Stránka letáku Makro – Pivo a klobása – str. 25

Tento leták platí do 25. 5. 2021.
Tento leták platí do 25. 5. 2021.

Přepis textu:

ŠPEKÁČKY     ŠPEKÁČKY     Špekáčky jsou na území České republiky známy již více     než 100 let. Tento výrobek se ve větší míře začal vyrábět     v období rozvoje uzenářského řemesla ve druhé polovině     19. století a byl považován za vysoce kvalitní masný výrobek.     V roce 1891 byla postavena na Zemské jubilejní výstavě     v Praze kompletní strojní uzenářská dílna, kde byly     špekáčky na místě uzeny a ještě v teplém stavu prodávány     s křenem a slaným rohlíkem. Do té doby je možné     datovat vznik špekáčků, typicky českého uzenářského     výrobku. O výjimečné kvalitě svědčí surovinová skladba,     kdy 50% spotřebované masné suroviny tvořilo hovězí     zadní maso, 20% kvalitní vepřový výřez bez kůže a 30%     na kostičky nakrájený špek. Dílo bylo kořeněno česnekem,     černým pepřem a někdy i trochou muškátového ořechu.     Samostatnou kapitolou bylo narážení a vázání špekáčků     Iněnou nití. K docílení vynikající jakosti patřilo ještě dobré     zauzení výrobku.     Ještě po druhé světové válce byl základní surovinou pro     výrobu špekáčků vedle špeku rozhodující podíl hovězího     masa. Později, po zvýšení produkce prasat, byla surovinová     skladba následující: 40% hovězí maso přední, 30%     vepřové maso výrobní a 30% špek. V té době došlo také     ke změně koření přidáním sladké papriky. Po znárodnění     pak bylo složení surovin včetně technologických postupů     předmětem technicko-hospodářských norem (ČN),     které i nadále určovaly vysokou jakost tohoto tradičního     českého výrobku.     VYROBENO V SOULADU     S POŽADAVKY VYHLÁŠKY     obsah     MZE 69/2016 SB.     min.     5%     26%     Veziho     35%     Obsa     obsa     obsa     16%     54%,     Fového     43%     METRO     Premium     Špekáčky Z. T. S.     • zaručená tradiční specialita     • bal.: cca 1 kg     • cena za 1     NOSTELECNE ENINY     Špekáčky     • bal.: cca 2 kg     • cena za 1 kg     Špekáčky     • bal.: cca 1 kg     • cena za 1 kg     1 kg     84,90/97,64*     92,00/105,80*     79,90/91,89*     25     masa     masa     hove     vepto     Omasa     masa     ověz     masa     vepřo     masa     *cena s DPH    

×

    Sdílení