Stránka letáku Domestav – schémata nábytku – str. 18

Tento leták platí do 30. 9. 2021.


Leták je v kategoriích: Nábytek


Tento leták platí do 30. 9. 2021.

Přepis textu:

UVED ENÉ CENY JSOU PO SLEVĚ     REGÁLY DOMINO HLOUBKA 396     Provede ní ve smrkovém a bukovém (cink) masivu. Obj. č. D = Domino, DB = Domi no Bubbles.     Výška skříní je včetně 30mm demontovatelného soklu."     Policový regál 3 x 1 č. D617     Sedák na regál č. D617 č. D623     Policový regál 3 x 3     č. D619     11 823,- 15 303,- E 10083,- 13 215,- :     Policový regál 2 x 4     č. D620     Zásuvka do     Policový regál 3 x 2     Č. D618     Policový regál 1 x 5     č. D625     regálu č D621     839,-     E 8 430,-     11 040,-     8 343,-     1731,- 2 166,-     342     10 953,-     300     baevné provede ni:     M, Z, 2,0, T, R, F, PR, PM, SDK, SDS     664     986     dvíika k regálu D624     40     986     Zásuvka do regálu     BUBLINY Č. DB621     | 2 166,-     986     5 298,- 7 038,-     textilní bax     do egálu     986     zásuvka     do regálu D621     REGÁLY DOMINO HLOUBKA 306     Smrkový a bukový (cink) masiv.     Dvířka k pol.     regálu č. D624     E 948,- 1035,-     Dvířka k pol. regálu     Bubliny č. DB624     1 035,-     Přídavná police     úzká č. D610     Přídavná police     široká č. D611     úzký     Č. D601     2 029,-     úzký     č. D602     úzký     č. D603     490,-     765,-     3 349,-     3844,-     300     545,-     397     Textilní box     do regálu     č. D622     Textilní box     Textilní box     206 383     do regálu     č. D622     do regálu COMICS     č. D622     916,-     916,-     993,-     RF/RZ/RŠ     nb 383     TMŽTITZ/ZOTŠICŠ     CFC/CBW     290     358 DOPRODEJ     DO PRODEJ     688     DO PRODEJ     DOPROD EJ     DO PRODEJ     308     SKŘÍNĚ S POSUVNÝMI DVEŘMI     Skříň s posuvnými dveřmi 1200 mm     č. D650/LS | č. D650/LBC     23 792- 24 727,-     Provedení lamino.     Skříň s posuvnými dveřmi 1600 mm     č. D651/LS |č. D651/LBC     Skříň s posuvnými dveřmi 1950 mm     č. D652/LS | č. D652/LBC     E 33 141,- 35 096,-     27 446,-     28 976,-     1200     1600     1950     660     Maximál ni vybavení:     Maxi mální vybave ní:     Maximální vybavení:     464 682     464     1082     464 464 464 464     Korpus sklině     včetně     2 šatnich tyčí.     Karpus skině     včetně     2 šalnich tyčí.     3 palice, 2 malé zásuvky, 3 velké     zá suvky, 6 drálě ných košů,     2 výkko pné šatní tyče, 1 výsuvný     vesák na kalhoty     Kapus skině     3 police, 2 malé zásuvky,     1 velká zásuvka, 3 drátěné koše,     2 šatní tyče     3 police, 2 maké zásuvky,     1 velká zásuvka, 3 drálě né koše,     vče ině     2 šatni tyče     2 šatnich tyi.     Skříň s posuvnými dveřmi 2500 mm     č. D653/LS | č. D653/LBC     40 706,- 43 681,-     Zásuvka malá     č. D655/L     | 1 352,-     Zásuvka velká     Drátěný koš     Č. D657     Č. D656/L     | 1 521,- |     785,-     2500     Maximálnivybaveni.     Vhodné k: D650, D651, D652, D653     438     464     438     10     Police     Výsuvný věšák na kalhoty     č. D660     1 088,-     Výklopná šatní tyč     č. D658 | č. D659     č. D654/L     1195,-     992,-     946 (741)     464 741     741     464     328,-     Karpus skřině     včetně 4 šatnich tyä.     6 poliç, 2 malé zásuvky, 3 velké zásuvky,     6 drálěných košů, 2 vykko pné šatní tyče,     2 šatni tyče     462     380     Karpus lamina buk, la mina bilá. Dveře masiv smk, masiv buk çink. Stiedová výplň různé barevné odstíny lamina.     LS - korpus lamino, dvele masiv smrk     LBC - korpus la mina, dveře masiv buk cink     Vhodnék     D658 vhodné k: D659 vhod nék     18     D652     D652     D653     2218    

×

    Sdílení