Stránka letáku Knihcentrum – str. 49

Tento leták platí do 31. 8. 2022.
Tento leták platí do 31. 8. 2022.

Přepis textu:

Ediční řada REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ TERAPIE přináší komplexní     přehled problematiky rehabilitační medicíny. Je určena nejen pro rehabi-     litační pracovníky, fyzioterapeuty, ale také pro lékaře dalších odborností,     včetně všeobecných praktických lékařů.     LÉČEBNÁ     REHABILITACE     Léčebná rehabilitace     u neurologických     diagnóz - 2. díl     Léčebná rehabilitace     v pediatrii     LÉČEBNÁ     REHABILITACE     U NEUROLOGICKÝCH     DIAGNÓZ-2. DİL     náhlé cévní příhody     mozkové (NCPM), polování     osob po NCPM, fyzikální     léčba po NCPM, lázeňská     léčebně rehabilitační péče     po NCPM, techniky tréninku     pacientů s NCPM     V PEDIATRII     specifika respiračních     onemocnění, dětská     obezita a pohybová aktivita,     Indikace terapie Vojtovou     reflexní lokomocí u dětí     s centrální koordinační     poruchou     brožovaná / 479 Kč     brožovaná / 439 Kč     RAABI     Myt: Macky TvEst     LÉČEBNÁ     Léčebná rehabilitace     ve vybraných oborech     - 1. dil     REHABILITACE     LÉČEBNÁ     REHABILITACE     Léčebná rehabilitace     ve vybraných oborech     - 2. dil     VE VYBRANÝCH     OBORECH - 1. DÍL     onkologie, gynekologie,     dysfunkce svalů pánevního     dna, amputace dolních     končetin, popáleniny,     hemofilie     VE VYBRANÝCH     OBORECH - 2. DIL     balneologie, léčebná     tělesná výchova, zdravotní     důsledky činnosti na PC,     wellness a fitness, ovlivnění     bolesti     brožovaná / 479 Kč     brožovaná / 479 Kč     RAABI     MEN     Mys Tomat Kwark     RAAGE     ZDRAVOTNICKÁ LITERATURA PRO VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘE     GENETIKA     pro všeobecné praktické lékaře     KLINICKÁ IMUNOLOGIE     A ALERGOLOGIE     proveobecné praktické kate     I PALIATIVNÍ     MEDICÍNA     pro všeobecné praktické lékaře     ADIKTOLOGIE     pro všeobecné praktické lékaře     BAADE     Paliativní medicína     pro všeobecné praktické     lékaře     brožovaná / 399 Kč     Genetika     pro všeobecné praktické     lékaře     brožovaná / 499 Kč     RAAGF     BAABA     Klinická imunologie     a alergologie pro všeobecné     praktické lékaře     brožovaná / 399 Kč     Adiktologie     pro všeobecné praktické     lékaře     brožovaná / 399 Kč     RAABE

×

    Sdílení