Stránka letáku Knihcentrum revue 9-10/2021 – str. 7

Tento leták platí do 31. 10. 2021.
Tento leták platí do 31. 10. 2021.

Přepis textu:

vychází     21.záři     Pozeruhodaý zive     a doba Emila Zitapk     aia     Niroslav     Donutil     70     Pee n vot     da li litauka     Pozoruhodný     život a doba     filmový Zátopek Emila Zatopka     Namluvil     Ani málo, ani moc     vázaná / 272 stran / 349 Kč     Václav Neužil.     Miroslav Donutil 70     Ani málo, ani moc...     Dana Čermáková     a Petr Čermák     Nevšední vzestup, påd i rehabilitace největšího běžce     všech dob. Příběh o cęstě z ldndýnské olympiády do     českých vězeňských lágrů.     Příběh Emila Zátopka a jeho trenéra očima britskéhd     novíháře v nové audioknize VYTRVALOST!     Miroslav Donutil je výjimečný     herec s talentem navazujícím na     osobnosti typu Vlasty Buriana,     Jana Wericha, Miroslava Horníčka     či Vladimíra Menšíka. Sám Pan     Herec, jak ho autoři nazvali,     svěřuje, co všechno prožil za     posledních deset let svého života.     Autorizovaná knihavychází     kumělcovým 70tinám.     slovart     ASAKO     maraton     Victor     Sebestyen     LHALA     JSEM     ERO     VERONIKA KASAKOVA     vychází     29.zári     Deník farářky     Lenin     Marina vtorie kopec     Dobnot, leloge, Or     vázaná / 264 stran / 399 Kč     vázaná / 280 stran /349 Kč     brožovaná / 624 stran / 648 Kč     ..... .-     Deník farářky     Martina Viktorie Kopecká     Lhala jsem     Lenin     Veronika Kašáková     Osobnost, ideologie, teror     Victor Sebestyen     Boží cesty jsou nevyzpytatelné     Když všechny masky spadnou.     Upřímná zpověď o hledání     vnitřní pravdy. Osud vedl     modelku a maminku Veroniku     a nekonvenční modemí farářka     Martina Viktorie Kopecká o tom     ví své. Jak vypadá její živoť? To se     dozvíte v jejích zápis     odvíjejí v rytmu církevního roku a     nabízeji jedinečný vhled do zážitků     ženy-kněze: od bohoslužeb až po     setkání s papežem Františkem.     Kašákovou klik     Aikdyž ji kromě úspěchů     potkaly i pády, ukazuje, že     k životu Ize vždy pňstupovat     pozitivně - s odhodlanou myslí     a srdcem plným pochopení.     Plastický a čtivý portrét     zachycuje nejen Leninovu     dramatickou životní poutť     a komplikovanou osobnost, jeho     lidsky lepší i stinné stránky, ale     v kontextu také ruské dějiny -     hluboký rozklad carismu,     bolševickou revoluci, občanskou     válku a rudý teror.     které     cestami.     KNIHCENTRUM.cz| 7     RICK BROADBENT     VYTRVALOST     FICK BROADBENT     VYTŘVALOST     Pro čtenáře biografií     ---------.-    

×

    Sdílení