Stránka letáku Knihcentrum revue 6-8/2021 – str. 59

Tento leták platí do 31. 8. 2021.
Tento leták platí do 31. 8. 2021.

Přepis textu:

Začala jsem ten příběh psát dřív, než jsem se     seznámila s touto skupinou. Po třech čtyřech     corn. Ve čtyřiadvaceti hodinách vznikla celá     řada postav a svět Projít zrcadlem.     měsících psaní mi lékaři našli nádor na čelisti.     I všechny archy, rodiny, podrobnosti a zá-     pletky?     Princip světa, který se rozpadl na kusy,     s archami a rodinami se vyjevil velice rychle.     Podstoupila jsem nesmírně těžkou operaci. Ze     dne na den jsem se ocitla zavřená doma v re-     konvalescenci, neodvažovala jsem se jít ven,     obličej jsem měla opuchlý na trojnásobek.     Zato.. ani náznak zápletky. Pustila jsem se do     Cítila jsem se hrozně špatně fyzicky, a hlav-     ně jsem se cítila velice osamělá. Moje rodina     a můj přítel stáli při mně, ale ocitla jsem se     mimo společnost. Řekla jsem si, že psaním     bych mohla s ostatními navázat spojení. Hle-     psaní a příběh se vyprávěl za pochodu.     Všechno vzniklo na vaší klávesnici, aniž jste     to naplánovala?     Ano, sama jsem byla divačkou. Protože po-     dala jsem na internetu a našla skupinu Plume     stavy Ofélie a Thorna jsem vystavěla téměř     d'argent, která byla tehdy docela malá. Velice     v protikladu jednoho k druhému, bylo zjevné,     že dynamika příběhu se bude odvíjet od jejich     vzájemného působení. Víc jsem nevěděla. To     ostatní bylo v naprosté mlze! Improvizova-     la jsem natolik, že po napsání prvního tisíce     rychle jsem si ji oblíbila a na net dala svůj pří-     běh, pokaždé jednu kapitolu, bylo to trochu     jako román na pokračování.     Skupina vás hned podporovala?     stran jsem musela všechno přepsat.     Ano, její členové mě od té doby nikdy ne-     opustili. Bez nich bych se ani nedozvěděla     o soutěži nakladatelství Gallimard. Naléhali     Kolik času vám to zabralo?     Nejsem moc rychlá. Napsat těch tisíc stránek,     z nichž se staly první dva díly, mi trvalo rok.     Pak další rok přepsat jeden jediný.     na mě, abych se soutěže účastnila. Nejdřív     jsem odmítla, protože jsem se necítila na pub-     likování pňpravená.     Na internetu jste se cítila bezpečně a u na-     Píšete nebo přepisujete svůj text každý den?     kladatelství ne?     Prakticky ano. Od roku 2007 jsem tím příbě-     hem prodchnutá, a dokonce i když zrovna ne-     píšu, mám ho v hlavě. Když čtu, myslím na     něj. Cokoli, nějaký všední předmět, situace,     něčí rys, to vše se může vloudit do textu.     To byl vyšší level. Bála jsem se, že budu vy-     stavená pohledu ostatních, a nejen já, ale     i můj text - a protože sebe od textu neodli-     šuju. Čekala jsem až na den před uzávěrkou,     abych ho poslala. Zbaběle jsem si říkala, že     stejně dostanou spous     rukopisů (bylo jich     Kdy se do věci vložila skupina Plume d'ar-     gent (skupina autorů publikujících na inter-     netu)?     1 362) a že ten můj číst ani nebudou. Trochu     jsem se spletla..     KNIHCENTRUM.cz | 59    

×

    Sdílení