Stránka letáku Knihcentrum revue 6-8/2021 – str. 20

Tento leták platí do 31. 8. 2021.
Tento leták platí do 31. 8. 2021.

Přepis textu:

Jak dlouho jste se věnoval psaní knihy?     Byl jste zvyklý hodně cestovat po světě. Jak     Napsat skoro 400stránkový román je šílená     disciplína a spoustu lidí odradí ta nepředsta-     to máte dnes, tedy v době „covidové“?     Celý svůj dospělý život cestuji po světě a tato     doba mé svobodné duši činí veliká příkoří. Byl     vitelná časová náročnost. Znát na začátku     to taky důvod, proč jsem knihu psal s vidinou     její distribuce do zahraničí. Aktuálně už probí-     veškeré peripetie, které na mě v průběhu psa-     ní čekaly, tak zcela otevřeně nevím, zda bych     tu dnes odpovídal na vaše dotazy. Nakonec     si obrázek udělejte sami. Psaní mi zabralo     há její překlad do angličtiny, což se přiznám,     mě velmi vzrušuje. Číst svou knihu v cizím     7 měsíců každodenního úsilí včetně víkendů     jazyce je nepopsatelný zážitek. Mám s touto     knihou i jejími dalšími pokračováními velkole-     pé plány. Ostatně jak říká jedno lidové moud-     ro: „Není malých lidí, jen malých cílů."     a letních prázdnin. Celkově trvalo déle než     3 000 hodin román dokončit.     Čemu jste se věnoval, než jste se pustil do     psaní své prvotiny?     Naposledy jsem dělal poradenství firmám,     které chtěly uspět na vzdálených trzích, pře-     devším v USA. Když přišla první vlna pande-     mie, ocitnul jsem se v situaci mně neznámé     uzavřený na jednom místě, bez možnosti     vycestovat. Najednou jsem měl spoustu vol-     UMIS CIST? TAK SE PŘEDVED!     MEZI RADKY SEM UKRYL JEDENMILION KORUN.     BUDE TOHO KDO JEJVYCTE JAKO PRVN     -     ného času a abych se z toho všeho nezbláznil,     začal jsem psát.     Proč by si čtenáři vaši knihu měli přečíst?     Protože je to neskutečná jízda! Pokud ji čte-     náři budou chtít absolvovat bezpečně, budou     se muset hned od začátku přikurtovat bez-     pečnostními pásy a modlit se, ať jim nesel-     žou brzdy. Garantuji čtenářům, že nikdy nic     podobného nečetli. Jeden můj velice sečtělý     kamarád knihu popsal slovy, že jde v moder-     ním pojetí o kombinaci Jacka Kerouaca, Char-     CIRKUS KARANTÉNA     lese Bukowského, Maxe Tuckera a Bohumila     MIKE JEDINELA     Hrabala. Nevím, jestli téhle kombinaci může     nějaký smrtelník odolat. V knize se prolíná     celá řada témat od cestování, politiky, spous-     Cirkus Karanténa     Mike Jedinela     ty erotiky přes osobnostní růst až po hledání     brožovaná / 382 stran / 399 Kč     trvalé formy štěstí. Dalším pádným důvodem     k obstarání si tohoto provokativního románu     je i soutěž o 1 000 000 Kč.     20 | KNIHCENTRUM.cz    

×

    Sdílení