Stránka letáku Konzum Market + Coop – Menu TUTY, TIP – str. 10Tento leták již není platný. Zpět na hlavní stránku


Tento leták platí do 14. 9. 2021.

Přepis textu:

Pre     CC 17/2021     Coop     Super ceua     1. 9. - 14. 9. 2024     9.90     13-90     PEGAS PREMIUM KORNOUT     vybrauë druhy     115 wil     100 ml • 14,70 Kč     MATTONI     49.90     perlirá, neperlivá,     jeuuě perlivá     1,5l     11.6,50 Kč     16.90     Jemně bly     MATT     vever     A MATT     MATTONI     Velvet     měkký     & pevný     mikly Rnivn     aol & strong     VELVET     RADEGAT     RATAR     RADEGAST RATAR     pivo světlý ležák     0,5L     11.27,80 Kč     SOFT WHITE     toaletui papir     trürstvý, 8 roti     Taati nane Jemně bílý     ap omne bioly     1 role . 6,24 Kč     Jogob TE     7.90     14.10     .90     .90     29.90     .90     Jogohella Shella     Smetere     LSYRG     bobik     lax     bele     LSYRO     oko     SYRECEK     KUNIN     BOBİK MAXI sutlaa     sunelauový kréu ke šleháuí 34%     KUNIN     KRALSYRO     logobela     20TT     JOGOBELLA     vybraué druky 150 g     100 g.5,27 Kč     Smetgna     J4OČESKY     SYREČEK     90 g     100 g. 24,33 K     KRÁL SÝRÚ     original, pepi, paprika 120 g     100 g-2492 K.     nybroné drukj     100 g.11.45k 200 g + 15%     100 g• 10,95 Kč     17.90     +23%     +23% NAVIC     NAVIC     19.90     89.90     19.90     MATEJ     EMTEX     SEMTEX     VAČINKA     BeBe BeBe     Recinne     ENERGY     ESCAFE     LASSIC     Radinne     SEMTEX     ENERGY     DRINK     MÁJKA T     Kakcove     HAMÉ NESCAFE     PAŠTIKY Classic,     vybraué druhy Clarsic Creana     120 g 200 9     100 g- 16,58 Kč 100 g-44,95 Kč     NESCAFE.     Lew     BEBE     jeusué, kakao     130 g + 23%     100 g: 13,77 Kč     HIGH     oyiraud druky     0,5l     11- 39 80 Kč     CREMA     ................................................ ...... e.     9.90     11.90     12.90     13.90     Rezal     Kezel     O PARDÁL     ECHT     ardal ardál VELKOPOPOVICKÝ     KOZEL 10     RADEGAS     VELKOPOPOVICKÝ     KOZEL FLORIÁN     pino polatanavý ležák     0,5l     11. 25,80 Kč     RADEGAST     Echt     Ernt     ozel     Rozel     Rozcl Fozcl RAZNÁ 10     piro světlé výčepat     0,5L     11. 27,80 Kč     pire svěilé výčzpuť     pire svčilé ojčepaí     0,56     10     11. 19,80 Kč     ***. .... ...     0,5l     11.23,80 Kč     .... ... .     16-70     .90     49.70     179.90     .90     3590     felx     FANTASTIC     BUDWEISER     Jar     Persil     felix     BUDVAR     ORIGINAL,     BUDVAR 33     pivo rvětli ležák     0,5L     11-33,80 Kč     Burtuyeise     JAR     prottredek ua uidobt     FANTASTIC     Jar     Leuou,     Seuritive Tea Tree & Miut     PERSIL     900 ul     11-55,44 Kč     aybraué druky     36-40 pracich dárek     1 p.d. - 5-4,50 Kč     FELIX     FANTASTIC     wybraue druhy 4 r 85 g     100 g- 10,56 Kč c     f coop Club     Uvedená rabídka platí v družstevních procejnách COOP v ČR. Nabídka plati od 1.9. do 14.9, 2021 nebo do vyprodání zásob. Chyby vtisku vyhrazeny.    

×

    Sdílení