Stránka letáku Knihcentrum – str. 46

Tento leták platí do 31. 8. 2022.
Tento leták platí do 31. 8. 2022.

Přepis textu:

Ладно     Jiří Kuchař Léčitelé,     jasnovidci     a mágové     Moje svědectví o tom,     jak jsem je potkal     EMINENT     Léčitelé, jasnovidci a mágové     Jiří Kuchař     vázaná / 408 stran/399 Kč     Na knize se s vámi podílel Jiří Kuchař. Jak     vaše spolupráce vznikla?     Vloni mě pozval do Prahy na křest svojí knihy     Léčitelé, jasnovidci a mágové a ukázal mi fo-     tografii, kterou toto dílo zakončil. Je z našeho     posledního kurzu s Pavlem Váňou před jede-     nácti lety. Znám knihu Svět přírodních antibio-     tik, kterou Jiří připravil společně s Josefem     Jonášem, a znáte to, slovo dalo slovo...     Za bylináři lidé dřív jezdili. Je možné vás na-     vštívit doma v Litovli?     Doma mě navštěvují převážně lidé, kteří     si ke mně jezdí pro doporučení. Já s by-     linkami neobchoduji, ale určitě ukážu, jak     je pěstovat, nebo co se s nimi dá dělat,     anebo odkážu na nechráněnou lokalitu,     kde se dají najít. Mnohem více se s lidmi     46 | KNIHCENTRUM.cz     setkávám na mých bylinkových kurzech     a přednáškách, které pořádám po celé     republice. Tam se mě ptají v rámci indivi-     duálního poradenství na zdravotní problémy     a na rady, jak třeba byliny pěstovat.     Jak vidíte budoucnost bylin u nás?     Záleží na tom, nakolik lidé podlehnou rekla-     mám o zázračné chemii na to, co se prodává     v lékárnách, jestli se vydají tzv. třetí cestou ke     zdraví a budou sami aktivní. Léčivé byliny se     samy nenasbírají, je potřeba vstřícný přístup.     Počet zájemců o moji činnost ukazuje, že     zájem o léčivé byliny stále přetrvává, a jsem     vděčný i za úspěchy lidí, kteří se sami vyléčili     pomocí bylinek na základě mých informací.     Léta spolupracujete s měsíčníkem Regenera-     ce. Podle čeho volíte témata vašich článků?     Samozřejmě nechybí přehled bylin, které se     v daném měsíci dají najít v přírodě. Letos jsem     se kromě toho zaměřil na jedlé rostliny, které     si na vycházkách do přírody sám dopřávám.     Na webu regenerace.cz najdete i kompletní     přehled mých kurzů.     Jaroslav Dušek v předmluvě knihy Moje domá-     cí bylinková klasika také napsal:     „Ze srdce rád se setkávám s tímto tajemným     bardem, naslouchám jeho výluhům a výtažkům     ze zdánlivě známých slov, která dovede ma-     cerovat až k zemskému kořeni či k ohnivému     semínku."     To je redakční bylinář měsíčníku Regenerace,     pokračovatel české a moravské bylinářské     školy. Ohnivé semínko nadšení pro léčivé rost-     liny ve vás bezpochyby zapálí jeho nová kniha     Moje domácí bylinková klasika.     Text: Michael Schubert,     Foto: archiv nakladatelství Eminent

×

    Sdílení