Stránka letáku Magazín DEKÁČ – str. 13

Tento leták platí do 18. 7. 2021.
Tento leták platí do 18. 7. 2021.

Přepis textu:

THION     Ahoj Oliwie, můžeš nám v krátkosti před- o logistiku a dopravu a moje zkušenosti z Pol-     stavit sebe a svou cestu Decathlonem?     pracovat v týmu, ale samozřejmě, když se na     to dívám zpětně, udělala jsem i nějaké chyby.     ska mohou být velkou přidanou hodnotou.     Pocházím z města Ruda Slaska, což je     průmyslové město v jižním Polsku. V De-     cathlonu jsem začala pracovat v roce 2016     - zrovna jsem ukončila studium na vysoké     škole, studovala jsem mezinárodní obchod na     Ekonomické univerzitě v Katovicích. Zajímal     mě taky marketing a trochu logistika, chtěla     jsem porozumět celkově obchodnímu prostře- je možné, a co ne, takže pro mě bylo snaz-     dí. Mým hlavním cílem bylo najít společnost,     která bude dělat něco, co mám sama ráda,     Chyby jsou lidské a v Decathlonu má     na chybu každý právo. Jak náročná je     tvoje práce dnes, jak komunikuješ se     svým týmem během covidu?     Můj dnešní tým (funkčně řídím e-commerce     tým ve skladu, tým zákaznického centra, lídry     welcome desků a spolupráci s dopravními     společnostmi), je velmi samostatný. Jsme však     neustále ve spojení a jednou týdně máme vi-     deohovor, díky kterému víme, co se děje. V lo-     gistice je všechno propojené, všechno spolu     souvisí a je potřeba, aby byli všichni dobře     informovaní. Sklad v Gliwicích zásobuje také     Slovensko a část Polska, a proto je nutné být     v kontaktu i s ostatními zeměmi.     Během covidu se nám obzvláště vypla-     tilo mít tu někoho, kdo přišel přímo ze     skladu v Gliwicích, protože díky tobě šlo     všechno mnohem rychleji.     Ano, určitě, znám dobře sklad a celý tým,     který tam pracuje, znám ten systém, vím, co     ší předvídat, co bude potřeba. Ale i tak to     bylo dost těžké.     a mým největším snem bylo jít pracovat do     marketingu. Nejvíce firem je však ve Varšavě     a tam jsem se zrovna v té době nemohla pře-     stěhovat. Tak jsem si řekla, že se trochu otevřu     i jiným možnostem a zkusím různé věci. Na-     razila na nabídku manažerské stáže v logistice     v Decathlonu. Přihlásila jsem se a už přijímací     řízení pro mě bylo velmi skvělou zkušeností.     Chodila jsem v té době po různých pohovo-     rech, ale v Decathlonu to bylo tak odlišné,     líbily se mi hodnoty firmy, takže jsem se pro     Decathlon nakonec rozhodla.     Je třeba říci, že jsi velmi mladá a hned     na začátku jsi dostala velkou zodpověd-     nost. Vraťme se ještě zpátky do Polska.     Jak náročné je vést logistický tým, ve     kterém byli i starší kolegové?     Ze začátku to bylo těžké, protože jsem neměla     žádné zkušenosti s vedením lidí. V Decathlo-     nu však lidem od začátku věří, takže jsem     dostala příležitost vést – možná proto, že jsem     dokázala přesvědčit svým postojem, charak-     terem... Pro mě samotnou to však nebylo     tak samozřejmé. V mém prvním týmu bylo     22 lidí. Byla jsem mladší než někteří mí kole-     gové, ale nakonec pro mě nebylo těžké s nimi     vycházet. Oddala jsem se práci a od Decathlo-     nu jsem získala skvělý koučink. Naučili mě,     jak zapojit Decathlon hodnoty, jak s nimi     Změnila se tvoje práce kvůli covidu?     Vlastně nevím, jestli se něco změnilo, protože     jsem do českého týmu nastoupila na konci     ledna a to už přicházela krize. V březnu to     přišlo naplno. Na druhou stranu, logistika je     dynamické prostředí, kde je třeba se rozho-     dovat rychle, i když zrovna žádná krize není.     Určitě se vše ještě zrychlilo, byli jsme pod     větším tlakem, byla to větší výzva. Co se pře-     devším lišilo, bylo to, že jsme dělali rozhodnu-     tí v reálném čase, nesoustředili jsme se příliš     na dlouhodobý horizont. Bylo potřeba jednat     tady a teď.     Velmi rychle jsem zjistila, že logistika mě baví.     Moje první mise byla v týmu Kalenji off-line.     Znamenalo to zajišťovat dodávky zboží do     prodejen Decathlonu v Česku, na Slovensku     a v Polsku. V roce 2017 Decathlon otevřel     v Polsku druhý sklad a já jsem začala pracovat     přímo pro český e-commerce, což byl tým,     který se velmi rychle rozvíjel. Postupně jsem     začala přemýšlet o odjezdu do zahraničí     a porozhlížela jsem se po různých zemích.     Už předtím jsem navštívila Prahu a okamžitě     jsem si ji zamilovala, takže když jsem se do-     zvěděla, že se chystá otevření skladu v Pra-     ze, začalo mě to zajímat. Tento projekt byl     nakonec pozastaven, ale i tak jsem se rozhodla     zajímat se o budoucí projekty přímo v České     republice. Spolu s Arnaudem Duchatelem (ře-     ditel komunikace a e-commerce pro CR) jsme     zjistili, že je potřeba někdo, kdo se bude starat     Kolik lidí pracuje ve skladu v Gliwicích,     což je hlavní regionální sklad pro     republiku?     Dnes tam pracuje asi 350–400 lidí.     Českou     DECITHION     Je sklad nějakým způsobem automati-     zovaný?     Používáme pásové dopravníky pro expedová-     ní zásilek, ale většina úkonů je ještě manuální.     Ve srovnání se skladem v Mannheimu, kde     je téměř vše automatizováno, v Gliwicích je     DEKÁČ 13    

×

    Sdílení