Stránka letáku BAUHAUS – Katalog ZÁHRADNÍ NÁBYTEK – str. 112

Tento leták platí do 31. 8. 2023.
Tento leták platí do 31. 8. 2023.

Přepis textu:

Přehled jednotlivých typů markýz     Na první pohled se zdá, že se tři hlavní typy markýz příliš neliší, jsou zde však zásadní rozdíly ve funkci,     upevnění a komfortu užívání. Co mají všechny společné: i když v podstatě nemají sloužit jako ochrana před     deštěm, musí vykazovat sklon 15 stupňů, aby v případě nenadálé přeháňky mohla dešťová voda stéct.     Tím se zamezí hromadění vody na látce a poškození upevnění kvůli zátěži.     Který typ markýzy bude právě pro vás ten pravý? Nejdříve si ujasněte všechny vlastnosti, které od markýzy     požadujete. Ochrana před sluncem je samozřejmostí. Dále si můžete vybrat způsob ovládání (automaticky     dálkovým ovladačem, nebo ručně klikou), zda bude při zasunutí látka viditelná, zcela uschovaná, nebo zda     využijete zabudované LED osvětlení.     Otevřené kloubové markýzy     Přesvědčí výhodným poměrem ceny a kvality, jakožto i stabilním technickým provedením     a snadnou montáží. Různé velikosti nabízí individuální možnosti využití.     Polokazetové markýzy     Spolehlivě chrání látku markýzy v zavřeném stavu     a současně umožňují dobrou cirkulaci vzduchu.     TA     Jednoduché, avšak nanejvýš efektivní - mechanika kloubového ramene     U tohoto základního technického provedení, které se uplatňuje téměř u všech markýz, tlačí dvě sklopná ramena     látku markýzy směrem ven, čímž dochází k jejímu vypnutí. Napětí, které je k tomu nutné, zajišťují pružiny, jejichž     pravidelná údržba může prodloužit ,,život" markýzy. Látka a rameno jsou však z důvodu otevřené konstrukce     tohoto typu markýzy více vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům, než je tomu u polokazetových nebo     celokazetových markýz. Otevřené kloubové markýzy jsou přes konzoly přišroubovány ke stěně domu.     V zasunutém stavu zůstávají kloubová ramena viditelná, proto většina modelů zahrnuje volán k jejich zakrytí.     112 www.bauhaus.cz     Stejné technické provedení, lepší ochrana před povětrnostními vlivy     U těchto typů markýz jsou látka a kloubová ramena v zasunutém stavu chráněny shora a zepředu pouzdrem,     resp. polokazetou. Tím je z velké části zamezeno působení deště a větru. Prvky nejsou chráněny jen na spodní     straně, která zůstává otevřená. Výhodou je velmi dobrá cirkulace vzduchu v zavřeném stavu, nevýhodou je to,     že spodní okraj látky a části kloubových ramen zůstávají viditelné. Proto je i většina těchto markýz opatřena     volánem k jejich zakrytí. Většina modelů polokazetových markýz je ovládána motorem a dálkovým ovládáním,     které zajistí komfort při užívání.

×

    Sdílení