Stránka letáku Knihcentrum revue 6-8/2021 – str. 72

Tento leták platí do 31. 8. 2021.
Tento leták platí do 31. 8. 2021.

Přepis textu:

rozhovor     kdyby     vůně měly     'magické účinky? Autorka     fantasy série Voňavá lékárna     píše o staré vile, ve které děti     objeví skrytou místnost plnou     lahviček rozličných tvarů.     Text: Petra Langrová, foto: © Andrea Katheder     Anna     Ruheová     Četly Voňavou lékárnu i vaše děti? Co na sé-     rii říkají?     Jak jste přišla na nápad s kouzelnými vůně-     mi, starou vilou Evie a voňavou lékárnou?     Prostě mě to napadlo. Vždycky mě totiž fas-     cinovaly popisy vůní v knihách. Vůně samy     o obě jsou něco magického. I přesto, že jsou     Ano, mé děti četly všechny díly série Voňavá     lékárna a i při psaní mi svými nápady a tipy     pomáhaly zjistit, kterým směrem by se příběh     mohl ubírat a jak jej dál psát. Naštěstí i ony     mají tuto sérii rády.     neviditelné, nás ovlivňují a umějí v nás pro-     budit vzpomínky. A proto také každý člověk     reaguje na různé vůně jinak. To mě natolik při-     tahovalo, že jsem si řekla, že musím o vůních     Jak dlouho jste pracovala na první verzi kni-     hy o vůních?     a jejich účincích napsat knihu.     Míchala jste si i vy doma nějaké kouzelné     vůně v průběhu psaní příběhu?     Když se zpětně ohlédnu, je pro mě těžké na     tuto otázku odpovědět. S myšlenkou napsat     knihu o vůních jsem si totiž pohrávala oprav-     Vůně jsem sama nemíchala, ale navštívila     du dlouho - dlouho předtím, než jsem začala     jsem několik parfumérů v Berlíně, a dokonce     i v Paříži a nechala si od nich ukázat a vy-     psát. Ale ano, první díl jsem psala asi devět     měsíců.     světlit o vůních vše, co mi jen mohli a chtěli     prozradit. Byly to velice podnětné a inspirují-     cí vhledy a rozhovory, při nichž jsem se toho     hodně naučila, např. jak vlastně vůně účinkují.     Kdo je vaším největším kritikem?     V pozitivním smyslu toho slova moje rodina,     mé kamarádky a má redaktorka.     72 | KNIHCENTRUM.cz    

×

    Sdílení