Stránka letáku Knihcentrum revue 9-10/2021 – str. 10

Tento leták platí do 31. 10. 2021.
Tento leták platí do 31. 10. 2021.

Přepis textu:

rozhovor     petka nebezpečí     a riskantní jednání skvěle     podněcuje vášeň, alespoň ve     fantazii čtenářů erotických     románů. Jeden takový     v poslední době vyvolal vlnu     zájmu po celém světě a jeho     polská autorka se tak stala     známou influencerkou, která     bojuje za spokojenost     v milostném životě. Jak     se v mysli Blanky Lipińské     zrodila žhavá trilogie 365 dní?     Foto: Maciej Dworzański     Blanka Lipińska     „Jsem vděčná za každé dobré i špatné     rozhodnutí ve svém životě."     %3D     V sérii 365 dní se u vás v Polsku prodalo     to srdečné, velmi intimní a zcela soukromé.     více než 1,5 milionu výtisků a film na Netfli-     Proto jsem si nebyla jistá, jestli to chci pub-     likovat. Trvalo mi 5 let, než jsem rukopis uká-     zala světu. Měla jsem spoustu času přemýšlet     xu měl obrovský úspěch. Jak si nadšení fa-     noušků vysvětlujete?     Když šla kniha do tisku, předpokládala jsem     velký úspěch, protože jsem věděla, že jsem jí     o tom, jak z knihy udělat bestseller. Román     365 dní je výjimečný tím, že je originální, od-     vážný a odlišný. Nenapsala jsem ho, abych     věnovala péči. Ale během psaní mě ani nena-     padlo, že bych to mohla zveřejnit! Tuhle knihu     jsem napsala jen a jen pro sebe. Nejsem žád-     oslovila konkrétní publikum. Nepoužívám eu     femismy. Píšu tak, jak to vidím. A lidé upřím-     ná komerční spisovatelka. Vytvoření 365 dnů     pro mě bylo terapeutickým procesem. Bylo     nost a poctivost oceňují.     10 | KNIHCENTRUM.cz    

×

    Sdílení