Stránka letáku Globus – str. 21Tento leták již není platný. Zpět na hlavní stránku


Tento leták platí do 28. 7. 2021.

Přepis textu:

HLEAN     6490     Soižest     prádla     Tento     Globus     9990     -35%     právě vypraného     Tento     kuchyňské role     2vrstvé     2 role, 1 role - 32,45     1 role     XI     Universa     Paper towe     až na 140 dní*     2190     9990     XXL     140     VÝHODNÁ CENA     17890     120     -44 %     Silan     Silan     Tento     papírové kap esníky,     3vrstvé     10x 10 ks, 1 ks-0,22     box 58 ks, 1 ks= 0,38     Fresh     Sky     10 Kč     zpět     Silan     avivát     108 dár ok, 1 dávka - 0,93     111 dávek, 1 dávka - 0.90     porlicky 230 g 100 g -43,43     289,     Persil 50%     XXXL     6990     АКСE     MEGAPACK CLASSIC     599,-     Bref     -30%     13990     na znač ku WC NET     -51%     Persil     prací prostřed ek     práček 70 dáv ok,     1 dávka - 4,13     gel80 dáv ok, 1 dávka - 3,61     kapsle Power-Caps 56 ks,     1 ks - 5,16     10 Kč     zpět     WC     NET     WO     NET     ACTIVE     FRESH     Bref Classic     WC bloky     rené druhy     3x 50 g, 100 g - 46, 60     LESHNESS     7990     ZÍSKEJTE SVÉMU     АКСЕ     -30%     9490     MAZLİČKOVI DÁREK     K MEZİNÁRODNÍMU     DNI KOČEK     na značku Perfect Fit     -15 %     a Whiskas     Dreamies     poch outky pro kočky     různé druhy     180 g     100 g - 33,28     MEGA PACK     Whiskas     kapsicky pro kočky     různé druhy     12x 85 g. 100 g =7,83     12x 100 g, 100 g =6,66     Nakupia liboveiné     výrebry zna sek     Whiskas, Sheba",     Dreamies,     Perfe:t Fi     a Catsan" aiespo5     za 129 Kč a ziskejte     libovolnou     pochoutku     Dreamies 60g     ZDARMA!     NOVINKA     PERFECT FIT     PERFECT FIT     HATURAL VITALITY     storle 1+     Dreamies     5990     11990     Whiskas     gran ule pro kočky     2 druhy     3,8 kg     1 kg - 52,61     MYGENE     8990     - 33 %     CATSAN     19990     Dreamies     -40 %     Sheba     HYGIENE T     vaničky pro kočky     ró zné druhy     85 g.     Catsan     1290     Sheba     stolivo pro kočky     101     100 g = 15,18     Darek si př idejte do kcšiku, jeha hodncta Vám     buce na pukladné odečtena z ceny nákupu.     Akce plati od 22. 7. do 4. 8. 2021.     19990     CLASSICS     11-11,99     1790     -27 %     359,     whiskas     Shece     -44 %     whiskas     Dreamies PERFECT AIT CATSAN     Praha - Cerný Most     "pli kodeni v šatrik    

×

    Sdílení