Stránka letáku Knihcentrum revue 6-8/2021 – str. 9

Tento leták platí do 31. 8. 2021.
Tento leták platí do 31. 8. 2021.

Přepis textu:

Máte v plánu zpracovat také samostatnou     publikaci o Životické tragédii. Na tu se chys-     táte souběžně se psaním třetího dílu Šikmé-     KARIN LEDNICKÁ     ho kostela, nebo až později? A jakou formu     DRUHÝ DÍL     pro toto téma zvolíte?     ŠIKMÝ     KOSTEL     Na publikaci věnované Životické tragédii     momentálně pracuji, krom jiného i proto, že     v běžné knihkupecké síti není žádná kniha     týkající se tohoto velikého tématu dostupná.     To je hanebné - vezměte si míru piety a po-     zornosti, které se dostává Lidicím. a pak si to     románová kronika ztraceného města     léta 1921-1945     porovnejte se Životicemi. Nebude to román,     ale populárně naučná publikace, rozsahově     spíše brožura. Při sběru materiálu na druhý díl     Šikmého kostela jsem totiž narazila na několik     otazníků týkajících se této tragické události,     které mi nedokázaly zodpovědět dostupné     Šikmý kostel 2     Karin Lednická     prameny. Tak se ty odpovědi nyní snažím     nalézt v dalších pramenech, a především za     pomoci pamětníků - tedy dětí mužů, které     vázaná / 608 stran / 439 Kč     tehdy v srpnu 1944 gestapo zavraždilo. Jejich     pamět, rodinná alba nebo krabices dokumen-     že to uvidí jen ti, kteří budou mít možnost     ty skrývají učiněné poklady.     divadlo navštívit? Nebo tato inscenace bude     také on-line?     Zmínila jste také to, že už dlouho nosíte     Představení Polské scény je v Českém Těší-     ně přesně na tom místě, kde mi dává smysl     právě tam bude dobře dostupné divákům     nejen z Těšínska, ale i ze vzdálenějších míst     v Polsku. Osobně v tom spatřuji jakýsi symbol     v hlavě námět na dětskou knihu. Kdy přijde     řada na ni? To by mělo být méně náročné..     No.. jak to tak vypadá, námět na dětskou kni-     hu budu nosit v hlavě ještě dlouho.     vycházející z hlavního poselství mých knih,     řekněme obraz smíření. A pokud jde o před-     Nenaložila jste si toho na sebe trošku moc?     Životická tragédie, dětská kniha, několik roz-     pracovaných divadelních her, třetí díl Šikmé-     stavení v českých divadlech, tam jsem ke své     radosti taky zaznamenala zájem z několika     ho kostela, kterého se čtenáři nemohou do-     scén, ale konkrétní jednání jsme odsunuli na     lepší časy, až se lidé budou moci zase nomál-     ně scházet. Online debaty ani přenosy nemají     čkat. Jak to všechno stíháte?     Dělám ty věci postupně. Teď se věnuji publi-     kaci o Životické tragédii a projektu na oživení     staré Karviné. Pak budu psát třetí díl Šikmého     kostela. A co budu dělat potom, to se uvidí.     sílu osobního setkání. Já osobně jsem jich už     poněkud přesycená, abych pravdu řekla.     Námětů mám na několik životů.     KNIHCENTRUM.cz| 9    

×

    Sdílení