Stránka letáku magazín DEKÁČ – str. 13

Tento leták platí do 30. 6. 2023.
Tento leták platí do 30. 6. 2023.

Přepis textu:

PŘILNAVOST:     DÍKY STRUKTUŘE A GEOMETRII     PODRÁŽKY JE ZARUČENA DOKONALÁ     PŘILNAVOST I NA MOKRÉM POVRCHU.     ODRAZ:     VYNIKAJÍCÍ NÁVRATNOST     ENERGIE ZARUČUJÍ     KARBONOVÉ PLÁTY     A VFOAM PENA     Z MATERIÁLU PEBAXⓇ.     [•]     Běžecké boty s karbonovým     plátem KIPRUN KD900X     3499 Kč     kód: 8644961, 8666803     VFOAMI     PEBAX     POWERED     OOD     Fackey     KIPRUN     L     KEEP C     RUN     COM     VFOAM pěna     Při výrobě pěny spojil Kiprun     síly s přední francouzskou spo-     lečností Arkema. Díky tomu     vznikla pěna VFOAM z ma-     teriálu Pebax®, která zaručuje     o 20 % vyšší návratnost ener-     gie v porovnání s běžnou bě-     žeckou obuví.     Karbonový plát     Boty s karbonovým plátem na-     prosto dominují závodnímu     běhu na silnici. Proč? Slibují     rychlejší tempo při nižším úsi-     lí. Karbonové pláty zvyšují tu-     host boty, což přispívá k rych-     lejšímu přechodu do odrazo-     vé fáze kroku. Běžec tak pro     odraz potřebuje méně energie.     LEHKOST:     DÍKY LEHKÝM KOMPONENTŮM     A OPTIMALIZACI PODEŠVE BOTA VÁŽÍ     POUHÝCH 225 GRAMŮ VE VEL. 42.     Rod     BEH     TIB     Co na KD900X říká KIPRUN     amabasador Matěj Zima?     ,,Osobně u závodní boty očekávám, aby byla dy-     namická, lehká a pohodlná, což KD900X splňuje.     Na první pocit se může zdát, že je bota poměrně     tvrdá. Postupně se ale pěna zapracuje a změkne.     Tento proces trvá přibližně prvních 150 km, po-     té bota dosáhne nejlepších závodních vlastností.     Já jsem v nich startoval na Kiprun Race, což byl     10km závod v Lille. Účastnili se ho i další Kiprun     ambasadoři a do samotného závodu pak odstar-     tovalo přes 1300 závodníků. Pro mě to byl tepr-     ve druhý ostrý závod v KD900X a doběhl jsem     na 41. místě v čase 31:26. Mezi světovými amba-     sadory jsem pak skončil osmý, což mě potěšilo     a těším se na další závody v karbonkách!"     DEKÁČ 13

×

    Sdílení