Stránka letáku Baumax leták2 – str. 18

Tento leták platí do 31. 8. 2022.
Tento leták platí do 31. 8. 2022.

Přepis textu:

119,-     LEPIDLO     STANDARD     C1T 25 kg, lepidlo     na obklady a dlažbu     299,-     SUPER FLEX     C2TE S1     25 kg, flexibilní lepidlo     na obklady a dlažbu     69,-     JÁDROVÁ     OMÍTKA     25 kg     89,-     PROFI BETON     25 kg     LEPIDLO     Flexibilní lepidlo     JADROVA     Bau Profi BETON     Cemix     LEPIDLO     STANDARD     CIT     LEPEN STREDNE A VYSOCE     NASAKA KERAMICKÝCH     DOKLADDA CLATER     Den Braven     Flexibilní lepidlo     na obklady a dlažbu     SUPER FLEX C2TE S1     N     C2TE S1     Ni podo     Lepe     Zephans de     Pokliini ver     Minato predsa k     25 kg     DITANIKLAADVER     20EIN MATERIALO     RODKLAD POD JEMNE CITY     NEPO OBKLADY     Cemix     JADROVÁ     OMÍTKA     Bau     baumit.com     6702     UNDGG     Profi BETON     Be     25 kg     25 kg     STAVEBNÍ CHEMIE BARVY     159.-     BAUMAX     LEPIDLO C2T     20 kg     349,-     NIVELLO     QUATTRO     25 kg     69,     BETON HOBBY     25 kg     165,-     BETON     SLOUPKOVÝ     25 kg     bauMax     SLOUPKOVÝ     C2T LEPIDLO PRO     obklady a dlažby     Mrazuvedomé, pre salariér I interiér     Pro všechny bilind druhy obkledewych pr     Vhodné pro pediated wyp     20 kg     39U     awthanks     Podlaha a dokonalou rovinnosti     erky 125 mm     Ručné strojové zpracovatelná     JEDNODUCHE     BETONSKE PRACE     VIPLA PLOTOVÝCH     PROTABATO     PODLAHOVÉ KRYTINY     Nivello Quattro     Samonivelizační podlahová stěrka     Cemix     BETON     HOBBY     NASTART-ZALT-UHADIT     BETONOVAN ZNAČEK     SLOUD PATEK     VYSOKÁ PEVNOST     25 kg     25 kg     Cemix     SLOUPKOVÝ     BETON     RYCHLETYRONOUCH     CET LEPIDLO PRO obklady     25 kg     199,-     FX LEPIDLO     QUARTZ C2     25 kg, lepidlo     na obklady a dlažbu     394     Zdiel malta     bauMax     KARTA     STÁLÉHO     ZÁKAZNÍKA     MIT     Sistachya manana     FX lepidlo     na obklady a dlažbu     QUARTZ C2     I     RA     au     Thomae     baumit.com     Den Braven     ✔Vyama po     ✓dom a pu     ✔e podné v     Zoncom     67,-     Běžná cena:     75.-     norma     C2     PRO     DRŽITELE     BAUMAX     KARTY     CE     25 kg     Zdicí malta     PANDE     Univerzálni malta pre bežné adeni     idealni fedeni pro nizkopodlažni domy     Vhodná pro různé druhy adicich prvk     -10%     Vatt     25 kg     ZDÍCÍ     MALTA     25 kg

×

    Sdílení