Stránka letáku Knihcentrum revue 6-8/2021 – str. 32

Tento leták platí do 31. 8. 2021.
Tento leták platí do 31. 8. 2021.

Přepis textu:

Augustina, církevního učitele z doby zániku     Římské říše, s jeho výrokem: „Chci-li něco     nepříjemnou schůzku. V duchu si komentuji,     co právě dělám. přivolám výtah, zmáčknu     šestku, vyjdu z výtahu, jdu doprava, začnu     se usmívat, zvoním na zvonek a vcházím     poznat, musím to mít rád." Můžete se s ním     osobně seznámit; v Praze na Karlově mostě     ho najdete jako jedenáctou sochu napravo,     když půjdete směrem od Staroměstské věže.     dovnitř. pozdravím, teď, a ono se to pak už     samo docela klidně line dál.     JK: Když jsme knihu začátkem roku dokon-     V knize píšete o dvou formách strachu.     čovali, potkával jsem kolem Velkých Popovic,     kde část roku žiji, několik známých, na kterých     MJ: Přirozený strach, který souvisí s vývojově     starší částí mozku, s amygdalou, nás chrání.     bylo vidět, že už začínají mít všeho dost. Po-     slal jsem jim kapitolu Věta, která změní váš     život. Je v ní příběh francouzského lékárníka,     Abnormální strach související s neokortexem     nás oslabuje. Zatímco normální přírozený     strach nás motivuje ke zlepšení našeho indivi-     který získal obrovskou popularitu v meziváleč-     duálního a kolektivního blahobytu; abnormální     strach, na který „máme čas“, otravuje a naru-     šuje naše vnitřní životy. Naším životním úko-     né Americe. Knihu jsem dal i místní lékárnici,     která mi říkala, ale vždyť já něco podobného     vlastně dělám. Uvědomil jsem si, že proto k ní     lem je zbavit se strachu tím, že ho využijeme     do lékárny tak rád chodím.     a zvládneme.     Je to vůbec možné?     MOTIVACE     JK: Ono je to dokonce nutné, a to nejen     Motivace     Mytus dnesni doby     v dnešní době. Kdysi jsem vezl generála Fran-     Mýtus     dnešní doby     Marian Jelínek     Jiří Kuchař     vázaná     tiška Fajtla na křest knihy Jiřího Muchy Oheň     Manan ne     MKucha     proti ohni. Prošel boji na západní i východní     frontě, po válce komunistickým lágrem a pod-     le všeho z něj měl být zlomený stařec, pokud     72 stran     499 Kč     by ještě vůbec žil. Byl to okouzlující devěta-     osmdesátiletý muž.     MJ: Legendární pilot nebyl sám, kdo prošel     v životě krizovými okamžiky. V knize přibližu-     jeme řadu lidí, kteří mohou být životní inspira-     cí, ať už to jsou Carl Gustav Jung, Geronimo,     Marian Jelinek     Jini Kuchai     dalajlama nebo Thomas Alva Edison.     Tajemství     životní     motivace     Která z jednadvaceti uvedených technik se     vám osvědčila nebo v životě vyplatila?     MJ: Pro mě je to technika popsaná v kapi-     tole Tady a ted. Přikovat mysl k přítomnosti,     komentovat přítomnost, to je něco, co pou-     žívám často, když se mi do něčeho třeba vů-     bec nechce. Třeba k zubaři nebo na nějakou     Tajemství     životní     motivace     Marian Jelínek     Jiří Kuchař     Jeji spirituální     rozměry     a inspirace     vázaná     160 stran     279 Kč     32 | KNIHCENTRUM.cz    

×

    Sdílení