Stránka letáku Domestav – schémata nábytku – str. 8

Tento leták platí do 30. 9. 2021.


Leták je v kategoriích: Nábytek


Tento leták platí do 30. 9. 2021.

Přepis textu:

ZÁBRANY DOMINO/DOMINO BUBLINY     Provedení v bukovém (cink) masivu. U bukového masivu nabízíme zá brany Bu bliny v 10 barevných variantách v ceně.     UVEDENÉ CENY JSOU PO SLEVĚ     Zábrana A     Zábrana A BUBLINY     Zábrana B     Č D914     E 1470,- 1818,-     Zábrana B BUBLINY     č. DB914/BC     Zábrana D     Č. D926     1 209,- 1557,-     č. D915     č. DB915/BC     2 340,-     1470,- 1731,-     | 2 166,-     * ynějši rozměry     *1545     *1545     *1115     *1115     1985     Zábrana D BUBLINY     Zábrana C     Zábrana C BUBLINY     Č. DB926/BC     Přídavné nohy     k palandě 1860 mm     D954, D950, D951, D952, D953     Přídavné nohy     k palandě nízké 1610 mm     D874, D875, D876, D873     č. D916     č. DB916/BC     2 775,-     1644,- | 2 166,-     | 2 775,-     1296,-     948,-     1 035,-     1 296,-     1557,-     1 209,-     *885     948,-     1 035,-     774.-     948.-     861     774,-     948,-     948,-     513,- 3E3 3     513,-     600,-     600,-     ZVYŠUJÍCÍ PRVKY DOMINO/DOMINO BUBLINY     Prove dení ve smrkovém a bukovém (cink) masivu. U bukového masivu nabízí me zábrany Bubliny     v 10 barevných vari antách v ceně.     Zvýšené jednolůžko -     zvyšující prvky     Č. D905d     É 1818,-     Přídávná noha     Jednolůžko zvýšené     pro skříňky - zvyšující     prvky č. D911d     1 09, 1470-     Zvýšené jednolůžko     posuvné - zvyšující prvky     č. D934d     k jednolůžku s nízkým     čelem č. D955/P, č. D955/L     Zvýšené jednolůžko elko     posuvné - zvyšující prvky     č. D937d     É 1731,- 2253,-     600,-     2 253,-     1470,- 1818,-     20brazeno     levé     provedení     Palanda nízká -     Horní spaní nízké -     zvyšující prvky     č. D857d     Horní spaní BUBUNY nízké -     zvyšující prvky     č. DB857d/BC     Palanda posuvná     nízká - zvyšující prvky     Č. D860d     4 689,- 6081,- |     Palanda BUBLINY posuvná     nízká - zvyšující prvky     č. DB860d/BC     y 7 386,-     zvyšující prvky     č. D856d     Palanda dvoul ůžko nízká –     zvyšující prvky     č. D859d     1905,- 1992,-     5646,- | 7473,-     8691,-     1992,- 2 514,-     Palanda elko nízká -     Palanda BUBLINY elko nízká -     Horní spaní dvoulůžko nízké -     zvyšující prvky     č. D861d     8 169,-     zvyšující prvky     č. D858d     zvyšující prvky     č. DB858d/BC     5 124,-     Horní spaní BUBLINY dvoulůžko nízké -     zvyšující prvky     č. DB861d/BC     3471,- 4080,-     9 561,-     1485     1485     08     1985     40 305    

×

    Sdílení