Stránka letáku Globus – str. 11

Přepis textu:

VYBERTE SI TO NEJLEPŠÍ PRO SEBE!     Prodáváme 3x jinak u vybraných výrobků:     • volný prodej u obslužného pultu     • balený či vakuovaný prodej u samoobslužného pultu     РОСТIVA     VÝROBA     GLOBUS     TENTO TÝDEN DOPORUČUJEME:     1290     PK     1690     Uzená rolovaná plec     Globus     v colku i krájená nobo     Moravská krkovicka Globus     v colku i krájená     volná baloná i vaku ovaná     100 g     Vánoční šunka     Globus     šunla vý běrová     100 g     Ca pt     C     Globus je čle nem     Čes ke ho svazu     zpracovatelů masa     ŘEZNICTVÍ GLOBUS     Debrecínské párky     Globus     v přírodním střív ku     volné balené     tvakuo vané     100 g     Paštika stelecím     Jemný párek     Globus     v přírodním střífv ku     100 g     Moravská     1590     masem Globus     v přírodním střívku,     jemnězalizená     100g     690     1290     990     klobása Globus     v přírodním střívku     volná, bal oná     tvakuovaná     100 g     BE     EPK     EPK     EPKU     EPK     ZLATÝ     Klas     Lesha     Thulmuka     2016     Vepřový bok     Globus     skosti     v kuchyiské Opravě     1 kg     Vepřová krkovice     Globus     baz kosti     v kuchyiské upravě     1 kg     Hovězí kližka     s kostí Globus     nebo hovězí krk     s kosti Globus     v kuchynska up ravở     1 kg     strová zavárla     Globus     100 gzas, 90     Hovězí guláš     Globus     krájoný     79;     149,     139,     139,     PK     Hovězi maso v Re znictvi Globus     pocházi výhrad ne zm ladých býků     od vybraných tuzem ských dodavate lů.     Hovēzi maso v Reznictvi Globus     Co p     pocházi výhradně z mladých byků     od vybranych tuzemských dodavatelů.     Praha - Cerný Most    

×

    Sdílení