Stránka letáku Oriflame – str. 68

Tento leták platí do 27. 9. 2021.
Tento leták platí do 27. 9. 2021.

Přepis textu:

ECLAT     HOMME     PŘIVOŇTE SI     Kouzlo pařížské noci     Přetřete stranu     avyzkoušejte vůni     27990 Kč     ORIENTÁLNÍ CITRUSOVÁ     DŘEVITÁ     himalájský čaj, akord kůže     tonkové boby     ECLAT     HOMME     0000     VYSOKÁ KO NCENTRACE VUNĚ     ORIFLAME     Toaletní vo da Eclat Hom me     Uniká tní charakte ristic ké tóny     cedrátu a kiže Bare nia ztěleskuj ve     vũ ni Ec lat Ho mme sofistikova nou,     mužnou přitažlivost-esenci     franco uzs ké hol uxusu.75 ml     428 64 779,90-Kč     134     135    

×

    Sdílení