Stránka letáku Magazín DEKÁČ – str. 15

Tento leták platí do 18. 7. 2021.
Tento leták platí do 18. 7. 2021.

Přepis textu:

Jezdí v Polsku hodně lidí na koni?     Jezdectví není v Polsku tolik populární jako     třeba v Německu nebo v Británii, kde jsou stá-     je, kam se podíváš, ale myslím si, že i v Polsku     je celkem dost jezdců.     mít poškozený obal. Nebo například z balení     pěti tenisových míčků bude jeden chybět.     Bezpečnost a funkce se však nebude lišit.     Chceme tímto projektem chránit životní     prostředí a předejít zbytečnému vyhazování     či nepotřebné nadprodukci. Věřím, že pro     všechny je to jedině výhodné – nejen pro zá-     kazníky, ale i pro nás jako firmu a především     pro životní prostředí.     Tím jsi nám trochu odpověděla na naši     tradiční poslední otázku: Myslíš, že     bys dělala výživovou poradkyni, kdybys     nepracovala v Decathlonu?     Možná, nebo bych si otevřela nějaké centrum,     kde bych spojila koně se zdravým životním     stylem a wellness – možná za 20 let spojím     všechny své koníčky v jeden velký projekt.     Držíme palce, ať to vyjde! A děkujeme za     inspirativní rozhovor.     Vidím, že tvůj pracovní záběr je opravdu     široký. Co tě kromě práce a sportu ještě     baví?     Z angličtiny přeložila Petra Baštanová     Ráda tančím, ale to je vlastně taky sport. Za-     čala jsem tady v Praze tančit bachatu, bohužel     covid to utnul. Mimo sport mě zajímá psycho- kolegyně z Decathlon Bordeaux, která je u nás     logie a sociologie. Ráda sleduji dokumenty     o tom, jak se lidé chovají v různých prostře-     dích a podmínkách, jak je ovlivňuje jejich     zázemí, kultura, národnost. Studovala jsem     také klinickou dietologii na Slezské univer-     zitě v Katovicích. Sice se tím teď neživím, ale     lidské zdraví mě zajímá. Tady v Praze, když to     ještě šlo, jsem dělala couchsurfing, to je taky     skvělý způsob, jak poznat nové lidi, kultury,     jídlo a vlastně u toho zůstat doma.     Interview vedla Ema Nogues, francouzská     na stáži při Erasmu.     Vidíš nějakou podobnost mezi Čechy     a Poláky, co se sportu týče?     Lední hokej a lyže jsou o dost populárnější     tady. Taky cyklistika. Překvapilo mě, kolik     kol Češi objednávali na Vánoce. V Polsku     nikdo na Vánoce kola nekupuje. Taky jsem     zjistila, že když jdeš v Čechách na hory nebo     do přírody, Češi chodí lépe oblečení – mají     speciální oblečení na turistiku. Poláci jdou do     lesa v čemkoliv. I když do hor chodí, tak za     oblečení do přírody moc peněz neutrácejí.     Ano, protože i tyto možnosti     Decathlon nabízí!     DĚLEJ     CO.TE     BĀVÍ     DECATHLON     Aktuální příležitosti v Decathlon     Česká republika najdeš na     delejcotebavi.decathlon.cz     V Decathlonu Česká republika se chystá     ekologický projekt, tzv. second life, který     máš také částečně pod palcem. Můžeš     nám vysvětlit, o co jde?     Já se obecně v životě snažím minimalizo-     vat odpad, přestala jsem používat plastové     láhve, taky používám šampon v kostce místo     v lahvičce, a tak mě přirozeně zajímá, do čeho     se balí naše produkty. Mimo to jsme začali     přemýšlet o tzv. druhém životě výrobku. Jedná     se o zboží, jež má například malý škrábanec,     který nijak nezhorší jeho funkčnost, nebo vý-     robek, který má poškozené balení. S takovým     produktem jsme bohužel nemohli, i z legis-     lativního hlediska, nic dělat a museli jsme ho     vyhodit nebo zničit. Často se to stávalo třeba     DECITHION     DECITMON     THECH     DICATHION     u kol – drahé kolo mělo na sobě škrábnutí     DECITHION     a my jsme ho museli poslat do firmy, která     zpracovává tento typ odpadu. A ještě jsme     platili za to, že nám tato firma dala potvr-     zení, že jsme kolo opravdu zničili a nebude     prodáno nikde pod pultem. Toto téma bylo     pro všechny vždy velmi palčivé, ale bylo velmi     těžké ho od A až do Z provést, protože se vždy     našla nějaká právní překážka. Decathlon si     nemůže dovolit jakýmkoliv způsobem poru-     šovat zákon. Proto se snažíme najít řešení, jak     vrátit tyto výrobky zpátky do hry.     DECATHLON     DOTHION     DEOITHLON     DECITHON     DECATHLON     DECITH     Jaké výhody má tento projekt pro     zákazníky?     Pro zákazníka je to asi hlavně to, že se bude     moct podílet na ochraně planety a že bude     moct výrobek pořídit za nižší cenu, akorát     bude mít nějakou vadu na kráse nebo bude     DECTHION DOMYS     FEL100     DEKÁČ 15    

×

    Sdílení