Stránka letáku magazín DEKÁČ – str. 7

Tento leták platí do 30. 6. 2023.
Tento leták platí do 30. 6. 2023.

Přepis textu:

Jak dlouho už jsi součástí Decathlonu?     Teď jsou to čtyři roky a kousek. Začínala jsem     v září 2018.     Lucie Kolářová v současnosti vede část business partnerů, kteří mají na starost prodejny Decathlonu v Česku.     Protože se poměrně často měnil název její pozice i samotná pracovní náplň, přiblížila, za co zodpovídá a jaké jsou     úkoly jejího týmu. Kromě toho se od dětství věnuje badmintonu, jenž si podle ní získává oblibu u široké veřejnosti.     Co tě k této práci přivedlo?     Vlastně jsem na Decathlon narazila strašně ná-     hodou během učení ke státnicím. Klasicky po     asi dvou nebo třech týdnech učení už se mi     moc nechtělo, takže jsem procházela sociální     sítě a našla odkaz ,dělej, co tě baví". Napadlo mě,     že to by bylo vlastně skvělé. Neležet během léta     akorát v papírech a dělat něco zábavného. Hned     mě to zaujalo a podívala jsem se na stránky De-     cathlonu, kde byly volné pozice. Při prohlížení,     co vlastně Decathlon nabízí, jsem našla pozici,     která spojovala sport a moje končící studium     ekonomiky a financí. Byla to krásná nabídka     práce nazvaná finanční expert na obchodě. Po     přečtení, co je to vlastně za pozici, mi to přišlo     jako super shoda. I přesto, že jsem si po státni-     cích chtěla nechat volné léto a aniž bych v tu     chvíli hledala práci, jsem tam poslala životopis.     Jak probíhala tvoje cesta Decathlonem     až k tvému současnému místu?     Projekt našeho týmu a vůbec ta pozice se strašně     moc měnila. Ať už šlo o samotný název, nebo její     pracovní náplň. Dříve to byl finanční expert na     obchodě a myšlenka byla taková, že daný člo-     věk bude mít na ¾ úvazku na starosti finance     vybrané prodejny a ¼ bude součástí přímo ně-     jakého oddělení na obchodě. Cílem bylo, aby     se nakonec stal Sport Leaderem (SL) nějakého     sportu. Tím pádem to do sebe zapadalo v tom     smyslu, že znal procesy na obchodě, co k nim     vede, a uměl si i lépe představit pracovat se SL,     ředitelem a dalšími.     TO BECOME THE FAVOUR     SPORT BAND IN THE     CZEC REPUBLIC     Co byl tvůj sport na tu jednu čtvrtinu?     Odmalička se věnuji badmintonu, takže to pro     mě vlastně znamenalo stát se součástí odděle-     ní týmových a raketových sportů na prodejně     v Plzni a zároveň dělat tamního finanční exper-     ta na obchodě.     Co je náplní tvojí současné pozice?     Aktuálně jsem uvnitř financí ve větvi business     partner, v rámci které vedu tým zaměřený na     prodejny, ale možná to vezmu popořadě, aby     to bylo jasné. Skutečně hodně se to totiž mě-     nilo a některým lidem v našem týmu připadá     PERFLY     We     DELEJ     CO TE     BAVI     DECATHLON     vtipné, že se název pozice mění skoro každý rok.     Teď už je to za mých necelých pět let fakt asi     čtvrtý název. (smích) Před čtyřmi lety šlo tedy     o finančního experta na obchodě a cílem bylo,     že člověk má opravdu svoji základu na jednom     obchodě a stará se po finanční stránce o zhru-     ba dva obchody. Navíc má nějakou čtvrtku na     prodejně v rámci oddělení.     Jak se to potom změnilo?     Pak přišla změna, kdy náplní práce měly být vy-     loženě finance. Ono nebylo v rámci obchodů úpl-     ně dobře kombinovatelné a pochopitelné, proč     vlastně sedíme tolik času za počítačem, když     jsme také součástí týmu. Potom se to změnilo     na store controlora neboli finančního kontrolora,     který byl ještě pořád na obchodě. Jenže postupně     jsme zjišťovali, že by bylo fajn, kdybychom měli     celý tým spíše na jednom místě, abychom mezi     sebou zvládali být více jednotní, a ne mít po re-     publice dvanáct lidí různě na obchodech.     A jak se to tedy vyvinulo dál?     Celý loňský rok jsme měli velký projekt v rámci     finanční transformace. Přičemž šlo obecně o pře-     rozdělení odpovědnosti v rámci finančního týmu.     Takže dnes už business partner má na starost roz-     počet, předpovědi a analýzu výsledků, nebo jed-     ním slovem performances. Zatímco účetní tým     se stará například o faktury, procesy, které vedou     k finálnímu číslu, a podobně.     Performance znamená nějaké naplánování     a dodržování rozpočtu respektive trajektorie,     jaký je vývoj a podobně?     Přesně tak. Když to vezmu obecně, jde o sta-     novení krátkodobého rozpočtu a nějakých cí-     DEKÁČ 7

×

    Sdílení