Stránka letáku Knihcentrum – str. 6

Tento leták platí do 31. 8. 2022.
Tento leták platí do 31. 8. 2022.

Přepis textu:

ROZHOVOR     Kateřina Tučková     „Hledání tvaru Bílé Vody nebylo     11     jednoduché, byl to bolestný proces.     D     louhé roky vznikal nový     román, jehož ústředním     tématem je život řeholnic v     období 50. let 20. století, kdy u nás     vládl komunismus. Bílá Voda stejně     jako předchozí knihy brněnské     spisovatelky Kateřiny Tučkové     přináší opět silné ženské hrdinky,     které musely čelit nepříznivému     osudu. Román je inspirován     skutečnými událostmi, po nichž     autorka řadu let pátrala v archivech     a mezi pamětníky.     6 | KNIHCENTRUM.cz     Bílá Voda vznikala deset let, to je poměrně     dlouhá doba. Můžete nám shrnout celý pro-     ces psaní od první kapitoly až po odeslání     nakladateli?     Ta kniha vznikala dlouhých deset let proto,     že jsem ji psala natřikrát. První dva pokusy     nevyšly, protože jsem zvolila špatnou vypra-     věčskou perspektivu. Teprve ve třetí verzi, kdy     se vypravěči příběhu sestry Evaristy stali lidé     z jejího okolí, se podařilo celé to široké téma     persekuce řeholnic za minulého režimu po-     krýt. Hledání tvaru této knihy nebylo jednodu-     ché, byl to bolestný proces, ale i tak mi dával     smysl. Nicméně cítila jsem opravdu velkou     úlevu, když jsem loni v květnu rukopis koneč-     ně poslala do nakladatelství. Úpravy, které na-     konec trvaly skoro třičtvrtě roku, byly pak už     především radost.     Román čítá téměř 700 stran. Takto obsáhlá     nebyla žádná z vašich předešlých knih. Měla     jste tento rozsah v plánu už od počátku?     To rozhodně ne. Popravdě jsem nad rozsahem     nijak nepřemýšlela, psala jsem volně, přičemž     příběh si sám řekl, kolik prostoru potřebuje.     Proč jste si zvolila právě téma pronásledo-     vaných řeholnic z 50. let?     Na samém začátku byl údiv, že se tak málo     ví o persekuci řeholnic za minulého režimu.     Příběhy vězněných biskupů a kněží jsou vše-     obecně známé, ale o tom, co v souvislosti     s Akcí Ř prožívaly jejich duchovní sestry, se     zas tak moc nemluví. Připadalo mi to nespra-     vedlivé, takže jsem se tím tématem začala     zabývat hlouběji. Když jsem pak navštívila     hřbitov v Bílé Vodě, kde byly během půl století     internace pohřbívány řeholnice, které v tam-     ním klášteře dožily, bylo rozhodnuto. To místo     na mě zapůsobilo tak silně, že jsem se k němu     v myšlenkách vracela celou dobu, co jsem na     knize pracovala.

×

    Sdílení