Stránka letáku Makro – gastronomie – str. 11

Tento leták platí do 16. 8. 2022.
Tento leták platí do 16. 8. 2022.

Přepis textu:

METRO     Chef     GOUDA 48%     - bal.: cca 3 kg     - cena za 1 kg     Kód zboží: 222811     METRO     Chef     EIDAM 45% UZENÝ     -bal: cca 3 kg     • cena za 1 kg     Kód zboží: 449922     METRO     Chef     EDAM 40%     • plátky     - bal.: 1 kg     - cena za 1 kg     Kód zboží: 408064     METRO     Chef     600 g     POLOŠTIEPOK     NA GRIL     - bal.: 10x 60 g     - cena za 60 g     *cena s DPH     KATHRE     Chef     Kód zboží: 443089     BOUDA     EDAM     17     U NEE     POLOŠTIEPOK     EIDAM     WOL     143,⁹⁰     165,49*     N     NOVINKA     153,⁹⁰     524     176,99*     163,⁹⁰     188,49*     16,9⁰     19,44*     METRO     Chef     EIDAM 40%     - bal.: cca 3 kg     - cena za 1 kg     Kód zboží: 222809     METRO     Chef     MAASDAMER 45%     - bal.: cca 3 kg     - cena za 1 kg     Kód zboží: 442210     METRO     Chef     RED CHEDDAR 50%     - bal.: cca 2,5 kg     - cena za 1 kg     Kód zboží: 449896     METRO     Chef     BALKÁNSKÝ SÝR     - bal.: 4 kg     • cena za 1 kg     SE     Kód zboží: 444585     143,⁹⁰     165,49*     158,⁹0     182,74*     199,⁹⁰     229,89*     119,90     137,89*     METRO     Chef     EIDAM 30%     • bal.: cca 3 kg     • cena za 1 kg     Kód zboží: 222670     METRO     Chef     CHEDDAR     STROUHANÝ     - bal.: 2 kg     • cena za 1 kg     Kód zboží: 311739     METRO     Chef     NIVA PLÍSŇOVÝ     SÝR 50%     - bal.: cca 2,5 kg     - cena za 1 kg     THER     Kód zboží: 115478     Chef     PRES     Panas je tak vaj jese     NIVA     been     204,⁹⁰     235,64*     E     142,⁹⁰     164,34*     EIDAM     134,⁹⁰     90     Chef     155,14*     METRO     Chef     KOZÍ SÝR     S BÍLOU PLÍSNÍ     - bal.: 1 kg     - cena za 1 kg     Kód zboží: 445988     METRO     Chef     TOOO q     BRIE     BRIE     - bal.: 1 kg     - cena za 1 kg     - další akční cena     také na: bal.: 500 g     Kód zboží: 420410     288,⁹⁰     332,24*     189,⁹0     218,39*     makro     11     MLÉČNÉ VÝROBKY A OSTATNÍ

×

    Sdílení