Stránka letáku Knihcentrum – str. 8

Tento leták platí do 31. 8. 2022.
Tento leták platí do 31. 8. 2022.

Přepis textu:

Které inspirační zdroje byly klíčové?     Tentokrát především materiály, které jsem     našla v archivech, jako například hlášení     okresních církevních tajemníků, kteří dozo-     rovali chod internačních klášterů. A pak také     různé memoáry a studie, nejvíce snad kniha     Vojtěcha Vlčka (ed.) Ženské řehole za komuni-     smu 1948-1989 nebo monografie Petra Fialy     a Jiřího Hanuše Skrytá církev. Felix M. Davídek     a společenství Koinótés.     Pro své knihy si vybíráte poměrně těžká té-     mata. Nelákalo vás někdy napsat něco od-     lehčeného, co nevyžaduje tolik úsilí?     I takové texty jsem už napsala - většinou jde     o kratší útvary, třeba povídky pro různé sbor-     níky, ve kterých je prostor rozvinout jen jeden     námět. A máte pravdu, že při takovém psaní     vlastně odpočívám.     A co máte v plánu na poli literárním do bu-     doucna? Dáte si teď pauzu, nebo už máte     v hlavě námět na další knihu?     Námět na další román mám už dlouho, ale     nejprve musím počkat, až se mi trochu pro-     čistí myšlenky a získám odstup od postav     objevujících se v Bílé Vodě. Nerada bych, aby     se mi v další knize objevily stejné charaktery,     kateřina     tučková     žítkovské     bohyně     Žítkovské bohyně     Kateřina Tučková     vázaná / 456 stran / 399 Kč     s jakými jsem žila posledních deset let. Ně-     jaký čas se teď tedy musím věnovat něčemu     úplně jinému než psaní. V létě proto plánuji     hlavně chodit do přírody a přečíst stoh knih,     které jsem si v minulých letech odložila na     potom - na chvíli, až nebudu muset číst svou     vlastní knihu.     Text: Kateřina Žídková, Foto: David Konečný     kateřina     tučková     host     bílá     voda     Bílá Voda     Kateřina Tučková     vázaná / 688 stran / 599 Kč     OCENĚNÉ ROMÁNY     HOST     70     Dyhnání     Gerty     Schnirch     KATEŘINA     TUČKOVÁ     Vyhnání Gerty Schnirch     Kateřina Tučková     vázaná / 416 stran/329 Kč

×

    Sdílení