Stránka letáku Magazín DEKÁČ – str. 18

Tento leták platí do 18. 4. 2022.
Tento leták platí do 18. 4. 2022.

Přepis textu:

v Miláně, tam je krásně, a potřebuju někoho,     kdo sestaví tým a postaví prodejnu, co ty na     to?“ Musel jsem si o tom promluvit jednak     s týmem v Thajsku, a taky se svou manželkou     Valerií. Nakonec jsem kývnul a dostal jsem na     starost Itálii, což bylo unikátní tím, že člověk     většinou musel být nejprve regionálním ma-     nažerem, aby se mohl stát manažerem země,     a já vlastně odmítl regionálního manažera     a přeskočil rovnou na ředitele země. Jeli jsme     se s Michelem podívat na ten slavný pozemek     a já jsem z něj nebyl zrovna nadšený. Říkám     mu, jsme přece v Miláně, hlavním městě se-     verní Itálie, a ty mi tady ukazuješ pozemek na     periferii, nijak extra velký a vůbec... Koupil     to tenkrát za 10 milionů franků, což by dnes     bylo asi 1,5 milionu eur, to byly před 30 lety     ohromné peníze. „No dobrá,“ obrátil se na mě     nakonec, „není problém, když se ti nelíbí, tak     to změníme, tak ho prodej.“ A s tím odešel,     protože tam byl jen na otočku. Zůstal jsem     stát uprostřed toho pozemku, nic jsem neměl,     italsky jsem vůbec neuměl. Jediné, co jsem     měl, byla moje nominace. Nezbývalo, než se     pustit do práce.     ECITHLON     Herve     Michel Leclercq mezitím předal žezlo svému     synu Olivierovi a ten si vzal do hlavy, že     pokud chce dobýt 30 % trhu, potřebuje trochu     jiný koncept. Nicméně brzy jsme si uvědomi-     li, že koncept Decathlonu je velmi silný a že     spíše než abychom se snažili dosáhnout 30 %     trhu jen v některých zemích, budeme cílit na     15 %, ale v celém světě. A v tento moment     se ke mně dostala nabídka jít pracovat do     České republiky. Já jsem ani nevěděl, kde to     je. Když jsem přijel, tak první, co mě napadlo,     bylo, že tu není moře. (směje se) Tehdejší     ředitel Bastien Grandgeorge byl v ČR     2 roky a odváděl dobrou práci, ale nestačilo     to. Mnoho věcí nefungovalo ideálně, i když tu     byl velký potenciál. Přišlo mi to jako zajímavý     projekt.     na Smíchově, kde se každý pátek na poradě     prezentovaly výsledky. Vždy se tleskalo tomu,     kdo měl za poslední týden nejlepší výsledky.     A kdo myslíš, že to tehdy byl? Nový ředitel     z Plzně. (směje se) V tu chvíli jsem si řekl,     že opravdu můžeme udělat víc. Víc pro naše     zákazníky, což pomůže i našim výsledkům.     Trochu se mě báli, mysleli si, že tady zničím     vše, co mezitím vytvořili, ale tyhle obavy se     nenaplnily: Česká republika už několik let     vykazuje skvělé výsledky. Je to jedna z vů-     bec nejvýkonnějších Decathlon zemí, a to     nejen co se týče ekonomických výsledků, ale     například i v Teammate barometru, který nám     ukazuje spokojenost zaměstnanců.     No tedy, to v tebe musel Michel Leclercq     mít opravdu velikou důvěru!     Tomu se říká subsidiarita, rozhodování a od-     povědnost na nejnižší úrovni. Důvěřoval mi     a to je přesně to, o čem subsidiarita je. Když     jsem dal najevo, že se mi ten pozemek nelíbí,     tak mi prostě jen řekl, ať ho prodám. A to se     mi povedlo, našel jsem další pozemek, který     jsem prezentoval ještě i před ředitelem italské-     ho Auchanu, který pro nás byl velmi důležitý     - byl to náš hlavní investor a především nám     jako známý řetězec pomáhal s umístěním     prodejen. V té době měl Auchan v Itálii jen     jeden hypermarket a moc se nedařilo dostat     ho na italský trh. Počítali tedy s tím, že na-     jdeme místo i pro něj. Jenomže to nešlo, ten     pozemek byl jen pro jednu prodejnu. Ředitel     italského Auchanu byl překvapený: „Ale tady     pro nás není místo!?“ Tohle tenkrát tak trochu     změnilo historii Decathlonu. Už jsme nebyli     tolik závislí na Auchanu. Otevřel jsem první     samostatnou prodejnu v Itálii. Nebyl jsem     na to už sám, přizval jsem si kolegy, které     jsem nabral ještě ve Francii. Společně jsme     nastartovali italský projekt. Po několika letech     v Itálii jsem dostal nabídku na rozvoj Číny.     Znovu jsem to samozřejmě konzultoval se     ženou, která byla zrovna v Šanghaji. Matthieu     Leclercq, syn Michela, tam otevřel menší     prodejnu a velmi stál o to, abych se ujal Číny     a rozvíjel distribuci. Výzvu jsem přijal, ale     chtěl jsem být místo Šanghaje v Hongkongu,     protože moje strategie nebyla otevírat malé     obchody, ale velké prodejny, 3 000–5 000 m?.     To byla cesta, jak nabídnout hodně zboží, spí-     še než ve velkém množství malých prodejen.     Podařilo se přesvědčit investory a v Číně jsem     přes     Možná znáš ten příběh, jak jsem nejprve     objel všechny tehdejší prodejny. Dorazil jsem     do Plzně, kde byl nově jmenovaný ředitel.     Prodejna na mě působila trochu temně. Kvůli     mně („bacha, jede šéf “) pořádně rozsvítili     světla, protože za normálních okolností šetřili     na elektřině. Výrobky byly ušmudlané, až     špinavé, a tak jsem týmu vysvětlil, že jako     zákazník bych okamžitě požadoval slevu. Bylo     potřeba pořádně rozsvítit, prodejnu i výrobky     dokonale vycídit a usmívat se na zákazníky.     To je vítězná taktika. V té době neexistovala     centrála, ale jen malá kancelář, vlastně byt,     Nyní už ale nejsem v České republice, jsem     opět v Hongkongu, kam mě přizval můj kouč     Marc Zielinski. Místo mě teď Českou repub-     liku společně vedou finanční ředitel Massimo     Trabattoni a obchodní ředitel Josef Kalous.     Fungují spolu na principu tzv. co-leadingu,     což je koncept, díky kterému dva lidé pracují     na stejném projektu, pomáhají si, vzájemně     se rozvíjejí. Ve spolupráci je prostě smysl.     Zároveň nedestabilizují zemi a můj přechod     byl tak snazší. Tolik letem světem o mé cestě     Decathlonem.     DĚLEJ     CO TE     BAVÍ     DECITHLON     Inspiroval tě příběh Hervého?     Přidej se k nám!     nakonec zůstal 8 let.     Koukni na delejcotebavi.decathlon.cz     18 DEKÁČ)    

×

    Sdílení