Stránka letáku Knihcentrum revue 6-8/2021 – str. 42

Tento leták platí do 31. 8. 2021.
Tento leták platí do 31. 8. 2021.

Přepis textu:

rozhovor     Catherine     Shepherd     „Miluju hru na kočku a myš     mezi vyšetřovateli a pachateli.“     Text: nakladatelství Cosmopolis, foto: Irene Zandel     hrají hlavní roli vyšetřovatelů muži, ale já jsem     bezpodmínečně chtěla napsat knižní séri     se silnou ženou. Protože pocházím z rodiny     s mnoha lékaři, bylo mi soudní lékařství blízké.     Vystudovala jste ekonomii. Jak se z eko-     nomky stala spisovatelka?     Toto téma mě vždy fascinovalo, a tak vznik-     la postava Julie Schwarzové, soudní lékařky,     která pracuje v Ústavu soudního lékařství     v Kolíně nad Rýnem. Julia Schwarzová při-     Asi jsem vždycky měla tvůrčí sklony, jako     jediná v rodině. Ve skutečnosti jsem chtěla     studovat malířství a grafiku, ale rodiče mi     řekli, že bych měla dělat něco rozumného.     chází věcem na kloub. V ústavu je také známá     A tak jsem se přihlásila na ekonomii. Ale moje     kreativita o sobě stále dávala vědět, a když     jako Ledová lady, protože je velmi věcná a ci-     tově si nikoho nepouští k tělu. Má slabost jen     jsem se s manželem přestěhovala do malého     pro kriminálního komisaře Floriana Kesslera     středověkého městečka Zons, okamžitě se mi     a společně s ním řeší detektivní případy. Za-     v hlavě začaly rodit příběhy. Prostě jsem si je     tímco v knize Vražda na blatech jsou mrtvé     dívky nacházeny v bažině, v knize Vražda bez     soucitu se do nebezpečí dostává sama Julia     musela zapsat. Při psaní mi hodně pomáhají     zkušenosti, které jsem získala z působení ve     velké německé bance. Poznáte spoustu růz-     Schwarzová. Na stopě je jí totiž někdo, kdo jí     už v minulosti ubližoval.     ných postav a charakterů, samozřejmě nejen     těch sympatických – ale přesně to je pro thril-     ler to pravé.     Pro co si čtenáři Julii oblíbí?     Julia Schwarzová je navenek silná žena. Ve     svém nitru však trpí různými nejistotami     U nás vyšly zatím dvě vaše knihy - Vražda     na blatech a Vražda bez soucitu. Kde se     a slabostmi. Díky tomu je autentická a čtenář     odehrává jejich děj a co obě knihy spojuje?     Děj těchto knih se odehrává v Kolíně nad Rý-     se do ní dokáže dobře vcítit. Na jedné straně     denně pitvá mrtvoly, a na druhé straně neví,     nem, protože tam sídlí velký kriminalistický     ústav. V mých thrillerech z městečka Zons     jak se vypořádat se svými city ke kriminální-     mu komisaři Florianu Kesslerovi. Je to žena,     42 | KNIHCENTRUM.cz    

×

    Sdílení