Stránka letáku Oriflame – str. 30

Tento leták platí do 27. 9. 2021.
Tento leták platí do 27. 9. 2021.

Přepis textu:

Pro ty nejlepší výsledky     DE     Cesta k rovnováze     DE     NASKENUJTE CELOU     STRÁNKU APLIKACI     ORIRLAME AZJISTETE     NASKENUJ TE CELOU     VOriflame věříme, že klíčem     k optimalizování celkového zdraví     je spojení správného stravování,     adekvátní hydratace, fyzické     aktivity a pozitivního životního stylu.     I když dosáhnete cílené váhy,     udržet si ji představuje velkou     výzvu. Stále chcete pevné svaly,     zůstat motivovaní a odolávat     pokušení. Tato sada vám s tím     může pomoci!     STRÁNKU APLIK ACI     ORIFLAME A ZJISTĚTEVÍCE     Tato sada přesně odráží     tuto rovnováhu:     Doplňky stravy dodají tělu     výživovou podporu a pomohou     tělu vyplnit mezery v jídelníčku.     Koktejly jsou perfektní jako     svačina a pomohou vám zůstat     na cestě ke zdraví.     O     TAY FIT     Produkty Natural Balance spolu se     základními vitaminy a minerálními     látkami vám pomohou zůstat fit.     Připravte se posouvat své limity!     STAY F     E     Wellness.     Wellness.     Wellnes     Wellness     Wellness     00     Wellness     Wellness     Vybertesisvůj oblibený nápoj nebo     proteinový prášek     Vyberte si Baliček Wellness     pro ženy nebo pro muže.     Vyberte sijakoukol iv kombinaci dvou     produktů: nápoje, polévky nebo proteinový     prášek.     Vyberte si Baliček Wellness     pro ženy nebo pro muže.     Sestavte si svou sadu pro     zdraví plus!     Sestavte sisvou sadu pro zdravi!     296 10 Priredni vanilkový ná pej Natural alance 21 porcí.     21616 Lallček Well ness pro ženy 21 sáč ki     21695 Polévka Natural bala nees chřestem 21 porel. 420 g     21616 Ballček Wellness pre zeny     667 8 (21 x 3.17 8) 841,00 KE 29617Ballček     Wel ness pre muže 21 sáč kl. 66 7 8     378g 131,00 KE 21691 Prirodní čo koládový nápej Natural     178800 Kč     131,00 KE 21614 Polévka Natural Balances rajčaty     21 sáč kl. 66 7 8 (21 x 3 17 s)849,00 KE     272700 Kč     Balance 21 poref. 378g 131,00 KE 21689 PH rodní ja he de vý     a bazal ke u 21 porcí. 20 g 131,00 KE 21610 PH rodní vanil kový     29617Ballček Well ness pre muže     ná pej Natural alance 21 porcl. 378 g 131,00 KE 21691     PH rodní čokol áde vý ná poj Natural Balance 21 porcl. 378 g     nápoj Natural alance 21 porcí.378 g 131,00 Kč 36169     (21 x3.17 g)849,00 Kč 120221 Papl rová     21 sáčkl. 667 8 (21 x 3.17 g)841,00 KE     Protei no vý prášek Well ness by Orfla me 378 g 131,00 Kč     taš tička Well ness yška: 30 cmx šIřla     120221 Papíro vá taštička Wellness Vys la:     30 cmx 3Ika: 30 cmx delka: 9 em45,10 KE     Každou 4. sadu můžete získat     ZDARMA     Každou 4. sadu můžete získat     ZDARMA     *Zeplejle se brand parinera Orillame na dalš informace.     30 cmx délka: 9 cm 45.10 KZ     131,00 KE 29689 PH rodní jahedový ná poj Natu ral Balance     21 porcl. 378 g 931,00 Kč 36169 Protei no vý prášek Well ness     *Zepleje sebrand partnera Orillame na dašíinkrmace.     by Orifla me 378 : 131,00 KE     58     59    

×

    Sdílení