Stránka letáku Knihcentrum revue 6-8/2021 – str. 28

Tento leták platí do 31. 8. 2021.
Tento leták platí do 31. 8. 2021.

Přepis textu:

Tyto odpovědi píšu po úmorném dni v terénu     u abúsírských pyramid, kde se právě rodí dal-     ší, řekl bych velké objevy naší expedice. Takže     výzkumy pokračují, i když zatím v omezené     míře, protože stále nevím, jak na tom naše le-     kráčet k úpadku, a ještě si u toho vzájemně     říkat, jak to děláme skvěle a být vesmíru pro     smích.     Jak by podle vás vypadal svět, pokud by     i naše civilizace zkolabovala? A kolik času jí     tošní projekty finančně budou.     ještě zbývá?     uvědomit, že jsme v mnoha     dech civilizací globální, není za nás nějaká jiná     náhrada. I tím se zásadně lišíme od civilizací     Pracujete na nějaké další knize     Pracuji na nové knížce, protože bez toho adre-     nalinu vlastně ani nemohu být. Bude o pozná-     Je třeba     ní a stále přetrvávajících záhadách Tutancha-     monovy hrobky, od jejíhož objevení uplyne     příští rok sto let.     minulých – ty mohly být vždy nahrazeny něja-     kou jinou. Nemyslím si, že si můžeme dovolit     selhat. Kolik času máme, se neodvažuji odha-     dovat. Alespoň ne veřejně.     Současná data nám také ukazují, že v důs-     ledku zvyšování hladin moří a oceánů budou     do roku 2050 zanikat části států, a v někte-     MIROSLAV BÁRTA     rých případech i celé státy. Které to jsou     a co můžeme udělat, abychom tuto situaci     zlepšili?     SEDM     ZÁKONŮ.     Ta místa můžeme najít v různých koutech     světa - na Aljašce, v Evropě, na Dálném Vý-     chodě, v Austrálii, ale i na pobřeží Spojených     států včetně Manhattanu. Na druhou stranu     to není nic nového pod sluncem - spousta     Jak se civilizace     rodí, rostou     minulých kultur a civilizací rovněž bojovala     a upadaji .     se změnami přírodního prostředí a například     pobřeží pravěké Bretaně je poseto řadou lo-     kalit a památek, které je možné dnes vidět již     jen za odlivu. Věřím, že i dnes si jako lidstvo     poradíme.     Jako egyptologa se vás ještě zeptám: Po-     JOTA     kračují v Egyptě výzkumy navzdory pande-     mii? A máte aktuálně nějaké nové objevy?     Sedm zákonů     Miroslav Bárta     vázaná / 312 stran / 398 Kč     28 | KNIHCENTRUM.cz    

×

    Sdílení