Stránka letáku Knihcentrum – str. 81

Tento leták platí do 31. 8. 2022.
Tento leták platí do 31. 8. 2022.

Přepis textu:

Už čtu     sam     Už čtu sám     Cena: 129 Kč 199 Kč     Je to báječné, že už umíš číst, vid?     Vůbec nevadí, že ti to zatím nejde tak     dobře jako mamince nebo tatínkovi.     I veselé pohádky si už dokážeš pře-     číst. A na závěr každé z nich, když     budeš číst pozorně, určitě vyřešíš ně-     kolik úkolů. Tak směle do toho!     VŠEOBECNÁ     ŠKOLNÍ     ENCYKLOPEDIE     ZÁKLADN INFORMACE O CELEM SVĚTE     SHONUTE V JEDNOM SVATU     Fotografie     MELKA     Veld obrázkov     KNÍŽKA     PRO     aLÉ DĚTI     Velká obrázková knížka     pro malé děti     Cena: 199 Kč 359 Kč     Poznávací česká encyklopedie pro     předškolní věk. Zajímavá je nejen     výběrem hesel - přináší jak věcné     pojmy, tak i výběr z další slovní     zásoby. Hesla jsou zpracovaná     jako minipříběhy ze života dětí     a světa, který je obklopuje. Jejich     výběr vychází z předpokládaného     dětského zájmu o jednotlivá slova     a vysvětlení jsou velmi konkrétní     a blízká dětskému chápání. Tato     encyklopedie z pera slavných autorů     vyšla poprvé v 80. letech minulého     století.     KNIHA     PŘEDŠKOLÁKA     Velká kniha předškoláka     Cena: 149 Kč 249 Kč     Pro vstup do školy by každé dítě mělo     být připraveno sociálně, emocionálně     i kognitivně. Mělo by být dostatečně     motivováno k plnění úkolů a zvládání     situací, se kterými se dříve nesetkalo.     V neposlední řadě jsou důležité     také jeho znalosti a úroveň chápání.     V rámci předškolního vzdělávání si     děti obohacují svou slovní zásobu     o nové pojmy (barvy, tvary, vlastnosti,     počty...). Pro budoucí nácvik psaní     je klíčové, aby dítě manipulovalo     S drobnými předměty, kreslilo     a vybarvovalo. Tato kniha pomůže     dítěti rozvíjet logické myšlení,     představivost, soustředění, jemnou     motoriku a paměť tak, aby nástup do     školy byl pro něj snadný a zábavný.     Všeobecná školní encyklopedie     Cena za kus: 349 Kč 499 Kč     Encyklopedie shrnuje základní informace o celém světě, ať je to     z oblasti vědy, vesmíru, přírody, geografie, historie nebo umění.     Je tematicky rozdělena do deseti základních oborů, které se     úzce vztahují ke školní výuce. Základní informace jsou snadno     a rychle přístupné: kapitoly jsou barevně rozlišeny, texty rozčleněné     do krátkých, srozumitelných úseků. Obzvláště zajímavá témata,     například deštné lesy, sopky, počasí či historie Mayů, jsou podávána     dynamicky a s doprovodem mnoha barevných obrázků. V knize     naleznete přes 1000 ilustrací.     ny a metabolismus     vylän hot mom d     W     HOME     Aberglie     Pokrý     KNIHCENTRUM.cz | 81

×

    Sdílení