Stránka letáku Bauhaus – str. 32

Tento leták platí do 31. 1. 2022.
Tento leták platí do 31. 1. 2022.

Přepis textu:

PROF Sne stavebone eidat CTES 25kg     PROF oxibline stovebuné lepidlo tr. caTESI 25kg     lepidlo ti.CaTESI     A d lepdio CaE SI 25kg     4+1     ZDARMA     OUER     PICH fexbini stavanilepidic ti C2TE 51     FROFHfediot stavenelepiin CZTE 51     PROFI fiaxibilni stavebrí lepiclo tř. C2TES1     PROFI fexibilné stavebré lepidio tr. C2TE SI     25kg     25kg     PROBAU     PROFLie     25kg     PROBA     PROFI flexibilnístavební lepidlo tř. C2TE S1     PROFI flexibilné stavebné lepidlo tr. C2TE 51     PROBAU     25 ke     FROFI feibini stavebni lepidlo tř. C2TE SI     FROF Rexitaine stavebne lepidlo tr. C2TE SI     25 kg     PROFI flexibilni stavební lepido ti. C2TE SI     Awibilné stavebné lepidlb tr. C2TE S1     ibilni stavebrni lepidlo tỉ. 2TESI 25kg     vebné lepidlo tr. CZTES     ROR feibleni shuabni lepido . CZTES     CE PROPA     CE     25kg     PROBAL     PROF     PROF     PROBAU     PROFIfenitilni stavebni lepidio ti. C2TESI     PROBAU     25kg     (E     CE     PROBT     PROFI flexibilní stavební lepidlo     tř. C2TE S1     PROFI flexibilné stavebné lepidlo     tr. C2TE S1     5k     PROF     PROF     K tenkovrstvému lepení obkladů a dlažeb.     Vhodné pro lepení dlažeb na podlahové topení.     Pro interiér i exteriér.     PROBAU     CE     CE     25kg     K tenkovrstvovému lepenie obkladov a dlažieb.     Vhodné pre lepenie dlažieb na podlahové kúrenie.     Pre interiér aj exteriér.     PROF     PROF     PROBAU     25 kg     259,     $1     25 kg     PROBAU     Exkluzivně v     C2TE S1     BAUHAUS     Vysoce flexibilní stavební lepidlo     22526704     25 kg, na obklady a dlažby, na velmi namáhané plochy,     vhodné i na přírodní kámen a slinuté dlažby     Certifikováno PEFC     Tento katalog je vytištěný     na papír vyrobený z lesů     obhospodałovaných trvale     udržitelným způsobem     az kontrolovaných zdrojů     8 www.bauhaus.cz     • Brno – Heršpická • Brno – Ivanovice • České Budějovice • Čestlice • Liberec     • Plzeň – Borská pole • Praha 4 - Pankrác • Praha 8 - Dolní Chabry     PEFC     podpora@bauhaus.cz     PEFC/06-39-08     www.pefc.cz     PROFI flexibilné stavebné lepidlo tr. C2TE S1     PROFI flexibilní stavební lepidlo tř. C2TE S1     25 kg     PROBAU     W22101-HCZ. Zboží je nabízeno k prodeji až do vyprodání zás     uvedeny v Kč a včetně DPH. Platnost od 5. 1. do 1. 2. 2022. Stanovení prodejnich o     V pipade problemu s distnbuçi katalqgú se obracejte na telefon 538 725 600 nebo p     vedených v tomto katalogu si BAUHAUS k.s. vyhrazuje. Veškeré ceny zboží jsou     JHAUS k.s. Distribuci tohoto katalogu zajištuje společnost Česká distribuční k.s.     2. Poštovní poplatky zaplaceny. Ceny elektrozaňzení zahrnují recyklační přispěvek.    

×

    Sdílení