Stránka letáku Hornbach TENNEKER – Magazín o grilování – str. 5

Tento leták platí do 31. 8. 2021.
Tento leták platí do 31. 8. 2021.

Přepis textu:

ENNEKER     KVALITNÍ SYSTÉM TENNEKER     HORNBACH poskytuje záruku 10 let na grily Tenneker. To je slovol     A co je pro to třeba udělat?     Rainer Dietrich: Jsme přesvědčeni o své práci a o kvalité našich     grilů Tenneker, takže si můžeme dovolit poskytnout záruku     10 let. Diky různým dlouhodobým testům, které jsou provádény     také v renomovaných zkušebních institucích, jako např. TUV Süd,     zajišťujeme, že grily budou splňovat naše standardní požadavky na     kvalitu i po 10 letech.     Rainer Dietrich je manažerem kvality v HORNBACHU.     Jaký grilovací typ jsi ty?     Po dokončení studií a navazujícího dalšího vzdělávání na manažera     kvality působil jako manažer kvality a výrobní ředitel v jedné     středně velké společnosti. Od podzimu roku 2017 zodpovídá jako     vášnivý nadšenec Hornbachu za management kvality produktů     pro zahradu, ke kterým patří například zahradní nábytek, zahradní     přístroje a grily. V soukromí tepe jeho srdce pro domácí kutilství     ve všech ohledech, pro jeho zahradu a samozřejmě projeho ženu     a jeho 3 kluky. Je vášnivým „sportovním mistrem v grilování"     a miluje přitom experimentování s různými variantami grilů.     Rainer Dietrich: Já jsem hrdým majitelem sportovních grilů".     jako například závěsného grilu, plynového grilu, grilu na dřevěné     uhli, udirny nebo pece na grilování. U grilování miluji změnu     a „experimentování". Přitom inspiraci získávám z grilovaného     pokrmu samotnéha, podle toho se rozhodnu pro gril na dřevěné     uhlí nebo plyn, udirnu nebo závěsný gril, přípravu při nízké teploté     nebo prudké og rilování jako u hovézího. Moc se mi libí, že mohu     idd     svoji vášeň pro grilování nyní proživat také v práci a se značkou     Tenneker můžeme nabízet skvėlé výrobky pro jakékoli grilování.     Rainere, působíš v Hornbachu jako manažer kvality a staráš se     o ajištění kvality grilů Tenneker. Co to znamená?     Rainer Dietrich: Radím kolegům, kteří se zabývají vývojem, v otáz-     kách kvality, dbám na to, aby se naše požadav ky na kvalitu zoh ledňo-     valy již při výběru a návrhu jednotlivých komponent. Poté organizuji     kontroly kvality, aby se zjistilo, zda naše produkty tyto požadavky     splňují. Na základě početných a pravidelných kon trol béhem výroby     a po jejím dokončení zajišťujeme, aby grily trvale splňovaly naše     vy soké nároky na kvalitu.     AA DBÁME NA TO, ABY VŠICHNI     ZAMĚSTNANCI VE VÝROBĚ ROZUMĚLI     TĚMTO STANDARDŮM KVALITY A ŽILI     PODLE NICH AA     NEDĚLÁME VĚCI     NAPŮL!     Heslo Koncipování produktu: jak to probíhá?     Rainer Dietrich: Moji kolegové z plánování sortimentu neustále     vyhledávají nové trendy, analyzují přitom trh a prověřují, které     inovace by se hodily do našeho budouciho sortimentu. Já jsem     do tohoto procesu zapojen již od jeho začátku, abych byl schopen     specifikovat přání a požadavky se svými kolegy a co nejpřesněji     definavat kvalitu nových výrobků.     Coděláte pro to, aby byla kvalita zaručena trvale?     Rainer Dietrich: V první fadé dbáme na to, aby všichni zaměstnanci     ve výrobě rozuměli témto vysokým standardům kvality a žili podle     hich. Velmi düležitá v tomto ohledu je přesná specifikace všech detailů     vý robku. Cím přesněji jsou požadavky definavány, tím lépe je poté také     Ize kontrolovat. My kontrolujeme dod ržování vlastních stanovených     parametrů v průbéhu výroby neustále, abychom byli schopni přímo     identifikovat a odstranit případné chyby, pokud se vůbec néjaké     vyskytnou.     HORNBACH CZITENNEKER     HORNBACH.CZ/TENNE KER    

×

    Sdílení