Stránka letáku BENU – leták – str. 15Tento leták již není platný. Zpět na hlavní stránku


Tento leták platí do 30. 11. 2023.

Přepis textu:

TÉMA měsíce     Rýma     Rýma (lat. Rhinitida) a zánět nosních sliznic spolu se     zánětem vedlejších nosních dutin (lat. Sinusitida) patří     mezi respirační onemocnění, která se v běžné populaci     vyskytují nejčastěji. Nosní sliznice je sice do jisté míry     odolná proti bakteriím, ale méně již proti virům, kte-     ré tato onemocnění především způsobují. Na celkové     odolnosti nosní sliznice se řitom podílí mnoho faktorů     a snížit ji může například alergie nebo i vlivy z prostředí     kolem nás (prašné prostředí, kouření).     Rýmu můžeme rozdělit na akutní, subakutní a chronickou. Akutní rýma     trvá maximálně 4 týdny. Často se objevuje během nachlazení a obvykle se     projevuje vod natou až hnisavou sekrecí, ztíženým dýcháním, bolestí hla-     vy nebo poruchou čichu. V případě subakutní rýmy symptomy přetrvávají     až 3 měsíce a při rýmě chronické mohou přetrvávat ještě déle. Chronická     rýma však zpravidla mívá o něco mírnější projevy než její akutní a subakut-     ní forma. Mohou mezi ně patřit například hnisavá sekrece, občas ná bolest     hlavy, případně ztíženější dýchání.     Při léčbě rýmy bývá často doporučováno zvlhčování a dezinfekce nos ní sliz-     nice používáním mořské nebo minerální vody, která může být obohacena     ještě o další složky (třeba měd'nebo mangan). Některé mořské vody se mo-     hou v závislosti na složení užívat i dlouhodobě, to na rozdíl od klasických     nosních sprejů (působících proti otoku sliznice), které mohou být většinou     užívány pouze po omezeně krátkou dobu, aby se předešlo riziku možného     vzniku návyku nebo poškození sliznice.     Mořská voda     O účincích mořské vody na nosní sliznici se můžeme dočíst již ve starově-     kých textech. Její používání má tradici hlavně v přímořských oblastech.     Dnes rozlišujeme dva druhy užívaných mořských vod.     Prvním druhem je izotonická mořská voda, která je díky svému složení     a koncentraci velmi podobná tekutinám v lidském těle. Díky tomu se vět-     šinou objevují minimální nežádoucí účinky. Po vstříknutí do nosu dochází     k jemnému oplachu nosní sliznice, čímž se odplavuje nežádoucí sekrece     a dochází ke změkčování případných zaschlých krust. Na vyčištěné sliznici     LIVSANE     OBJEVTE LIVSANE-VAŠI NOVOU JEDNIČKU     w     Mořská voda izotonická/     s dexpanthenolem     pro zvlhčení/ochranu nosní sliznice     Zdravotnické prostředky pro aplikaci do nosu.     119 Kč/kus     #LIVSANE     Mořská voda     Nosni sprej     ✓Osti     ✓Hydratuje     30 ml     A     LIVSANE     Dexpanthenol     Nosni sprej     ✓Hydratuje     ✔Uklidňuje chráni     20 ml     AG     #LIVSANE     Mořská voda     Baby     Nosni sprej     ✓Čisti     ✓Hydratuje     obvykle dochází ke snazšímu vstřebávání účinných látek dalších případně     užívaných nosních přípravků, a zpravidla tedy i ke snížení jejich potřebné     dávky anebo omezení potřeby jejich použití. Izotonická mořská voda proto     bývá vhodná ke každodennímu použití.     30 ml AG     V případě druhého druhu jde o hypertonickou mořskou vodu, která pomo-     cí své koncentrace a svého účinku pomáhá odstraňovat přebytečnou te-     kutinu z nosní sliznice. Tento její účinek také bývá spojován se snižováním     otoku a případného překrvení nosních sliznic, a tedy celkově s prospěšnos-     tí pro sliznici a zlepšováním odstraňování hlenu. Doporučuje se však nepo-     užívat hypertonickou mořskou vodu déle jak 14 dní.     SE SILOU MOŘE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ..     PRO DĚTI     Jedna z dalších výhod užívání mořských vod může být čistě praktická - je-     jich aplikační lahvičky mohou mít mechanický aplikátor bez hnacího plynu,     čímž je jejich aplikace šetrná a bezpečná, a proto se obecně považuje za     vhodnou i u dětí a kojenců.     A odkud se mořská voda bere?     Mořská voda se vždy odebírá z nejčistších přírodních vodních zdrojů, které     jsou pravidelně kontrolovány. Například se používá mořská voda z bretaň-     ského zálivu Cancale, známého kvalitou své vody díky výjimečně rozsáhlé-     mu přílivu a od livu (až 12 m) se silnými proudy, které pomáhají bránit jeho     znečišťování.     Mořská voda     hypertonická     pro uvolnění ucpaného nosu     Zdravotnické prostředky pro aplikaci do nosu.     119     Kč/kus     #LIVSANE     Hypertonická     mořská voda     Nosni sprej     Uvoluje     ✔ Cisti     www.     30 ml     Ber     ÅGS     #LIVSANE     Mořská voda     Nosní     proplachovací     sprej     ✔Uvolňuje     ✔Čistí     100%     p     120 ml     WWW     Berko     120 ml     T     Hypertonic     #     LIVSANE     Sea Water     Nasal Rinsing Spri     ✓Clears     ✓Purifies     120 ml     16     189     Kč/kus     15

×

    Sdílení