Stránka letáku Oriflame – str. 29

Tento leták platí do 27. 9. 2021.
Tento leták platí do 27. 9. 2021.

Přepis textu:

Kvalitní doplňky stravy     Wellness by Oriflame     Zdravá svačina na míru     Wellness.     Cvičení     Cvičení je základním     předpokladem pro zdravé tělo     i mysl. I když se vám nechce,     rozhodně to stojí za to - díky     cvičení si můžete posílit svaly,     zlepšit pružnost či dokonce     secitit šľastnější.     Udržovat si zdravou, vyváženou stravu spolu s aktivním životním     stylem se někdy zdá být zkrátka nemožné. Zvlášť, když nezdravé     dobroty číhají na každém rohu! S nápoji Natural Balance máte     vždy po ruce zdravou, praktickou a chutnou svačinu.     Wellness     a MunComle     2     Doplňte energii     021706 NutriCo mplex pro vlasy a nehty 2 ta blet. 29.4g 539,00 Kč@ 21 705     O mega 3 60 kapslf. 416 g 52 9,00 Kč @ 296 93 Ovocné tyčinky Natural Balance     Bale ní o bsahuje 7 tyčinek. 280 g (7 x 40 g) 449,00 Kč @ 216 12 Čokoládové tyčink;     Natural Balance Balení o bsahuje 7 tyčinek. 245 g 7 x35 g) 449,00 Kč     Natural     Namíchejte si kokte     Balance s vodoU, mlékemnebo     rostlinným nápojema s čerstvým     ovocem a zelen in ou, abyste si po     cvičení mohli dopřát chutnou     smoothie.     Každý 4. produkt uvedený níže můžete     získat ZDARMÁ!*     *Zeptejtese brand partnera Oriflame na další informace     Přírodní nápoje Natural Balance     Kromě toho, že bílkoviny jsou     zdrojem energie, pomáhají i při     budování tkání a svalů. Naše     nápoje Natural Balance obsahují     bilkoviny ze syrovátky, vynikající     zdroj aminokyselin s rozvětveným     řetězcem, které jsou nezbytné pro     stimulaci syntézy svalových     proteinů.     Wellness     eY ORIRAM     MEAL     REPLACEMEN     Natural Balance Shake     vanulta avoor     ELACEMEN     Wellness     FORIFL     Natural Balance Shake     straneberry tavn     Wellnes     Well     Natural Balance Shake     chocelate lavis     2 21     DEVOPDN SIWEDA     © 216 97Ballček Well ness pro muže 21 sáčki. 667 8 21 x3.17 g) 849,0 0 Kč     378g     © 216 96 Balíček Well ness pro ženy 21 sáčki. 667 g (21 x3.17 g) 849,0 0 Kč     © 216 95 Polévka Natural Balances chřes te m 21 po rcl. 420 g 939,00 Kč     © 296 94 Polévka Natural Balances rajčaty a bazal kou 21 porcf. 420 g 939,00 Kč     © 36 16 9 Protei nový prášek Wellness by Orifla me 378 g 939,00 Kč     O 38890 Čo koládový SuperS hake na regulaci hmotnos ti - náhrada stravy 525 g.     1179,00 Kč 43271 Va nil kový Supers ha ke na reg ulaci h mo tnosti - náhrada     378g     378g     O Přrodní vanil lkový     ná poj Natural     L alance     21 porcl. 378 g     29690 939,00 Kč     BEZ     BEZ     21     O Přírodní ja ho dový     nápoj Natural B alance     21 po rcí. 378 g     @ Pří rodní čokoládový     nápoj Natu ral Lalance     21 porcí. 378 s     GMO     LEPKU     Každý 4. nápoj ZDARMA     PORCÍ     stravy 525 g. 1179,00 Kč     *Zeplejle se brandparhera Orillame na další in formace.     29689 939,00 Kč     29691 939,0 0 Kč     56     57     WELLNESS    

×

    Sdílení