Stránka letáku BAUHAUS – Katalog ZAHRADNÍ TECHNIKA – str. 10

Tento leták platí do 31. 8. 2023.
Tento leták platí do 31. 8. 2023.

Přepis textu:

Nová zkušenost     – každodenní život     s akumulátorovým nářadím     Práce bez     napájecích kabelů     díky tomu větší volnost pohybu     Velký výkon     moderní nářadí se     vyznačují dlouhou životností     Výhody akumulátorového nářadí:     Zajištěná budoucnost, a to i pro autonomní práce:     ✓ plný výkon ihned po stisknutí tlačítka     ✓ jeden akumulátor pro různá nářadí     výkon a účinnost je již často lepší než u benzinových motorů     ochrana životního prostředí: tichý provoz, bez škodlivých     emisí, šetrné k přírodním zdrojům     ✔ téměř žádné opotřebení a dlouhá životnost nářadí     ✓ v podstatě bezúdržbové     Akumulátorový motor     je budoucnost zahrady     Díky této technice můžete odložit     prodlužovací kabely a kanystry     s benzinem. Budoucnost pro práci     na zahradě je v akumulátorovém     pohonu. Bez elektrických zásuvek     a bez prodlužovacích kabelů - cestu     nám ukazuje technika založená na     akumulátorech. Výsledkem je práce     na zahradě bez hluku a zápachu.     Přesvědčivá technika, která je navíc     šetrná k životnímu prostředí. Především     díky dlouhé životnosti výrobků (při     týdenním dobíjení akumulátoru to je     10 let a více), velkému počtu strojů     napájených jedním akumulátorem     a kompletní recyklací akumulátoru     na konci jeho životnosti.     10     5111     SYSTE     POWERWOHNS     OWERWORKS     POWERWORKS     Vstupenka pro autonomní     práce     Technika založená na akumulátorech vám práci     na zahradě nejenom ulehčuje, ale pokud možno     ji za vás brzy dokonce udělá! Stále více a více     zahradního nářadí pracuje samostatně a je propo-     jeno do systému. A to si lze představit jako u oblí-     bených inteligentních domácích systémů - zaří-     zení komunikují navzájem a využívají vzájemně     své informace.     Robotická sekačka začne pracovat nezávisle v na-     staveném čase a udržuje sekání trávníku. Když     začne pršet, tak přeruší práci a zaparkuje ve svém     přístřešku. Když neprší, zavlažovací systém začne     večer samostatně zavlažovat rostliny, přesně     POWERWORKS     Čistší vzduch     žádný zápach a žádné zplodiny     ze spalovacího motoru     POWERWORKS.     Menší     zatížení hlukem     ve srovnání s benzinovou     řetězovou pilou je nářadí     s akumulátorem až     o 20 % tišší     Řešení orientované     na budoucnost     většinu robotických sekaček lze již řídit     pomocí aplikací v mobilních telefonech,     tabletech nebo laptopech     podle potřeby pro každou kulturu a jejich období     růstu. Majitelé domu kontrolují celý systém     prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu a mů-     žou kdykoli zapínat a vypínat další zařízení (sví-     tidla, vodní čerpadla atd.). Na mobilním tele-     fonu lze rovněž vždy kontrolovat stav nabití aku-     mulátorového zdroje.     Výhoda pro majitele zahrady je zřejmá - koneč-     ně uvolněná rodinná dovolená v létě, která ne-     končí zpátky doma na zahradě po kolena vyso-     kou trávou a uschlými záhony. Když je možné     automatizovat časově náročné každodenní rutin-     ní práce, zůstane vám více času pro opravdu     důležité věci - pro přátele a rodinu nebo pro     zkrášlení vlastní zahrady.

×

    Sdílení