Stránka letáku Knihcentrum revue 6-8/2021 – str. 27

Tento leták platí do 31. 8. 2021.
Tento leták platí do 31. 8. 2021.

Přepis textu:

a implicitním právu. Z ní vychází další zákon -     Zákon společenské smlouvy, podle kterého     každá civilizace a společnost potřebuje pro     svou stabilní existenci funkční společenskou     smlouvu založenou na vzájemné spolupráci     Zatím všechny civilizace, co známe, doplatily     na kombinaci vnitřních a vnějších krizových     faktorů, kterými jsou ztráta legitimity elit,     hybris – tedy vymizení pokory na úkor pýchy,     nadměrné mandatorní výdaje, vymizení spole-     čenské smlouvy nebo neúspěšná adaptace na     proměnu přírodních podmínek. Jejich kombi-     jednotlivých částí společnosti. Na její kvalitu     a charakter mají zásadní vliv představitelé     tzv. elit. Předposledním je Zákon energetické     a technologické determinace, který dokládá, že     nace je koktejl, který nelze přežít.     My dnes toto všechno víme, máme poz-     vývoj každé společnosti a civilizace je deter-     minován technologiemi a zdroji energie. Bez     nání, znalosti, technologie, takže záleží jen     na nás. Nemusíme dopadnout jako všechny     civilizace před námi. Pokud se nepoučíme, tak     jsem hodně pesimistický. Ale věřím, že ano.     objektivně levné energie nemůže společnost     a civilizace růst ani udržet svou komplexitu.     Konečně poslední je Zákon adaptace popi-     sující skutečnost, že o úspěšnosti každé     Říkáte, že se civilizace vyvíjejí nelineárně,     společnosti a civilizace rozhoduje míra jejich     ale skokově. Můžete to vysvětlit?     Je to ve své podstatě jednoduché - každá     schopnosti adaptovat se na proměny přírodní-     ho prostředí.     společnost se drahnou dobu nachází ve fázi     takzvané stáze, kdy se hromadí potenciál     O tom všem je vaše nová kniha Sedm záko-     nů. Jak dlouho jste na ní pracoval a jaký po-     hled na svět čtenáři nabídne? Je publikace     k velké proměně prakticky ve všech jejích     oblastech, protože jejich pozitivní účinky po-     stupně klesají a začínají společnost stále více     a více zatěžovat (například rostoucí byrokra-     doplněna i fotografiemi?     Bez přehánění myslím, že jsem k této knize     cie, neúměrný nárůst počtu úředníků nebo     ztráta objektivně vydatných zdrojů, ze kterých     by společnost mohla dále financovat svůj dal-     ší růst). Nakonec dojde k tomu, že systém se     dospíval drahnou řadu let, které jsem trávil     budto na cestách za jednotlivými civilizacemi     na této planetě nebo na vykopávkách v Egyp-     tě a Súdánu. Svým způsobem tato knížka ob-     sahuje většinu toho, co se mi o naší minulosti     rozkolísá a zásadně promění ve velmi krátké     době. Typickými příklady pro to může být rok     proměn v Evropě v roce 1989 nebo Arabské     jaro.     snad podařilo pochopit. Proto kniha obsahuje     i desítky fotografií, z nichž je velká část moje.     Jaký vliv může mít na náš budoucí vývoj     současná pandemie?     Dosud ani jedna z civilizací, které tu byly, ne-     vyřešila problém trvalého přežití. Zatím     tí, že všechny civilizace jsou konečné. Jak     je to možné? Jsou tedy všechny civilizace     předem odsouzeny ke svému konci?     To záleží jen a jen na nás. Tato krize nám na-     stavila zrcadlo, můžeme se otřepat a začít dě-     lat věci lépe a poctivěji. Nebo skuhrat a vesele     KNIHCENTRUM.cz | 27    

×

    Sdílení