Stránka letáku BENU – leták – str. 9

Tento leták platí do 31. 7. 2024.


Leták je v kategoriích: Lékarny


Tento leták platí do 31. 7. 2024.

Přepis textu:

TÉMA měsíce     Je důležitá denní doba, kdy jíte?     A jaký může být její vliv na regulaci hladiny     krevního cukru a tělesnou hmotnost?     Většina z nás usiluje o dlouhý a pokud možno zdravý život.     Nové výzkumy zdůrazňují potřebu věnovat již od raného     věku pozornost denní době, kdy jíme.     Je obecně známo, že typy jídla, které konzumujeme, mohou mít výrazný     vliv na regulaci hladiny cukru v krvi. Víte však, že podobný a možná i větší     vliv může mít i denní doba, kdy jídlo konzumujete?     Bylo pozorováno, že požívání největších porcí ke snídani a menších k obě-     du a k večeři, má zajímavý metabolický přínos. Je spojováno s tím, že pod-     poruje hubnutí a snižuje hladinu cukru v krvi. Navíc, pokud se ke snídani     konzumují potraviny s nízkým glykemickým indexem, má se za to, že do-     chází k lepší kontrole ranních výkyvů hladiny cukru v krvi.     V nedávné době totiž proběhla studie (1), při které byla obézním pacien-     tům s diabetem 2. typu, u kterých probíhala inzulinová léčba, podávána     dieta skládající se z větší a kaloricky bohatší snídaně následované obědem     průměrné velikosti a menší večeří. Při takto uzpůsobeném jídelníčku pak     Mějte cukry pod kontrolou!     499 Kč     sleva     120 Kč     379Kč     Barny's     DIAeffect     ZDROJ ZINKU A ORGANICKÉHO CHROMU     Udržení normální hladiny     cukru v krvi     30 KAPSLI     Reducos     bylo u pacientů zapojených do studie vysledováno mnoho pozitivních     změn včetně zlepšení hmotnosti, sytosti a kontroly hladiny glukózy v krvi     při menším rozsahu aplikované inzulinové léčby, a to ve srovnání s kontrol-     ní skupinou pacientů, která konzumovala 6 malých jídel rovnoměrně rozlo-     žených po dobu celého dne. Obě sledované skupiny pacientů konzumovaly     stejný počet kalorií denně. Závěr studie tak zní, že denní doba, kdy jíte,     a jak často jíte, je ještě důležitější než to, co jíte, a celkový počet zkon-     zumovaných kalorií. Rychlost našeho metabolismu se během dne totiž     mění a předpokládá se, že je přirozeně nejvyšší ráno. To znamená, že krajíc     chleba snědený při snídani má spíše nižší odezvu na hladině glukózy v krvi     a lze očekávat, že po jeho snědení budeme mít menší sklony k přibírání,     než pokud bychom stejný krajíc chleba snědli večer.     Chaotické nebo nepravidelné stravování také může ovlivňovat normální     biologické hodiny, a tak rovněž i cirkadiánní rytmy, což má potenciál naru-     šovat metabolismus a v konečném důsledku zvyšovat riziko vzniku obezi-     ty, kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky 2. typu. Náš metabolismus     je zpravidla nejaktivnější ráno, takže i s ohledem na cirkadiánní rytmy má     smysl si dát spíše větší snídani.     Kromě toho pravidelná, pestrá a vyvážená strava podporuje udržování sta-     bilní hladiny cukru v krvi a pomáhá předcházet jeho případným poklesům     a výkyvům. Pomáhá také při regulaci našich biologických hodin.     Abyste si snáze mohli udržet energii po celý den, ujistěte se, že vaším nej-     větším jídlem je zdravá snídaně složená z potravin s nízkým glykemickým     indexem, následovaná menším obědem a večeří.     Staré přísloví „Snídejte jako král, obědvejte jako princ a večeřte jako     chudák" se nakonec ukazuje být překvapivě přesné!     1. The Endocrine Society. „High-energy breakfast promotes weight loss: Diet helps reduce total daily     insulin dose for type 2 diabetes." ScienceDaily. ScienceDaily, 18 March 2018.     DIAeffect     30 kapslí     DIAeffect pomáhá k udržení     normální hladiny cukru v krvi*.     Působí bezprostředně po jídle.     Reducose     daphěk stravy     Doplněk stravy. *Obsahuje značkovou aktivní složku     Reducose-vodní extrakt z listů moruše bílé a organického     chromu, které napomáhájí k udržení normální hladiny cukru v krvi.     Reducose® je registrovanou ochranou známkou firmy Phynova.     DIA     9

×

    Sdílení