s trvonivým salámem,     obį i90848901, Vejce oblcčené, obj i 90848900, 100g     UNIKOM     OPH 17.08     ČESKÁ CENA, Rýže jasminová 1 kg, obj č.24130111     Bábovka     GASTRO     Uvedemé cany jsou za lks.     ČES KÁ CENA,     Bábovka     selská 300g,     objč10951060     Bábowka     226t     RAJČATOW     PROTLAK     ČESKÁ CENA,     Rajčatový     protlak 140g.     objč 34130566     UNIKOM     OPH 24,00 KI     ský     mjone     alat     Jarní     salát     2331     UNIKOM     SOH 24,1 KI     1130     UNIKOMI     1075     UNIKOM     11 80     UNIKOM     667     1240     ČES KÁ CENA, Bábovka     mramo ová 300g,     obj, č.10951050     UNIKOM     LITA HEZ PAFD 7A7K     UNIKOM     DH 14.5 KI     Zboi o bdržite do vyčerpáni zá sob !     PH 13,00 K     Unikomas, zivod OVO, velkoobdhad pornin,     Hmiski N3, 284 45 Kutni Hora Kalox     l/hux 327 513 347, 327 514 472, 327 514 43,     emit ovollunkon.ca Prae nelsice chby wreans     GASTRO -MENU EX PRESS, a.s, Salát Paiikský,     obj .39A57 500, Pocho ufkový, obj i. 39A57 505, Vašský,     obj.¿39A57550, 140g     GASTRO-MENU EX PRESS, a.s., Salát     Camping 140g, objč39AS7455     GASTRO-MENU EX PRESS, a.s., Salát     Jamí 140g, obj.č.39A57465     GASTRO-MENU EXPRESS, a.s, Salát Rybi v     majonéze 150g, objž.39A57541     VÝHODNÝ NÁKUP     ČESKÁ CENA    

×

    Sdílení