Stránka letáku Knihcentrum revue 6-8/2021 – str. 31

Tento leták platí do 31. 8. 2021.
Tento leták platí do 31. 8. 2021.

Přepis textu:

Marian Jelinek     JH Kuchat     Úspěch     Vaše spolupráce trvá už šestnáct let. Jak     Úspěch     ajeho spirituální     dímenzė     Marian Jelínek     Jiří Kuchař     jste se seznámili?     Marian Jelínek: Tehdy byla výluka NHL     a jeho spirituální     dimenze     a Jiří Kuchař mě navštívil v Jágr Teamu ve Vr-     šovicích. Byl jsem příjemně pobavený, protože     vázaná     mi řekl, že Jardův osobní život ho vlastně ne-     176 stran     mýtus     fikce     skutečnost     349 Kč     zajímá. Někoho podobného jsem do té doby     nерotkal.     Jiří Kuchař: Mariana Jelínka jsem znal jen     zpovzdálí. Připravil jsem si za domácí úkol     hromádku papírů s různými tématy a informa-     IACR     cemi, tehdy podle dohody především na téma     Poznej     sám sebe     Jaromír Jágr, ale otázka mě v ten moment ne-     Jelinek     MKucha     napadla žádná. Pak mi přišla myšlenka: Vzpo-     meň si na scénu, co vyprávěl Bohumil Houser     tajemství těla,     duše a mysli     kdysi v Unitarii. Jednalo se o spontánní uvol-     nění hadí síly třech sovětských vojáků během     bitvy o Sevastopol. Později jsme ji popsali     v knize Poznej sám sebe. Připadala mi ale     natolik mimo sportovní téma, že jsem se na     něj během vyprávění vůbec neodvážil podívat.     Když jsem skončil, zvedl jsem s námahou oči;     on měl rozpřažené ruce, rozzářené oči a řekl     Pozņej     sám sebé     Marian Jelínek     Jiří Kuchař     vázaná     216 stran     349 Kč     mi: „Na vás čekám patnáct let."     Vaše druhá kniha se jmenuje Úspěch a jeho     některé byly téměř na hranici fyzických mož-     ností. Přesto je dokázal i ve vysokém věku     spirituální dimenze.     MJ: Úspěch není otázkou vůle nebo štěstí,     i když to všechno k němu nepochybně patří.     Lidé, a tím nemyslím jenom sportovce, dnes     zvládat.     často působí ve svých oborech na opravdu     vrcholové úrovni, protože to jinak ani nejde.     Dvě knihy jste věnovali motivaci.     MJ: První má mimořádný formát i název     Motivace - mýtus dnešní doby. Vyšlo jen ome-     Stále se vzdělávají, netráví dny u televize, učí     se jazyky, sledují pohyb v jejich oboru. Jenže     ne všichni dosáhnou stejného úspěchu. Jed-     nou ze skrytých cest k tomu je spiritualita, náš     vnitřní náboj.     zené množství číslovaných výtisků. Ta druhá     Tajemství životní motivace je proti ní kapesní,     zato obsahově velice hutná. V kapitole Ne-     gativní motivace - božstvo s dvojí tváří třeba     vzpomínám na zápas Tyson - Holyfield, na     kterém jsem     JK: V knize je kromě jiných úžasný inspirativ-     ní příběh lorda Championa, který dal jméno     současným vítězům. Tento důstojný Angličan     z 19. století proslul svými výzvami, z nichž     a během něhož došlo ke slav-     né scéně kousání uší.     JK: Někdo bude překvapen, když jako vy-     nikajícího znalce motivace pozná svatého     KNIHCENTRUM.cz | 31    

×

    Sdílení