Stránka letáku Pramen – Vánoční magazín – str. 19

Tento leták platí do 7. 12. 2021.
Tento leták platí do 7. 12. 2021.

Přepis textu:

VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA O CENY     Deset vylosovaných luštitelů od nás obdrží AVF poukázky v hodnotě 200 Kč na nákupy v prodejnách PRAMEN C/.     Vyluštčnou tajenku zašletc nejpozději do 7. 1. 2022 pouzc na kompletně vyplněném soutěžním kuponu, a to na adresu     PRAMEN CZ a.s., Průmyslová č.p. 1285, 580 01 Havlíčkův Brod. Tajenku můžete odeslat také přes soutěžní formulář,     který najdete na www.pramencz.cz     Nápověda:     Plošná mlra     v anglo-     saských     zemich     Vinená     látka     na plášti     Jednctky     гuske     Název     Slovensky     „rovněz"     Podpúrná     kcnstrukce     na révu     ESOX; EZO;     2. část     TAJENKY     MPZ     Lmínčný     zápor     Slovansky     „pokud"     Stiskacl     knoflik     Přibuzné,     značky     litru     ITMA; KETA: Sloverska.     Fúrie     Ty a ja     méry     SKRUBR     Závadní     dráha pro     motorová     Vozidla     Podsvinčata     Im, nakolika     s'del v ČR     MI7. jméno     nămec, pův     Malj     klín     Akvarijni     ryoka     1. Cást     TAJENKY     Zařiení na     e st. plynú     Tuužybné     přáni     Opak     rychkosti     Puk     Spakový     úl     Domácky     Lečky     Legrace     Nérecká     Buomobilka     Ervin     Nechuf     Zviře     chované     pro vlnu     DL.náz. ostr.     Hakkaidó     Listnaty     (-5-)     Judistická     viněnka     strom     Oslov. pána     v Malajsii     Kruh kolem     měs ce     Předkžka     Jmčna     americké     herečky     Westové     Tržiště     Rozpouštěi     sc teplcm     Značka     české     kasmetiky     Car látky     Remeslnik     Inlciély     herečky     Talackoyd     pracující     Kód pro     Mauricius     umistra     Ledaže     Spojka     Svazky     rasečenáho     ahli     Zvěvná     sla sika     Prelamovati     Levnë i     Latinsky     „šlika     Zcela     opily     Anglic cy     „Sitě     Divadelní     úloha     Rostli nné     va ička     Lehké     topné oleje     Avšak     Přisný člo-     vé« (Expr.)     Solmizační     Mlácež     slebika     Pocit     provázejici     z'anení     pro     Počitzčová     tôn h     klivasa     Tunelov     komplex     Blar ka     (zkr.)     Veletrh     textil. strojú     Dlouhý úzký     pruh     Sevarská     muž. jméno     Nápor     charoby     Chem.     zn, kobaltu     Dotknutí     (-y-)     Typ pienis-     né mouky     Inic. cirig.     Kubelika     Dámsk     tričko     Slepé     střevo     Pohyb     ácem     Korálový     Ostrov     Továr, ohýb.     nébytku     Petrubn     systóm     Snlárn     plateň     įslang.)     Hroznov tá     kvētenstv     Dokofán     se rozvirat     A tzké ne     Pás eu svoj.     článků     Tah le     Mu ská     ryha     (Gadus)     Mažna     Podpis     aronyma     ikrižnē)     3. část     TAJENKY     Riskovárí     Severo-     Druh     ksosa     evropský     ostrov     Stavebnice     mocelu     Icdi     ODPOVĚĎ NA TAJENKU KŘÍŽOVKY     SOUTĚŽNÍ KUPÓN     Znění tajenky:     Svým pocpisem udėluji. v souladu se zákonem č. 101/2000 5b., o ochranė osobnich údajù a s účinnosti od 25.05.2018 Nařizenim Evropského     parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochrané osobnich údajů (GDPR), souhlas se zpracovánim mých osobnich údajů, v rozsahu: jmeno, přijmeni     a adresa, soolečnosti PRAMEN Cz a.s., se sídlem Prümyslová 1285, 580 01 Havlíčkuv Brod, IC: 25271971. Souhlas uděluj pro účely účasti mé     osoby v soutěži „výherní křížovka o ceny", pořádané společnosti PRAMEN CZ a.s. v přípacě výhry uděluji také souhlas ke zveřejnění mých     Datum     a podpis:     údajů v rozsahu jméno, příjmeni a mésto (nher) na webových stránkách pořadatele, tj. spnlečnosti PiAMEN C/ a.s., a to pro úřel     vyhodnocení soutěže. Souhlas uděluji po dobu nezbytně nutnou vzhledem k průběhu a vyhodnocení soutèže, nejdéle však do doby odvo ání     suhlesu. sem si vědum toho, že ucélení souhlasu je dobrovolné a že jej niohu kdykoli udvolal.     Jméno a příjmení:     Adresa:    

×

    Sdílení