Stránka letáku Ratio – str. 65

Tento leták platí do 30. 9. 2021.
Tento leták platí do 30. 9. 2021.

Přepis textu:

AN     ADE     FREDERIC     KAFKA     IONDON U     GIN     438,02 bezDPH     530,00     véetniDPH     0,71     14 BYLIN     4 KARIBSKÉ     RUMY     KUP 3* LÁHEV     FERNET STOCK" E     A ZÍSKEJ NAVÍC     6 ORIGINÁLNÍCH SKLENIČEK     STOCK.     1927     FERNET     STOCK     STOCK.     STOCK.     STOCK.     1027     FERNET     FERMET     6*     BARREL EDITION     FERNET     %3D     ORIGIHAI     CITHUI     FERNET & RUM     FERNET     SPIRIT DRINK     222,31 bezDPH     255,37 b OPH     255,37 be DPH     269,00     309,00     309,00     Véetnë DPH     včetné DPH     véetaiDPH     19275     071     11     * Kup 1x Fernet Stock Barrel 0,71 (nutná podmínka splnění akce), dále 2x Fernet Stock Original 11,     Fernet Stock Citrus 1l nebo Fernet Stock Barrel 0,7lv libovolné kombinaci a získáš 6x short     sklenici Fernet Stock. Platí pouze pro gastronomii do vydání zásob, max. 3 akce na zákazníka,     www.fernetstock.cz     www.pijsrozumem.cz     64    

×

    Sdílení