Stránka letáku Knihcentrum – str. 51

Tento leták platí do 31. 8. 2022.
Tento leták platí do 31. 8. 2022.

Přepis textu:

MOUDROST NAŠICH BABIČEK     A KULTIVOVÁNÍ ZAHRÁDEK     Lifestylový televizní pořad o skloubení moderního ži-     vota s historickou tradicí, řemeslnými dovednostmi     a lidovou moudrostí se stal námětem pro stejnojmen-     ná knižní zpracování Co naše babičky uměly a na co     my jsme zapomněli. Jejich autorka Michaela Učňová,     která je také scenáristkou publicistického seriálu,     zprostředkovává čtenáři nejzajímavější rady, recepty     či informace o zahradě, pěstitelství, chovatelství a ži-     votním stylu. Tento žánr, který bychom mohli označit     jako hobby knihy, vás zasvětí do lidské tvořivosti.     Ke knižní adaptaci poskytl námět i jiný televizní mo-     derní hobby magazín zabývající se vším, co se týče za-     hrady, ale také vařením i jinými zájmovými činnostmi.     Jedná se o úspěšnou publikaci Zeleninová zahrádka     známého českého botanika a vědce Romana Pavely,     která vychází z dlouholetého naučného pořadu Polo-     patě a k níž napsal zasvěcenou předmluvu jeho mode-     rátor Filip Čapka. Autor zavede čtenáře k přehledným     rozborům půdy i osvědčeným postupům, jak pečovat     o zahradu a dodávat jednotlivým rostlinám potřebné     živiny.     Chcete se dovědět, jak udržet kulinářské a kutilské tra-     dice v době virtuálního věku? Potřebujete zajímavou     inspiraci k pečení? Na tyto i další otázky naleznete     odpovědi nejen v nové knize Peče celá země 2, ale     i v dalších zmíněných hobby publikacích.     Text: Jan Švábenický     CO NAŠE babičky UMĚLY     zapomněli     A NA CO MY JSME     Co naše babičky...     Michaela Učňová     vázaná / 208 stran/399 Kč     Edice     MICHAELA UCŇOVA     CO NAŠE babičky UMĚLY     zapomněli 2     ANACO MY JSME     Co naše babičky...2     Michaela Učňová     vázaná / 208 stran/399 Kč     Edice     MICHAELA UCŇOVA     Roman Pavela     ZELENINOVÁ     ZAHRÁDKA     polopate     Od A do 2     Adric     Zeleninová zahrádka     Roman Pavela     vázaná / 208 stran/399 Kč     M

×

    Sdílení