Stránka letáku Knihcentrum – str. 38

Tento leták platí do 31. 8. 2022.
Tento leták platí do 31. 8. 2022.

Přepis textu:

všeho trochu. Listoval jsem jí každý den, byla     moje oblíbená. Takže psaní Sedmého kamene     o legendách a záhadách jsem přímo miloval.     A rád bych napsal další podobné příběhy.     Která z vašich knih je vašemu srdci nejbliž-     ší? A kterou vás nejvíce bavilo psát?     Sedmý kámen je kniha, kterou bych si chtěl     jako dítě přečíst, takže je to určitě tento pří-     běh, jenž je mému srdci nejbližší. Navíc byla     kladně přijata jak čtenáři, tak kritiky, takže o to     ji miluji ještě víc. A pak je tady Liam, který je     v podstatě ztělesněním toho, jak jsem se cítil     jako teenager: sice je to rebel, ale je poháněn     hodnotami jako je upřímnost, přátelství, re-     spekt a smysl pro spravedlnost.     A ještě krátká otázka na závěr. Potvrdil jste     účast na Světě knihy 2022. Jak moc se těší-     te do Prahy?     Jsem více než nadšený! Nemůžu se dočkat.     GUIDO SGARDOLI     SEDMY     KAMEN     38 | KNIHCENTRUM.cz     Setkání se čtenáři je vždycky milé a inspirující,     je to součást spisovatelského řemesla. Také     vědomí, že moje příběhy mluví jinými jazy-     ky a setkávají se s jinými kulturami je přímo     vzrušující! Také doufám, že čtenáři začnou být     zvědaví na mé další knihy a navrhnou je nakla-     datelům k překladu.     Text: Viktorie Šmajstrlová     Foto: archiv Guida Sgardoliho     GUIDO SGARDOLI bude hostem pražského     veletrhu Svět knihy v termínu 9.-12. června     2022. Přijďte si s autorem popovídat na     besedu nebo si poslechnout autorské čtení.     Nemůžu se dočkat, až vás všechny uvidím.     Ciao Itálie! Guido Sgardoli     Sedmý kámen     Guido Sgardoli     Podivná smrt strážce majáku rozvíří vody malého ostrova     Leveromir u irského pobřeží. Tato záhadná příhoda ale     nezůstane ojedinělá a brzy následují další nešťastné události.     Liam začne nacházet úlomky kamene se zářezy a brzy mu     dojde, že se vždy objevují na místě nějaké tragédie. Vypadá     to, že tyto úlomky negativně ovlivňují mysl a úsudky lidí,     kteří s nimi přijdou do styku. Navíc se zvláštně přitahují     a vytváří větší celek. Jak je to možné a co všechno ještě     dokážou úlomky způsobit? Zdá se, že v honbě za legendami     opředeným Sedmým kamenem již moc času nezbývá...     vázaná / 528 stran / 399 Kč

×

    Sdílení