Stránka letáku PetCenter – str. 4

Tento leták platí do 2. 2. 2022.
Tento leták platí do 2. 2. 2022.

Přepis textu:

PURINA     PRO PLAN'     PRO PLAN     granule     pro kočky     různé druhy     PURINA     AKČNÍ CENA     EPURINA     URINA     PROPLAN PLAN     Kč     KTTEN     po     ADULT     ORIGINAL ADULT     PTSENES/     PRO PLAN     kapsičky     pro kočky     85 g     různé druhy     Jak je to     s kastrací mazlíčků?     PROPLAN     PROPLAN     PROPLAN     NUTRI     SAVOUR     NUTRI     SAVOUR     SAVOUR     PURINA     PRO     PLAN     AKČNÍ CENA     Zeptali jsme se veterinářky MVDr. Marie Kadeřávkové na kastraci domácích     mazlíčků. Právě zimní měsíce jsou totiž vhodné pro tyto plánované operace.     Mazlíčci tráví více času odpočinkem a zároveň jde často o období před háráním.     MVDR. Marie Kadeřávková     24     Kč     veterinární lékařka společnosti PetCenter     PRO PLAN     OptiSTART     7 kg, 3 kg     různé druhy     SMALL     INIW8     PUPPY     OPTISTART     Liší se vhodná doba pro kastraci podle pohlaví?     astrace je odstranění pohlavních orgánů produku-     jících pohlavní hormony (u samice vaječníky a u samce     varlata), sterilizace je pouze přerušení (vejcovodů či     chámovodů) a nemožnost další reprodukce. Sterilizace se     u zvířat v naprosté většině nepoužívá. Samotná kastrace může     být chirurgická, anebo chemická (použití léků, které potlačují     tvorbu pohlavních hormonů). Z odborného hlediska je lep-     ší tam, kde není nějaká zásadní komplikace (např.     nemožnost anestezie, koagulopatie..), použít     chirurgickou kastraci. Chemická se dá     využít například při nutnosti dočasného     potlačení pohlavních hormonů, re-     produkčních schopností.     PURINA     U samců je variabilní, kdy k zákroku přistoupit - ideálně po dosažení     velikosti zvířete odpovídající standardu, což většinou souvisí     i s projevy pohlavního chování (například kocouři, kteří začnou     značkovat, což se samozřejmě majitelům moc nelíbí). Kocouři mo-     hou být pohlavně aktivní velmi brzo, třeba už od 4 měsíců. U fen     je udáváno, že brzká kastrace (například již před prvním     háráním) výrazně snižuje riziko nádorů mléčných     žláz a samozřejmě eliminuje riziko zánětu     dělohy. Na druhou stranu je však do-     bré nechat fenu dospět, často také     po prvním hárání odezni tzv. vagi-     nitidy, na které některé feny     ve štěněcím věku trpí. Ideální     dobou dle mého názoru kas-     trovat fenu po prvnim háráni,     nejedná-li se o chovné zvíře.     PRO     PLAN     AKČNÍ CENA     SMALL     855 Kë     po     INIWB     7ISTART     AKČNÍ CENA     Víte,     že..     Jak tedy funguje     kastrace přesněji?     Při chirurgické kastraci by se     u samce měla odstranit varla-     ta (metod je více), u samic va-     ječníky nebo vaječníky s dělo-     hou. Odstranění vaječníků by     mělo být vždy dostatečné, jedi-     nou výjimkou je, pokud již nasta-     ly na děloze morfologické změny.     Kastraci Ize provést klasickým     chirurgickým přístupem (laparoto-     micky – otevření dutiny břišní) či mini-     invazivně (la paroskopicky).     OBAVÝ NEJSOU NAMÍSTĚ     Spousta majitelů se ptá, proč by měli vůbec kastro-     vat. Dříve se totiž tolik nekastrovalo. Nicméně nyní se     především psi a kočky dožívají výrazně vyššího věku.     A proto se stále častěji potýkámes patologiemi, kterým     se dalo předejít právě kastrací. U samců jsou dobrým     příkladem onemocnění prostaty (výrazné zvětšení pros-     taty opakovanou stimulací hormony, snadnější uchycení     infekcev takto zvětšené prostatě, krvácení do moči, či     nádory na varlatech). U samic již zmiňované nádo-     ry mléčných žláz a záněty dělohy, což bývá     akutní a život ohrožující stav vyžadující     v naprosté většině chirurgický     you     FREE     Bude třeba upravit     krmení kvůli riziku     tloustnutí? Hrozí     například změny     chování?     N FREE     UN FREE     GRAIN FREE!     DEAL     Ano, změny chování mo-     hou nastat jak u samic, tak     u samců, ale většinou právě     samci jsou poslušnější, přítul-     nější a lépe se snáší s ostatními     zvířaty. Negativními následky kas-     trace může být změna metabolismu     a větší sklony k přibírání. Se standardním     pohybem a krmnou dávkou se však dá tento     stav redukovat. Dalším nežádoucím efektem může být     močová inkontinence, která se vzácně může objevit u fen po kas-     traci. Nicméně z medicínského pohledu výrazně převažují pozitiva.     zásah.     Kdy je nejlepší čas     pro podstoupení zákroku?     Nejlepší dobou pro kastraci je období, kdy se fena     nehárá (udává se alespoň 1 měsíc po hárání). U koček pak v ob-     dobí, kdy se zrovna nemrouskají. Protože v této době jsou tyto     orgány klidnější, méně prokrvené.     AKČNÍ CENA     BEYOND     GRAIN FREE 400g     různé druhy     55     Kč     XPURINA     S nadšením pro vaše miláčky.     Víme, co milují!     pet center    

×

    Sdílení